Now showing items 1-20 of 29

  • Akrozomální reakce spermií u vybraných druhů savců 

   Defence status: DEFENDED
   Frolíková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Savčí spermie musí před oplozením projít sérií fyziologických a biochemických změn v procesu zvaném kapacitace. Vyvrcholením kapacitace je akrozomální reakce (AR). Během AR dochází k exocytóze akrozomálního váčku do ...
  • Analýza proměnlivosti spermií u myší rodu Mus 

   Defence status: DEFENDED
   Daniszová, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Applications of Machine Learning for Detecting and Counting Objects in Cell Biology 

   Defence status: DEFENDED
   Brázdilová, Květa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Modern biological research generates large amounts of data, which require automation for efficient analysis. Lately, machine learning solutions are being developed for many of the problems in this field. This thesis focuses ...
  • Bakteriální populace ve sliznicích myši domácí 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčníková, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   Mikrobiota se v posledních letech stává důležitým předmětem biologického výzkumu. Ukazuje se, že významně ovlivňuje široké spektrum funkcí různých organismů. Tato diplomová práce se zabývá bakteriální složkou mikrobioty ...
  • Chemická komunikace u myšic rodu Apodemus 

   Defence status: DEFENDED
   Obstová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato bakalářská práce pojednává o speciálním mazovém orgánu, sloužícím pravděpodobně k chemické komunikaci u čtyř druhů myšice rodu Apodemus - A. flavicollis, A. sylvaticus, A. agrarius a A. microps. Tento orgán se nachází ...
  • Chemické signály a reprodukční procesy u myši domácí (Mus musculus) 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Cílem mé disertační práce bylo identifikovat proteiny účastnící se chemické komunikace, a především pak ty, které jsou důležité pro sexuální signalizaci. Těkavé chemické signály jsou transportovány proteiny z rodiny ...
  • Evoluce a exprese odoranty vázajících proteinů u vybraných zástupců rodu Mus 

   Defence status: DEFENDED
   Vinkler, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   OBP představují malé, ve vodě dobře rozpustitelné proteiny, které jsou ve velkém množství exprimovány v blízkosti čichových neuronů, a jejichž hlavním úkolem je vázat a přepravovat lipofilní odoranty ve vodném prostředí ...
  • Evoluce genovou duplikací: kvantifikace kopií retrovirových elementů a behaviorálně významných genů 

   Defence status: DEFENDED
   Vinkler, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Evoluce morfologie spermií ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   The sperm is one of the most variable cells that carry various morphological differences across species and is subject to selective pressures that may drive changes in sperm morphology. Different morphological adaptations ...
  • Evoluce olfaktorických receptorů 

   Defence status: DEFENDED
   Klempt, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Tato bakalářská práce pojednává o největší genové rodině savců, která kóduje olfaktorické receptory. Olfaktorické receptory náleží do podrodiny rhodopsin-like GPCRs, staré 600 až 800 milionů let. Minimálně od této doby ...
  • Faktory ovlivňující estrální cyklus myši domácí (Mus musculus) 

   Defence status: DEFENDED
   Havrdová, Leona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Faktory ovlivňující estrální cyklus myši domácí domácí (Mus musculus) Abstrakt Práce ve formě rešerše pojednává o faktorech ovlivňující estrální cyklus myši domácí (Mus musculus). Nosným tématem je zpracování modulace ...
  • Faktory ovlivňující spermatogenezi myší s použitím analýzy genové exprese 

   Defence status: DEFENDED
   Suchan, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Spermatogeneze je velice specifický a komplexní proces, který reguluje a zároveň podléhá reprodukčnímu chování. Tyto procesy jsou ovlivňovány vnějšími faktory např. sociálními stimuly reprezentovanými kontaktem samce se ...
  • Hladiny fyziologicky aktivních látek během vývoje sociální hierarchie u dvou poddruhů myši domácí. 

   Defence status: DEFENDED
   Bufková Daniszová, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   1 Abstrakt Sociální interakce živočichů představují složitou síť vazeb mezi jednotlivci, která je ovlivňována mnoha faktory. Z praktického hlediska je velmi komplikované či spíše nemožné tyto interakce sledovat v přirozených ...
  • Integrated multi-omics analysis of chemical signaling in wild rodents 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 8. 3. 2023
   Bakterie žijící v symbióze se svým hostitelem v takzvaných mikrobiomech jsou jedním z hlavních pilířů evoluce živočichů, včetně evoluce jejich chemické komunikace. Fenotyp, genotyp a mikrobiom laboratorních živočichů ...
  • Modulace estrálního cyklu myši domácí (Mus musculus) 

   Defence status: DEFENDED
   Vokatá, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Molecular epidemiology of selected viral, bacterial and fungal disease of honeybees in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Ryba, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 10. 2012
   4 Summary Altogether, the six most common bee viruses which infect the honey bee (Apis mellifera) were monitored in the territory of the Czech Republic between 2006 and 2009. Parallel infections of viruses (DWV, ABPV and ...
  • Monitoring chřipkového viru v populaci ptáků pomocí RT-PCR 

   Defence status: DEFENDED
   Ryba, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
  • Pohlavní dimorfismus v olfaktorickém systému u myši 

   Defence status: DEFENDED
   Kuntová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Pohlavně dimorfní chování myši domácí (Mus musculus musculus) je ovlivňováno různými fyzikálními a chemickými podněty. Chemické signály jsou však nejpodstatnější pro individuální rozpoznávání a vyvolávají různé efekty v ...
  • Proteomický výzkum pachové komunikace u myši domácí (Mus musculus musculus) 

   Defence status: DEFENDED
   Janotová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Chemical communication of the house mouse is similarly as in other mammals, substantially complex and influence every social ineraction between individuals. Important part of mouse chemical signalling system is Major Urinary ...
  • Role kaudálního orgánu v chemické komunikaci myšic rodu Apodemus 

   Defence status: DEFENDED
   Obstová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Tato práce se zabývá chemickou komunikací myšic rodu Apodemus se zaměřením na kaudální orgán - speciální mazovou žlázu na ventrální straně ocasu. Role kaudálního orgánu v chemické komunikaci je nejasná. K osvětlení funkce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV