Now showing items 1-20 of 62

  • Analýza čínsko-sovětských pohraničních konfliktů v roce 1969 

   Defence status: DEFENDED
   Crhák, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na čínsko-sovětský pohraniční konflikt v roce 1969, který představuje jedno z nejvíce vyostřených období vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a Sovětským svazem. Cílem práce je ...
  • Analýza korespondence cara Ivana IV. Hrozného a knížete Andreje Kurbského 

   Defence status: DEFENDED
   Brůha, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Práce se snaží analyzovat korespondenci cara Ivana IV. Hrozného a knížete Andreje Michajloviče Kurbského s přihlédnutím k historickým souvislostem východoevropského prostoru druhé třetiny 16. století. Společně s obsahem ...
  • Belvedérský okruh a jihoslovanská otázka 

   Defence status: DEFENDED
   Kukan, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   anglicky The Belvedere Circle and the South Slavic Question The main topic of the Thesis is the opinions of Archduke Francis Ferdinand d'Este and his co- workers on the problematic of the South Slavic area in the period ...
  • Brandtova východní politika 

   Defence status: DEFENDED
   Soběhart, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   The dissertation "Brandt's Ostpolitik" deals with the concept of Brand's foreign politics towards Eastern Europe. The concept was not only a short-term plan after Brandt gained government functions after 1966, but it is ...
  • Britská pěchota a proměny evropského válečnictví na přelomu 18. a 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Prouza, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   (česky) Autor ve své prací analyzuje vývoj a příčiny proměn vojenského umění, kterými prošla britská pěchota zejména v letech 1775-1815. Ve své práci se autor, vzhledem k rozsáhlosti a specifičnosti tématu, zaměřil především ...
  • České země a válka v roce 1813. Reflexe hospodářských obtíží a ohlas válečných událostí u venkovského i městského obyvatelstva 

   Defence status: DEFENDED
   Kessler, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Ve své práci se snažím analyzovat válečné události roku 1813, které se bezprostředně odehrály na našem území. Důraz jsem kladl zejména na ohlasy událostí u venkovského i městského obyvatelstva. Klíčová otázky tedy zněly - ...
  • Československé legie a občanská válka v Rusku z pohledu Jana Syrového 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Smelík, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Tato práci se zabývá působením legií v Rusku z pohledu jednoho z významných velitelů Československé Družiny Jana Syrového, nadále jeho postoji k občanské válce v Rusku až po jeho přesun k přístavu ve Vladivostoku. Studie ...
  • Diplomat a cestovatel Anton Prokesch von Osten a rakouský postoj k řeckému povstání v letech 1826-1830 

   Defence status: DEFENDED
   Míšek, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 6. 2008
   Tato disertační práce analyzuje vztah mezi Osmanskou říší a ostatními velmocemi na pozadí politického vývoje východní otázky během eskalace napětí v oblasti Peloponnésu1. Primárním cílem je zmapovat vývoj řeckého konfliktu ...
  • Dynastická politika sasko-cobursko-gothajského rodu v prvej polovici 19. storočia 

   Defence status: RECOGNIZED
   Rišková, Antónia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 11. 2011
   The study deals with the dynastic policy of the German House of Saxe- Coburg and Gotha in the first half of the nineteenth century. Using the analysis of the role of Leopold I., King of the Belgians, Christian Friedrich ...
  • Dynastická politika sasko-cobursko-gothajského rodu v prvej polovici 19. storočia 

   Defence status: DEFENDED
   Rišková, Antónia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Práca sa zaoberá dynastickou politikou nemeckého rodu Sasko-Cobursko- Gothajského v prvej polovici devätnásteho storočia. Prostredníctvom analýzy vedúcej úlohy belgického kráľa Leopolda I., baróna Christiana Fridricha ...
  • Engelbert Dollfuss a střední Evropa 1932-1933 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šepták, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 2. 2009
   The diploma paper which I was elaborating is focused on the first year of the governance Austrian chancellor Engelbert Doll fuss. Data of that governance were taken from unpublished sources of Czech, Austrian and German ...
  • Engelbert Dollfuss a střední Evropa 1932-1933 

   Defence status: DEFENDED
   Šepták, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Pokud označíme určitou historickou postavu za osobnost, znamená to, že její činy rozhodujícím způsobem spoluovlivnily dobu, ve které žila a některé z těchto skutků dodnes poskytují látku k přemýšlení nejenom laické, ale ...
  • Éra rekonstrukce po americké občanské válce v politických a společenských souvislostech 

   Defence status: DEFENDED
   Richter, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   (in English): This thesis deals with the early stages of the post-US Civil War Reconstruction era, commencing during first half of 1865, followed by the presidential term of Andrew Johnson until the inauguration of his ...
  • Ideologische Intervention in der Frühen Neuzeit. Beispiel der Republik der Vereinigten Niederlande und der Landstände von Kleve-Mark in den 1640er und 1650er Jahren 

   Defence status: DEFENDED
   Kozmanová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   (CZ) Ideologická intervence v raném novověku. Příklad Republiky Spojeného Nizozemí a stavů Kleve-Mark ve 40. a 50. letech 17. století Práce se zabývá nizozemskými intervencemi v Kleve-Mark v období před a po 1648 a kriticky ...
  • Intelektuálové na dvoře Kateřiny II. Veliké 

   Defence status: DEFENDED
   Hrebiková, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Cílem předkládané bakalářské práce je přiblížit případnému čtenáři stav intelektuální vyspělosti ruského impéria během vlády Kateřiny II. Veliké prostřednictvím analýzy působení představitelů inteligence (intelektuálů) v ...
  • Jan Syrový a Rusko v letech 1914-1920 

   Defence status: DEFENDED
   Smelík, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   česky: Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první se zabývá ruskou historií v letech 1914-1920, počínaje příčinami dané situace. Zajímá se také o osobnost Jana Syrového a jeho působení při tzv. Sibiřské ...
  • Jednání o míru na konci třicetileté války 

   Defence status: DEFENDED
   Vokřínek, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Práce se soustředí na problematiku vestfálských mírových jednání na konci třicetileté války s cílem zjistit, do jaké míry je ovlivnila paralelně probíhající švédská vojenská tažení. V domácím prostředí jde přitom o návrat ...
  • K analýze vojenského významu olomoucké pevnosti v období válek o rakouské dědictví a sedmileté války 

   Defence status: DEFENDED
   Borovský, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   K analýze vojenského významu olomoucké pevnosti v období válek o rakouské dědictví a sedmileté války Jiří Borovský Abstrakt Disertační práce přibližuje roli pevnostního města Olomouc ve válkách o rakouské dědictví (1740-1748) ...
  • K ekonomickému a politickému vývoji Německé demokratické republiky v sedmdesátých letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Szobi, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 12. 2013
   To the Economic and Political Development of the German Democratic Republic in the 1970s (Pavel Szobi) Abstract The thesis deals with the economic development of the German Democratic Republic in the 1970s. It characterizes ...
  • K politickému a hospodářskému vývoji Rakouska v letech 1931-1934. 

   Defence status: DEFENDED
   Šepták, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 2. 2013
   1 About Political and Economic Development of Austria in Years 1931-1934 Miroslav Šepták Abstract The aim of the presented dissertation is the analysis of the Austrian foreign political development in the years 1931-1934 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV