• Analýza čínsko-sovětských pohraničních konfliktů v roce 1969 

   Crhák, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na čínsko-sovětský pohraniční konflikt v roce 1969, který představuje jedno z nejvíce vyostřených období vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a Sovětským svazem. Cílem práce je ...
  • Analýza korespondence cara Ivana IV. Hrozného a knížete Andreje Kurbského 

   Brůha, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Práce se snaží analyzovat korespondenci cara Ivana IV. Hrozného a knížete Andreje Michajloviče Kurbského s přihlédnutím k historickým souvislostem východoevropského prostoru druhé třetiny 16. století. Společně s obsahem ...
  • Brandtova východní politika 

   Soběhart, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Disertační práce "Brandtova východní politika" se zabývá konceptem Brandtovy zahraniční politiky vůči východní Evropě. Tato koncepce nebyla pouze krátkodobým plánem po jeho nástupu do vládních funkcí po roce 1966, ...
  • Britská pěchota a proměny evropského válečnictví na přelomu 18. a 19. století 

   Prouza, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   (česky) Autor ve své prací analyzuje vývoj a příčiny proměn vojenského umění, kterými prošla britská pěchota zejména v letech 1775-1815. Ve své práci se autor, vzhledem k rozsáhlosti a specifičnosti tématu, zaměřil především ...
  • České země a válka v roce 1813. Reflexe hospodářských obtíží a ohlas válečných událostí u venkovského i městského obyvatelstva 

   Kessler, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Ve své práci se snažím analyzovat válečné události roku 1813, které se bezprostředně odehrály na našem území. Důraz jsem kladl zejména na ohlasy událostí u venkovského i městského obyvatelstva. Klíčová otázky tedy zněly - ...
  • Československé legie a občanská válka v Rusku z pohledu Jana Syrového 

   Smelík, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Tato práci se zabývá působením legií v Rusku z pohledu jednoho z významných velitelů Československé Družiny Jana Syrového, nadále jeho postoji k občanské válce v Rusku až po jeho přesun k přístavu ve Vladivostoku. Studie ...
  • Diplomat a cestovatel Anton Prokesch von Osten a rakouský postoj k řeckému povstání v letech 1826-1830 

   Míšek, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 6. 2008
   Tato disertační práce analyzuje vztah mezi Osmanskou říší a ostatními velmocemi na pozadí politického vývoje východní otázky během eskalace napětí v oblasti Peloponnésu1. Primárním cílem je zmapovat vývoj řeckého konfliktu ...
  • Dynastická politika sasko-cobursko-gothajského rodu v prvej polovici 19. storočia 

   Rišková, Antónia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Práca sa zaoberá dynastickou politikou nemeckého rodu Sasko-Cobursko- Gothajského v prvej polovici devätnásteho storočia. Prostredníctvom analýzy vedúcej úlohy belgického kráľa Leopolda I., baróna Christiana Fridricha ...
  • Dynastická politika sasko-cobursko-gothajského rodu v prvej polovici 19. storočia 

   Rišková, Antónia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 11. 2011
   Práca sa zaoberá dynastickou politikou nemeckého rodu Sasko-Cobursko- Gothajského v prvej polovici devätnásteho storočia. Prostredníctvom analýzy vedúcej úlohy belgického kráľa Leopolda I., baróna Christiana Fridricha ...
  • Engelbert Dollfuss a střední Evropa 1932-1933 

   Šepták, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Pokud označíme určitou historickou postavu za osobnost, znamená to, že její činy rozhodujícím způsobem spoluovlivnily dobu, ve které žila a některé z těchto skutků dodnes poskytují látku k přemýšlení nejenom laické, ale ...
  • Engelbert Dollfuss a střední Evropa 1932-1933 

   Šepták, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 2. 2009
   Pokud označíme určitou historickou postavu za osobnost, znamená to, že její činy rozhodujícím způsobem spoluovlivnily dobu, ve které žila a některé z těchto skutků dodnes poskytují látku k přemýšlení nejenom laické, ale ...
  • Ideologische Intervention in der Frühen Neuzeit. Beispiel der Republik der Vereinigten Niederlande und der Landstände von Kleve-Mark in den 1640er und 1650er Jahren 

   Kozmanová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   (CZ) Ideologická intervence v raném novověku. Příklad Republiky Spojeného Nizozemí a stavů Kleve-Mark ve 40. a 50. letech 17. století Práce se zabývá nizozemskými intervencemi v Kleve-Mark v období před a po 1648 a kriticky ...
  • Intelektuálové na dvoře Kateřiny II. Veliké 

   Hrebiková, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   Cílem předkládané bakalářské práce je přiblížit případnému čtenáři stav intelektuální vyspělosti ruského impéria během vlády Kateřiny II. Veliké prostřednictvím analýzy působení představitelů inteligence (intelektuálů) v ...
  • Jan Syrový a Rusko v letech 1914-1920 

   Smelík, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   česky: Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí, z nichž první se zabývá ruskou historií v letech 1914-1920, počínaje příčinami dané situace. Zajímá se také o osobnost Jana Syrového a jeho působení při tzv. Sibiřské ...
  • Jednání o míru na konci třicetileté války 

   Vokřínek, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Práce se soustředí na problematiku vestfálských mírových jednání na konci třicetileté války s cílem zjistit, do jaké míry je ovlivnila paralelně probíhající švédská vojenská tažení. V domácím prostředí jde přitom o návrat ...
  • K analýze vojenského významu olomoucké pevnosti v období válek o rakouské dědictví a sedmileté války 

   Borovský, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   K analýze vojenského významu olomoucké pevnosti v období válek o rakouské dědictví a sedmileté války Jiří Borovský Abstrakt Disertační práce přibližuje roli pevnostního města Olomouc ve válkách o rakouské dědictví (1740-1748) ...
  • K ekonomickému a politickému vývoji Německé demokratické republiky v sedmdesátých letech 20. století 

   Szobi, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 12. 2013
   K ekonomickému a politickému vývoji Německé demokratické republiky v sedmdesátých letech 20. století (Pavel Szobi) Abstrakt Práce se zabývá ekonomickým vývojem Německé demokratické republiky v sedmdesátých letech 20. ...
  • K politickému a hospodářskému vývoji Rakouska v letech 1931-1934. 

   Šepták, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 2. 2013
   1 K politickému a hospodářskému vývoji Rakouska v letech 1931-1934 Miroslav Šepták Abstrakt Cílem disertační práce je analýza rakouského zahraničně politického vývoje v letech 1931-1934 s důrazem na celkový vývoj mezinárodních ...
  • K společenskému postavení židovské menšiny v Německu v letech 1871-1890 

   Plíčková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Práce se zabývá společenským postavením židovské menšiny v Německu v prvních desetiletích císařství; je zamýšlena především jako příspěvek k sociálním dějinám s důrazem na dějiny každodennosti, jež se má mj. pokusit odpovědět ...
  • K společenskému postavení židovské menšiny v Německu v letech 1871-1890 

   Plíčková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 1. 2012
   Práce se zabývá společenským postavením židovské menšiny v Německu v prvních desetiletích císařství; je zamýšlena především jako příspěvek k sociálním dějinám s důrazem na dějiny každodennosti, jež se má mj. pokusit odpovědět ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV