• Co způsobily rukopisné nálezy 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 5. 2007
   Cílem mé diplomové práce bylo ukázat, jakým způsobem naše dvě nejznámější a také najdiskutovanejší rukopisné památky, Rukopis královédvorský a zelenohorský, ovlivnily literární, politické a kulturní dění v 19. století a ...
  • Dva autoři - Dvě díla - Dvojí obraz světa (Vladimír Neff - Jaroslaw Iwaszkiewicz) 

   Defence status: DEFENDED
   Sikora, Dorota (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Resumé v českém jazyce Diplomová práce je snahou o představení dvou autorů, a především dvou jejich významných počinů, vytvořených ve dvou různých kulturách, jež je dovršena komparací obou těchto stěžejních děl. Vladimír ...
  • Dva královské portréty ( Jan Lucemburský očima historika a beletristy ) 

   Defence status: DEFENDED
   Marcelová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
  • "Dva pohledy na ženu" (Ženské postavy ve vybraných románech Theodora Fontana a Ignáta Herrmanna) 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   The thesis deals with female characters of selected Berlin novels by Theodor Fontane and Prague novels by Ignát Herrmann. By the way of analysis and interpretation of individual works the thesis shows the two notions of ...
  • Dva spisovatelé a jedno město (Alois Vojtěch Šmilovský, Alois Jirásek a Litomyšl) 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   V diplomové práci jsem se pokusila o porovnání vztahu Aloise Jiráska a Aloise Vojtěcha Šmilovského k Litomyšl, kde oba žili, učili a tvořili, a o porovnání obrazu tamního maloměstského prostředí v jejich díle. Pracovala ...
  • Dvojí obraz "země beze jména" Podkarpatská Rus v meziválečné české beletrii a publicistice 

   Defence status: DEFENDED
   Mařanová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Ve své práci jsem se zaměřila právě na tuto tajemnou zemi, jejíž počátky jsou opředeny nejedním mýtem. Sama jsem měla možnost spatřit část z její krásy před nedávnou dobou, čímž se jen prohloubil můj zájem a přivedlo mě ...
  • Existenciální hrdinové vybraných próz Vladimíra Körnera 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá analýzou a interpretací vybraných děl Vladimíra Körnera - jde o prózy Střepiny v trávě, Údolí včel, Lékař umírajícího času a Anděl milosrdenství. Nejen samotný děj, ale především hrdinové těchto ...
  • František Kubka : Karlštejnské vigilie (pokus o malý český dekameron) 

   Defence status: DEFENDED
   Kalátová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Historické prózy Jiřího Šotoly 

   Defence status: DEFENDED
   Soudková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   Diplomová práce nazvaná Historické prózy Jiřího Šotoly se zabývá, jak už název napovídá, úseku tvorby Jiřího Šotoly, kterému se věnoval od konce šedesátých do osmdesátých let dvacátého století. Je řazena do české historické ...
  • Hledání pravdy ve východočeských románech Terézy Novákové 

   Defence status: DEFENDED
   Nekvindová, Marta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 5. 2007
   Východočeské romány Terézy Novákové - vyjma románu Na Librově gruntě - se zaměřuji na hledání životní pravdy a cesty k lidské důstojnosti a zároveň k lepšímu životu. Společně s hrdiny se můžeme stát hledači pravdy, avšak ...
  • Hrdinky vybraných próz Růženy Svobodové 

   Defence status: DEFENDED
   Finková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
   Diplomová práce předkládá analýzu ženských postav Růženy Svobodové. Základem charakteristiky hrdinek se stalo pět prozaických děl autorky. Práci lze rozdělit na dvě části- syntetickou a analytickou. V první části je obsažen ...
  • Ivan Olbracht. Pokus o monografickou studii 

   Defence status: DEFENDED
   Bublíková, Lada (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   My diploma work Ivan Olbracht. Pokus o monografickou studii (Ivan Olbracht. An attempt of a monographic study) deals with author's life but the most important part above all there is his work and effects which had an ...
  • Josef Karel Šlejhar - Pokus o monografickou studii 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečná, Marta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 1. 2010
   Resumé Diplomová práce se snaží připomenout život a dílo Josefa Karla Šlejhara významného prozaika přelomu 19. a 20. století, který je současnou čtenářskou i literární veřejností značně opomíjen. Východiskem práce je ukázat ...
  • Karel Dewetetr - příklad autora regionální literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Fáberová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Spisovatel Karel Dewetter je jedním ze opomíjených autorů české literatury. Narodil se v roce 1882 v Dobřejovicích u Prahy a zemřel v roce 1962 v Praze. Civilním povoláním byl ministerským úředníkem, ale přes 40 let svého ...
  • Klostermannova Šumava. Obraz Šumavy v povídkách a románech Karla Klostermanna 

   Defence status: DEFENDED
   Kofroňová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Tématem diplomové práce je obraz Šumavy a jejích obyvatel v dílech Karla Klostermanna. Předmětem analýzy se staly autorovy romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském, Kam spějí děti, Skláři a soubory povídek V srdci ...
  • Kněžské osudy v prózách Jindřicha Šimona Baara 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtíková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   V diplomové práci jsem se zaměřila na díla Jindřicha Šimona Baara - na jeho cyklus farských historek. Tento cyklus obsahuje několik románů a také řadu drobnějších próz, které spojuje téma kněžské profese a osudů lidí ...
  • Krajem blouznivců. Podkrkonošský spiritismus v české beletrii 

   Defence status: DEFENDED
   Krotilová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Nejznámější z děl věnovaných tomuto tématu se přičinilo o to, jak je kraj označován. Jde o Blouznivci našich hor od Antala Staška. Právě tento povídkový cyklus pro mne byl výchozím bodem. Rozsáhlá práce Jaroslava Kozáka ...
  • Král cizinec, král diplomat či poslední rytíř a koruna rytířstva? 

   Defence status: DEFENDED
   Štichová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývala životem českého krále Jana Lucemburského, kterého zkoumala v odlišném pojetí dvou beletristů Oldřicha Daňka a Jana Šmída. Záměrem práce bylo pro lepší orientaci v analyzovaných historických ...
  • Kronika jako literární žánr 

   Defence status: DEFENDED
   Pašková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Tématem diplomové práce je sledování vývoje žánru románové kroniky, který vznikl koncem 19. století na průsečíku staré podoby kroniky a románu. Východiskem k charakteristice žánru a k zmapování jeho vývoje se staly "nová ...
  • Literární obrazy Mladé Boleslavi 

   Defence status: DEFENDED
   Kuhnová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Mladá Boleslav je město s dlouhodobou a bohatou kulturní tradicí, s nímž byla spjata řada literárně činných osobností. S jednotou bratrskou je spojeno jméno Mikuláše Klaudiána a jeho slavná bratrská v tiskárna. Alois Vojtěch ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV