• Comparison of effectiveness of three applications of zero-valent iron nanoparticles for remediation of groundwater polluted by chlorinated ethenes 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá sanací podzemní vody kontaminované chlorovanými etheny za využití částic nanoželeza. V rámci diplomové práce byly provedeny tři na sebe navazující aplikace různých typů nanoželeza na stejné lokalitě ...
  • Contamination of Peruvian drinking water by arsenic and boron - origin, properties and treatment 

   Defence status: DEFENDED
   Sadloň, Matúš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Nadlimitní koncentrace arsenu a boru ve vzorcích přírodních vod v provincii Tacna v jižním Peru souvisejí s aktivní vulkanickou činností v centrální části And, přičemž značnou roli hraje i v současnosti rozšířená těžební ...
  • České atomové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Tématem této diplomové práce je české atomové právo. Cílem atomového práva je upravit podmínky využívání jaderné energie a ionizujícího záření tak, aby byla zajištěna ochrana osob a životního prostředí před nežádoucími ...
  • Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vebr, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   9. Závěr Cílem této práce bylo podat co nejucelenější obraz o problematice deliktní odpovědnosti fyzických osob v ochraně životního prostředí. Domnívám se, že byl dostatečně vystihnut význam právní úpravy deliktní odpovědnosti ...
  • Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelka, Ivan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
  • Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Žejšková, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí Příroda je všude kolem nás a je nezbytným předpokladem existence všeho živého na Zemi, tedy i člověka. Jeho činností se bohužel stav životního prostředí ...
  • Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Koulová Marešová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Deliktní odpovědnost fyzických osob je téma, které se vyznačuje spojením několika právních oborů. Jde o právo správní a trestní, které upravují delikty v oblasti životního prostředí. Toto téma je také aktuální s ohledem ...
  • Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Havrdová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
  • Deliktní odpovědnost na úseku ochrany zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Český abstrakt Tato diplomová práce se zabývá deliktní odpovědností na úseku ochrany zvířat. Shrnuje mezinárodní úpravu, úpravu Evropské unie i České republiky. Na začátku se věnuje definici základních pojmů a uvedení do ...
  • Deliktní odpovědnost právnických osob v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Johnová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Diplomová práce pojednává o úpravě obou kategorií deliktní odpovědnosti právnických osob v právu životního prostředí. Cílem předkládané diplomové práce je rozbor podmínek deliktní odpovědnosti právnických osob a zhodnocení ...
  • Deliktní odpovědnost právnických osob v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 11. 2006
  • Druhová ochrana 

   Defence status: DEFENDED
   Albrecht, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 4. 2008
  • Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Pojerová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 10. 2006
  • In-situ reduktivní dehalogenace 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Tato práce se zabývá sanací kontaminace chlorovanými ethyleny a methany v areálu chemické výroby Spolchemie v Ústí nad Labem. Pro tyto účely bylo využito částic nulamocného nanoželeza. Na lokalitě byly provedeny dvě aplikace ...
  • Judikatura Evropského soudního dvora na úseku ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřincová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 4. 2007
  • Komparace legislativní úpravy národních parků v České republice a Jihoafrické republice 

   Defence status: DEFENDED
   Bienek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   1 Abstrakt Diplomová práce na téma Komparace legislativní úpravy národních parků v České republice a Jihoafrické republice podrobně pojednává o právní úpravě národních parků zejména v porovnání českého právního řádu a ...
  • Kraje a ochrana životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Zavadilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Diplomová práce s názvem "Kraje a ochrana životního prostředí" je členěna do tří částí. První část je věnována zasazení krajů do nezbytného historického kontextu. Druhá část popisuje ústavněprávní zakotvení krajů, jejich ...
  • Mezinárodní obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásek, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Mezinárodní smluvní ochrana kulturního dědictví lidstva 

   Defence status: DEFENDED
   Pivcová, Darja (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   SUMMARY: International law and protection of cultural heritage of humankind The thesis deals with international legal regulation of the cultural heritage of humankind. The aim of this thesis is to find the answer to the ...
  • Mezinárodní úmluvy a ochrana životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Pscherová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Tato práce pojednává o mezinárodních úmluvách, které se zabývají problematikou životního prostředí. Cílem je rozebrat proces tvorby mezinárodních environmentálních úmluv, prostředí ve kterém vznikají, činitele, kteří se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV