• Adaptace Alfréda Radoka pro princip "laterny magiky" 

   Šmídtová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 1. 2007
   Czech theater director Alfred Radok (1914-1976) was always temped by confronting several layers of meaning in one single work of art. On theater he used different scenic spaces at once - in e.g. his production of Offenbach's ...
  • Les annés soixante: un "âge d'or" du théâtre tchèque? 

   Hala, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 10. 2009
   REMERCIEMENTS Je tiens remercier avant tout mes deux directeurs de thse, Mme la Professeur Eva Stehlíková et M. le Professeur Xavier Galmiche, pour leurs conseils avisés, la générosité et la fidélité avec lesquels ils m'ont ...
  • Apologia mimorum Chorikia z Gazy a problematika kontinuity řeckého divadla 

   Šípová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Situace v byzantském světě východního Středomoří patří k jen málo prozkoumané oblasti divadelní historie. Až teprve v posledních desetiletích se nám dostávají do rukou práce, které se snaží situaci v grekofonním prostředí ...
  • Dionisis Fotopoulos 

   Ihyane, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   o řecké scénografii, konečně jako o novořeckém divadle všeobecně, u nás není příliš informovaná ani odborná veřejnost. Přesto podíváme-li se na ročníky Pražského quadriennale, role Řecka v něm není zcela zanedbatelná. ...
  • Divadelní umění na Bali 

   Vozábová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   V me praci jsem prozkoumala siroke spektrum divadelnich projevu, s nimiz se lze setkat na ostrove Bali. Vzhledem k obsahlosti tematu, jsem podrobneji zkoumala pouze loutkove divadlo a nektere druhy tanecniho dramatu. Ve ...
  • Divadlo Romathan (Cestou romského divadla: Z indických kořenů k divadlu Romathan) 

   Kočí, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
   V rámci této práce se pokusím nastínit souvislosti vývoje romského divadla a dramatické literatury v Čechách a na Slovensku od v současnosti známých počátků tohoto vývoje po jeho soudobý vrchol, který představuje tvorba ...
  • Dramatické dílo Jana Amose Komenského 

   Klosová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Markéta Klosová Dramatické dilo Jana Amose Komenského (abstrakt disert. práce) Předložená práce rozcbírú 1O dramatických prací Komenského v kontextu s historickými poměry a spolu s praxí středoevropského (zvlúštč školského) ...
  • Hry Václava Havla v zemích balkánského regionu 

   Xhelo, Katerina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Tato dizertační práce se zabývá produkcí her Václava Havla v několika zemích Balkánu, konkrétně v Albánii, Kosovu, Srbsku, Bulharsku a Makedonii před rokem 1989 a od roku 1989 až do dnešní doby. Práce se také zabývá důvody ...
  • Jezuitské školské drama v Praze v 1. polovině 18. století 

   Jacková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Pod pojmem skolske divadlo rozumime takove divadelni akce provozovane studenty nebo zaky, ktere maji sve pevne misto v pnlbehu skolniho roku alnebo je jednim z jejich hlavnich ucelu predvest, jakych do sahli studenti ...
  • Literární autorky evropského středověku 

   Bednaříková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou literárních autorek evropského raného a vrcholného středověku, zejména pak čtyřmi spisovatelkami, tvořícími v období od poloviny 9. do počátku 13. století na území západní Evropy. I ...
  • Literární autorky evropského středověku 

   Bednaříková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 4. 2008
   This diploma thesis deals with writings of women writers of European Early and Central Middle Ages, particularly with four women writers, who flourished from the half of the 9th century to the beginning of the 13th century ...
  • Narativní postupy v Jeronýmově Vita Pauli 

   Šubrt, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   Předkládaná disertační práce se zaměřuje na analýzu narativních postupů v Jeronýmově legendě Vita Pauli primi eremitae (Život Pavla, prvního poustevníka). Jde o první a rozhodně nejpodivnější z Jeronýmových hagiografických ...
  • Radokova inscenace a dramatizace Böllova "Klauna" v kontextu inscenací Alfréda Radoka v německy mluvících zemích 

   Slavíčková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
   Tato diplomová práce je první rozsáhlejší prací v českém prostředí zabývající se inscenacemi Alfréda Radoka (1914-1976) v německy mluvících zemích, jež spadají do tvůrčího období tohoto významného českého divadelního ...
  • Recepce divadla v pozdní antice: obrany, útoky, učená pojednání 

   Sarkissian, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Tato práce zkoumala několik textů vytvořených v období mezi 2. a 12. stoletím po Kr., tedy pozdněantických skladeb a skladeb, které na antickou tradici navazovaly. Toto období se může zdát rozsáhlé, ale takové časové rozpětí ...
  • Teatralita renesančního tance: Francie 

   Bryan, Mikuláš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   This thesis, Theatricality if earfy dance: French Renaissance, concentrates on providing a commented translation of the crucial dance manual of the 16th century: Orchesographie by French canon Thoinot Arbeau. Since it is ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV