Now showing items 1-12 of 12

  • Hudba a percepce času 

   Defence status: DEFENDED
   Becková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The topic of this thesis is time perception with the special insight into time perception in music. At first, some complex influences of music on human are discussed. This contains some basics of music perception and brief ...
  • Intrapsychic conflicts and their experiencing during the regulation of activity and behavior 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrejková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Bakalárska práca sa zaoberá vnútornými konfliktami a ich prejavmi počas prežívania a správania. V teoretickej časti práce rozoberáme základné charakteristiky konfliktu z hľadiska jeho obsahu a kategorizácie; ďalej emocionálne, ...
  • Kognitivní komplexita a její měření 

   Defence status: DEFENDED
   Say, Nicolas (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Conceptualization of cognitive complexity addressed many key ideas that are still explored by contemporary psychology. Cognitive complexity is measure influencing manner in which social reality is construed and how such ...
  • Možnosti prevence nežádoucího vlivu kognitivních zkreslení na každodenní rozhodování 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Monica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi prevence vlivu kognitivních zkreslení na naše každodenní rozhodování, především pak negativnímu působení heuristiky kotvení a přizpůsobení na spotřební chování. První kapitola je ...
  • Predikce vybraných osobnostních charakteristik prostřednictvím veřejně dostupných stop činnosti na internetu. 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá osobnostními charakteristikami z pohledu jejich souvislosti se stopami činnosti na internetu. V literárně-přehledové části práce čtenáře seznamuje s vybranými teoriemi osobnostních rysů, přibližuje ...
  • Působení praktikování meditačních technik na vybrané kognitivní funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Kosík, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá působením jednoho vybraného druhu meditace, a to meditace všímavosti, na pozornost coby jednu z kognitivních funkcí. Literárně přehledová část nejprve podává obecnou charakteristiku všímavostního ...
  • Úvod do problematiky využití pokročilých analytických postupů k optimalizaci personálních rozhodnutí a procesů se zaměřením na snižování fluktuace zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 02. 09. 2023
   Nyirendová, Rozálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 9. 2020
   The aim of this paper is to present the possibilities of the usage of advanced analytical tools to optimize decision-making in personnel practice. The literature review part of the thesis deals with the so-called HR ...
  • Využití principů behaviorální ekonomie v rámci veřejné politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Vintr, Jáchym (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   This thesis offers a review of selected psychological insights used in behavioral economics. The basic theoretical concepts are summarized in the literary review section. This section focuses mainly on the prospect theory ...
  • Vztah mezi kognitivními a emočními procesy v rámci exekutivních funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Tato práce poskytuje stručný přehled klíčových výzkumů a teorií v oblasti vlivu emocionálních procesů na vybrané exekutivní funkce (rozhodování a posuzování). Rozebírá danou problematiku v rámci teorie dvou kognitivních ...
  • Vztah mezi konceptem emoční inteligence a pětifaktorovým modelem osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Bergerová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Má bakalářská práce nese název Vztah mezi konceptem emoční inteligence a pětifaktorovým modelem osobnosti. Práce je rozdělena na dva velké celky - teoretickou a praktickou část. V literárně-přehledové studii popisuji koncept ...
  • Vztah mezi psychometrickou inteligencí a kreativitou 

   Defence status: DEFENDED
   Reichová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato práce podává stručný přehled nejznámějších teorií zabývajících se vztahem mezi kreativitou a inteligencí. Zaměřuje se na psychometrickou dimenzi tohoto vztahu s důrazem na nejnovější testy kognitivních schopností a ...
  • Vztah mezi racionálním myšlením a psychometrickou inteligencí 

   Defence status: DEFENDED
   Mojžíšková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Tato práce podává stručný přehled nejznámějších teorií zabývajících se racionálním myšlením a jeho vztahem s psychometrickou inteligencí. Zaměřuje se na psychometrickou dimenzi tohoto vztahu s důrazem na uvedení nejnovějších ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV