• Alternativní směry stravování a jejich vnímání lidmi ve věku 18-27 

   Defence status: DEFENDED
   Kordíková, Ivana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Jméno: Kordíková Ivana Vedoucí práce: PhDr. Tamara Starnovská Oponent práce: Mgr. Ing. Diana Chrpová, Ph.D. Abstrakt Bakalářská práce se zaměřuje na alternativní způsoby stravování a jejich vnímání mezi mladými lidmi ve ...
  • Alternativní způsoby stravování a postoj k nim v laické veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kovačičová, Aneta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Tato bakalářská práce je zaměřena na alternativní způsoby stravování, jejich znalost a postoj k nim v laické veřejnosti. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část uvádí všeobecná výživová ...
  • Analýza obsahu jednoduchých sacharidů v ovoci jako prostředek ověření databázových údajů pro využití v klinické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Marie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   současné době se zvyšuje výskyt onemocnění souvisejících s sacharidů, jako jsou diabetes mellitus, obezita, metabolický syndrom, apod. Nedílnou součástí terapie těchto onemocnění je léčebná výživa, v pacientům doporučován ...
  • Analýza stravování seniorů ve vlastním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kaiserová, Iveta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   Senior citizens living in their own environment make up a large and growing population group. Proper nutrition at this age is gaining in importance as it contributes to maintaining a long and quality life. Therefore, the ...
  • Dopady fitness režimu a stravování na mladé dívky a ženy 

   Defence status: DEFENDED
   Jarchovská, Alžběta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   (Česky) Název práce: Dopady fitness režimu a stravování na mladé dívky a ženy Cíl práce: Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci důvodů, které vedou mladé dívky k nástupu do vyčerpávajícího předzávodního fitness režimu. ...
  • Informovanost těhotných žen o vlivu výživy na plod 

   Defence status: DEFENDED
   Blažejovská, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 6. 2022
   A healthy diet is important at all ages, especially during fetal development. A number of metabolic changes occur in the body of a pregnant woman. The fetus is constantly increasing its demands, so the woman's body is more ...
  • Léčba Crohnovy choroby pomocí exkluzivní enterální výživy v dětském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá problematikou Crohnovy choroby a její léčby v pediatrii pomocí exkluzivní enterální výživy. Práce je rozdělena na 2 části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní ...
  • Monitoring chování české populace ve vztahu k nakupování potravin 

   Defence status: DEFENDED
   Motáková, Natálie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   This work for a Bachelor's Degree deals with the the issue of influencing customers when shopping for food. There are many factors that affect a customer by food shopping. The theoretical section both systematically organizes ...
  • Nutriční gramotnost adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Chadimová, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   Dospívání je etapou života, se kterou souvisí mnoho změn, jež jsou nedílnou součástí v profilování osobnosti. Připustíme-li, že dospívající jedinec řeší problematiku stravování, může být položena otázka: "Jakým způsobem ...
  • Nutriční gramotnost adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Alexandrovičová, Adéla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 6. 2022
   Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood and is full of tumultuous changes. One of the developmental tasks of adulthood is to become independent and take responsibility for oneself, for one's own ...
  • Nutriční péče a jídelní zvyklosti u osob žijících s HIV 

   Defence status: DEFENDED
   Tomanová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 6. 2021
   Vztahy mezi stavem výživy, infekčními chorobami a imunitním systémem naznačují, že výživa je jednoznačným kofaktorem při progresi infekce virem lidské imunodeficience (HIV). Multifaktoriální podvýživa a na druhé straně i ...
  • Redukce hmotnosti kojících a nekojících matek 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Snižování poporodní hmotnosti je obvyklý proces v životě většiny matek. Tato práce pojednává o redukci hmotnosti u kojících a nekojících matek, o výživě a pohybu v době kojení a před porodem. Je rozdělena na dvě hlavní ...
  • Specifita nutričních potřeb geriatrických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Parmová, Eva (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Bakalářská práce s názvem Specifita nutričních potřeb geriatrických pacientů se věnuje problematice výživy ve stáří a zejména výživě geriatrických jedinců, kteří jsou zvláštní pacientkou skupinou. Hlavním smyslem práce je ...
  • Srovnání dostupnosti a finanční náročnosti běžné stravy s bezlepkovou dietou 

   Defence status: DEFENDED
   Kosíková, Monika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 1. 2021
   Celiakií trpí v České republice asi 50 000 osob, její jedinou známou terapií je bezlepková dieta. Konzumací lepku dochází u pacientů s celiakií k zánětlivým reakcím tenkého střeva, které mohou mít závažné následky. Lepek ...
  • Stravovací návyky bankovních poradců a jejich možná rizika 

   Defence status: DEFENDED
   Petříčková, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 2. 2022
   Tato práce se zabývá tématem sedavého zaměstnání bankovních poradců, jejich stravovacími návyky, pohybovou aktivitou a možnými zdravotními riziky, vyplývajícími ze sedavého způsobu života.. Cíl práce: Zjistit stravovací ...
  • Stravování dětí předškolního věku ve školní jídelně 

   Defence status: DEFENDED
   Dědková, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Bakalářská práce se zaměřuje na stravování dětí předškolního věku ve školní jídelně. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části je popsána historie školního stravování. Hlavní část je ...
  • Stravování žáků prvního stupně ve školách 

   Defence status: DEFENDED
   Kašíková, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
  • Význam a potřeba kyseliny listové v těhotenství 

   Defence status: DEFENDED
   Mádle, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Těhotenství je období, které klade zvýšené nároky na ženu. Ke zdárnému průběhu těhotenství přispívají správné stravovací návyky, zdravý životní styl, přiměřená tělesná aktivita, pobyt na čerstvém vzduchu, psychická pohoda. ...
  • Výživa v prevenci civilizačních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Bakalářská práce se zabývá možností prevence civilizačních onemocnění z pohledu výživy; hlavně vztahem kvality konzumovaných potravin a těchto nemocí. Teoretická část stručně popisuje vybraná onemocnění a rizikové faktory ...
  • Výživa v prevenci civilizačních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Kaduchová, Pavla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 10. 6. 2022
   The bachelor's thesis deals with the origin and occurrence of diseases of civilization and the possibilities of their prevention from the nutrition point of view. It focuses on the consumption of macronutrients and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV