• Mechanismus účinku L-asparaginázy u dětské akutní lymfoblastické leukemie 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmanová, Ivana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je nejčastější nádorové onemocnění u dětí. L-asparagináza (ASNáza) klíčová složka terapie dětské ALL, hydrolyzuje plazmatický asparagin a glutamin. Leukemické buňky jsou na depleci ...
  • Regulace exprese genu DLX1 přes AP-1 vazebné místo 

   Defence status: DEFENDED
   Rejlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Regulace genu DLX1, jehož signifikantně zvýšená hladina byla detekována právě u pacientů s akutní myeloidní leukémií s mutací FLT3-ITD, je dosud zcela neprozkoumaným tématem. Prvním cílem této práce bylo zjistit, které ...
  • Regulace exprese HOX genů v hematopoéze a leukemogenezi 

   Defence status: DEFENDED
   Rejlová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 10. 2019
   Exprese homeoboxových (HOX) genů je během hematopoézy přísně regulována a v průběhu diferenciace hematopoetických buněk dochází postupně k jejímu snižování. Naopak u leukemických buněk je exprese těchto genů velmi často ...
  • Role fúzního proteinu ETV6-RUNX1 v citlivosti leukemických buněk na L-asparaginázu 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Translocation t(12;21) with the presence of the fusion gene ETV6-RUNX1 (TEL-AML1) is the most common chromosomal aberration found in acute lymphoblastic leukemia in childhood. The occurrence of the ETV6-RUNX1 is associated ...
  • Role genu HOXA9 v leukemogenezi 

   Defence status: DEFENDED
   Rejlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Evolučně konzervovaná rodina homeoboxových genů hraje důležitou roli ve vývoji anterior-posteriorní osy těla obratlovců. Významným způsobem také ovlivňuje vývoj krevních buněk neboli hematopoézu. Rozsáhlé výzkumy homeoboxových ...
  • Studium dysregulace proteinu DLX1 v leukemických myeloidních buňkách v in vitro a in vivo modelech 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   The heterogeneous nature of acute myeloid leukemia (AML) worsens the results of patients treated with standard therapy. Understanding the processes of leukemogenesis can contribute to identification of more appropriate ...
  • Studium metabolismu leukemických buněk ve vztahu k citlivosti na terapii 

   Defence status: DEFENDED
   Šimčíková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je nejčastějším maligním onemocně- ním u dětí. Navzdory velkým úspěchům v léčbě tohoto onemocnění, relaps stále postihuje 15 - 20 % pacientů. Jedním z možných důvodů relapsu je vznik ...
  • Zmeny v metabolizme nádorových buniek a ich využitie v terapii akutních leukémií 

   Defence status: DEFENDED
   Harárová, Alžbeta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Metabolizmus nádorových buniek sa odlišuje od metabolizmu zdravých buniek vo viacerých ohľadoch. Prvou popísanou odlišnosťou metabolizmu nádorových buniek bola aeróbna glykolýza, pri ktorej bunky konvertujú pyruvát na ...
  • Změny v metabolismu aminokyselin u nádorových buněk a jejich využití v cílené terapii 

   Defence status: DEFENDED
   Šafrhansová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   The effects of targeted therapies in the treatment of cancer have been extensively researched and tested in many clinical trials. In contrast to conventional chemotherapy treatment, targeted therapy should act specifically ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV