• Affix extraction: a case study on Hungarian Romani 

   Elšík, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 9. 2007
   Disertace s titulem Extrakce afixů: případová studie k maďarské romštině zkoumá principy kontaktního mechanismu afixální extrakce, tj. přejímání afixů prostřednictvím lexikálních přejímek. Jde o případovou studii afixální ...
  • Externí posesivita v češtině: v typologické a areální perspektivě 

   Křivan, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Diplomová práce Externí posesivita v češtině: v typologické a areální perspektivě analyzuje jazykový jev "externí posesivitu" na autentickém materiálu českého jazyka. Výsledky analýzy se snaží zařadit do areálně-typologického ...
  • "Jazyk" a "norma": příspěvek k analýze vztahu dvou lingvistických pojmů 

   Januška, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Tato diplomová práce se snaží přispět k osvětlení vztahu dvou lingvistických pojmů: langue a norma. Stranou zůstává pojem normy, jak je traktován v rámci teorie spisovného jazyka; cílem této práce je lépe porozumět, co to ...
  • Lingvistické hedge v češtině a v angličtině 

   Kim, Sujin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   This bachelor's thesis examines two types of hedges; propositional hedges, which are responsible for vagueness in the propositional content of the statement, and relational hedges, which refer to the vagueness in the ...
  • Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek 

   Januška, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   Disertační práce Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek se soustředí na zhodnocení a přehodnocení přístupu k výzkumu jazyků střední Evropy. Hlavním cílem předkládané práce ...
  • Spisovnost - nespisovnost v nové češtině 

   Velčovský, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Tato práce má především tři cíle: (1) charakterizovat vývoj názorů na spisovný jazyk od Dobrovského po současnost, (2) analyzovat různé teorie, modely a aspekty spisovného jazyka jako specifické variety národního jazyka ...
  • Vid ve španělštině a češtině 

   Romeu Labayen, Judit (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato práce se zabývá srovnamm vidu v češtině a ve španělštině. Vychází z předpokladu z theory oJ grounding, že v narativním textu se informace zachycuje ve dvou plánech vyprávění, které jsou formálně rozlišené. Při srovnání ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV