• Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687-1727 

   Defence status: DEFENDED
   Vacek, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Název práce v češtině Constitutio Criminalis Josephina a jeho vliv na rozhodovací praxi Apelačního soudu: Sexuální delikty v letech 1687-1727 Abstrakt Tato práce zachycuje vývoj v trestní praxi pražského apelačního soudu ...
  • Odloučení Lucemburska od Koruny české 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   The subject matter of this rigorosum thesis is to provide a description and an analysis of process of separation of Luxembourg (and Chiny) from the Lands of the Bohemian Crown. This topic was chosen for reason that this ...
  • Postavení panovníka podle rakouských ústav 

   Defence status: DEFENDED
   Danielovský, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Shrnutí Postavení panovníka podle rakouských ústav Účelem diplomové práce je analyzovat postavení, které náleželo hlavě habsburské monarchie podle rakouských ústav z druhé poloviny 19. století. Změny, které způsobila ...
  • Restituce uměleckých děl zabavených během druhé světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 28. 2. 2022
   Restituce uměleckých děl zabavených během druhé světové války Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Restituce uměleckých děl zabavených během druhé světové války" se zabývá důvody nacistického drancování umění napříč ...
  • Souboj v českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Jindříšková, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 11. 2016
   Účelem této diplomové práce je podrobně rozebrat přístup práva k soubojům v českých právních dějinách a dále analýzou vybraných právních textů potvrdit předpoklad, že spíše než myšlenka společenského vývoje s ideály lidskosti ...
  • Šlechta a kodifikace českého městského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoň, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   Nobility and the codification of the Bohemian town law Abstract This thesis is concerned with the influence of the nobility in the process of codifying Bohemian town law, in particular during the sixteenth century, and ...
  • Velezrada a vlastizrada v historii českého práva 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Patrik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Velezrada a vlastizrada v historii českého práva Klíčová slova Velezrada, vlastizrada, historie Abstrakt Diplomová práce na téma "Velezrada a vlastizrada v historii českého práva" pojednává o dvou, na první pohled podobných ...
  • Začlenění Lucemburska mezi země Koruny české 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Předmětem diplomové práce je začlenění Lucemburska mezi země Koruny české. Téma bylo vybráno především z důvodu, že nebylo dosud historiografií zpracováno a analyzováno. Dostupná literatura zpravidla bere příslušnost ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV