• Analýza času jako narativní kategorie ve staroseverských ságách 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Cílem této práce je stanovit charakteristické rysy časové konstrukce staroseverské ságy a na jejich základě ukázat, jak staří Seveřané vnímali čas. Hlavní pozornost je přitom věnována zkoumání časové konstrukce ságy rodové. ...
  • Ásgarð, Miðgarð a Útgarð: Vzájemné vztahy a jejich interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Michalíková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Práce usiluje o systematizaci staroseverských kosmografických představ. Zabývá se dvěma kosmologickými prostorovými koncepty - horizontálním a vertikálním. Nejprve zkoumá každý z těchto konceptů zvlášť, uvádí jejich ...
  • "Byl dobrý sedlák, zemřel v Řecku." Činnosti člověka doby vikinské a jejich hodnocení v runových nápisech a ságách 

   Defence status: DEFENDED
   Podolská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Práce analyzuje činnosti člověka doby vikinské na základě runových nápisů a vybraných rodových a královských ság. První kapitola vychází z kompletního korpusu runových nápisů a klasifikuje činnosti, které popisují, a ...
  • A Comparison of William Morris' The Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblungs and J. R. R. Tolkien's The Legend of Sigurd and Gudrún 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   This thesis focuses on the formal and stylistic analysis and comparison of two works written by English authors, namely William Morris' poem The Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblungs (1876) and J. R. R. ...
  • Continuity and Contact: The Contemporary Sagas and Cultural Memory 

   Defence status: DEFENDED
   Korecká, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Studie je zaměřena na staroseverské "ságy o současnosti" (tzn. texty zapsané s malým časovým odstupem od událostí dvanáctého a třináctého století, které jsou v nich zaznamenány) a vybrané ságy o biskupech jakožto obrazy ...
  • Divinační předzvěsti v hrdinských příbězích skandinávské a řecké mytologie 

   Defence status: DEFENDED
   Spáčilová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce usiluje o popsání zásahů osudu do života vybraných postav z hrdinských příběhů popisovaných především v severských ságách o dávnověku, eddických hrdinských písních, homérských eposech a řeckých tragédiích. Po obecném ...
  • Fast Goes the Fleeting Time: The Miscellaneous Concepts of Time in Different Old Norse Genres and their Causes 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 1. 2020
   Práce se zabývá otázkou počítání a vnímání času u starých Seveřanů. Na základě studia různých děl a žánrů ukazuje, jak vypadaly původní předkřesťanské představy o čase a jak se změnily v závislosti na společenském vývoji, ...
  • Gewalt und Gesellschaft. Ein Vergleich von Walter Benjamins und Ernst Jüngers Positionen 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Davydzka, Jagor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Tato práce se zabývá analyzou textů Waltera Benjamina a Ernsta Jüngera, jejichž tématem je místo moci a násilí ve společnosti. Základními texty jsou Zur Kritik der Gewalt a Theorien des deutschen Faschismus od Waltera ...
  • Hel. Staroseverské podsvětí a jeho vládkyně 

   Defence status: DEFENDED
   Ratajová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
   The Old Norse realm of the dead and its mistress are both called Hel. This paper attempts to reconstruct the conception of Hel current in the period of recording the extant texts, because a search for the original form of ...
  • Iniciace germánského hrdiny v ságách o dávnověku 

   Defence status: DEFENDED
   Fryje, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Hlavním tématem této práce je iniciace hrdinů dvou významných ság o dávnověku, konkrétně Ságy o Võlsunzích a Ságy o Hrólfu Krakim. Těmito hrdiny jsou v našem případě Sigurð, Sigmund, Sinfjõtli a Hõtt. Osudy těchto čtyř ...
  • Die Maschine im Frühwerk Ernst Jüngers 

   Defence status: DEFENDED
   Miller, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   This thesis deals with the concept of the machine in the works of the German writer Ernst Jünger (1895-1998). It analyses the author's opinions about the machine and technology expressed in his essays, as well as the way ...
  • Die Mythologen der deutschen Früh-und Hochromantik. Der Mythosbegriff in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Julia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   The thesis presents the mythological studies of the German Romantics. The research focuses on the four important mythologists - Johann Gottfried Herder, Friedrich Creuzer, Karl Otfried Müller and Friedrich Wilhelm Joseph ...
  • Náboženství a humor: Komické vrstvy ve staroseverských náboženských textech a jejich vztah k oficiálnímu náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Michalíková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce se zabývá humornými vrstvami eddické mytologické poezie, konkrétně Lokiho pře, Písně o Hárbarðovi a Písně o Þrymovi, a jejich vztahem k staroseverskému náboženství. Komické, zdánlivě až blasfemické písně byly v ...
  • The Old Norse Periphrastic Future: The Origin, Grammaticalization and Meaning 

   Defence status: DEFENDED
   Šimeček, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 10. 2021
   Tématem dizertační práce je původ staroseverského perifrastického futura. V první části jsou představeny hlavní způsoby vyjádření budoucnosti ve staroseverštině. Z přehledu vyplývá, že hlavním exponentem futura ve ...
  • Reflexe severského objevení Ameriky 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce mapuje proměny reflexe objevení Ameriky Seveřany, a to ve třech krocích. Nejdříve představuje význam a pojetí vikinských cest do Ameriky v dobových materiálech, zejména v ságách o Vínlandu. Tato část je doplněna o ...
  • Riddarasǫgur: the Change of the Old Norse Concept of Saga? 

   Defence status: DEFENDED
   Podolská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato práce se zabývá primárními rytířskými ságami, staroseverskými pře- klady evropské rytířské epiky, a jejich vlivem na další žánry ság, sekundární rytířské ságy a pozdní fantastické ságy. Naším cílem bylo zkoumat změny ...
  • Rituály pohanských Germánů 

   Defence status: DEFENDED
   Fryje, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 24. 3. 2010
   Dříve než se zde budeme zaobírat rituály pohanských Germánů, pozastavme se u vymezení pojmu "rituál". V knize Antropologie náboženství předkládá Fionna Bowie definici Bobbyho Alexandera, podle které je rituál představením ...
  • Rose, oh reiner Widerspruch... Ausdruck und Funktion der philologischen "Möglichkeit" 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubcová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce tematizuje proměnu světonázoru a pohledu na literaturu na přelomu 19. a 20. století a slučuje obě v pojmu možnosti jako žité a vnímané skutečnosti. Tato teze je založena na výsledcích interpretace dvou ...
  • Sammenlikning av norrøn og urnordisk substantivbøyning 

   Defence status: DEFENDED
   Šimeček, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Srovnání skloňování podstatných jmen ve staroseverštině a praseverštině Tato práce podává přehled vývoje skloňování podstatných jmen od praseverštiny do staroseverštiny (staré islandštiny). První ze tří kapitol je pokusem ...
  • Sturla Þórðarson: hans verk i kontekst av hans tid og analyse av forfatterintensjonen 

   Defence status: DEFENDED
   Korecká, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Sturla Þórðarson: jeho dílo v kontextu jeho doby a analýza autorského záměru Cílem práce je rozbor literárně-historiografických děl Sturly Þórðarsona s ohledem na specifickou historickou situaci v době jejich vzniku a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV