Now showing items 1-19 of 19

  • On Azahelicenes: Synthesis, Resolution, Properties and Applications 

   Defence status: DEFENDED
   Míšek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 12. 2008
   1 Abstract A novel and modular approach to azahelicenes has been developed. Using 12+2+2) cyclotrimerisation of appropriate triyne as a key step, azahelicenes 83, 84 and 85 have been prepared (Scheme 1). &83 84 Scheme ...
  • pi-Conjugated oligomers comprising helically chiral units 

   Defence status: DEFENDED
   Houska, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   V rámci diplomové práce byl výzkum zaměřen na syntézu velkých rigidních makrocyklů obsahujících helikální jednotky. Dřívější syntetické přístupy studované v naší skupině (využívající zejména metathesi alkenů a alkynů) ...
  • The preparation of functionalized nonplanar aromatics and study of their physical properties at nanoscale 

   Defence status: DEFENDED
   Mildner, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Tato práce se zabývá měřením vodivosti helicenů na úrovni jednotlivých molekul pomocí break-junction metody založené na principu rastrovacího tunelovacího mikroskopu (STM-BJ z angl. Scanning Tunneling Microscopy-based ...
  • Příprava chirálních modelových aromátů pro studium biologicky významných způsobů přenosu náboje/spinu. 

   Defence status: DEFENDED
   Vilím, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Tato bakalářská práce se věnuje syntéze 1-ethynyl-7-((triisopropylsilyl)ethynyl)-2- naftaldehydu 61, 15-((triisopropylsilyl)ethynyl)-2-aza[6]helicenu 62 a 1,4- bis(benzo[5,6]fenanthro[3,4-h]isochinolin-15-yl)buta-1,3-diynu ...
  • Studium D-A a pi-pi interakcí a jejich využití při samoskladbě 

   Defence status: DEFENDED
   Rejchrtová, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   SOUHRN Studium D-A a π-π interakcí a jejich využití při samoskladbě Dobře definovaný tvar, velikost a vlastnosti zlatých nanočástic lze s výhodou využít pro studium nevazebných interakcí ligandů zakotvených na jejich ...
  • Studium principů samoskladby řízené vznikem donor-akceptorových komplexů 

   Defence status: DEFENDED
   Warzecha, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Studium principů samoskladby řízené vznikem donor-akceptorových komplexů. Tato práce se zabývá syntézou 2-[(3-karboxyfenyl)ethynyl]benzoové kyseliny, která představuje zjednodušený model monodisperzních (p-fenylen)ethynylenových ...
  • Syntéza a studium vlastností azahelicenů 

   Defence status: DEFENDED
   Klívar, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Cílem práce bylo zjistit, zda je možné využít [2+2+2] cyklotrimerizaci aromatických nitrilů k přípravě azahelicenů. Práce se zabývá syntézou tetrahydro-7-aza[5]helicenu 76, 7-aza[5]helicenu 23 a 7,8-diaza[5]helicenu 77. V ...
  • Syntéza a studium vlastností derivátů tetrathiofulvalenu 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlý, Jindřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Souhrn Cílem diplomové práce bylo připravit spektrum elektronově bohatých cyklických derivátů tetrathiafulvalenu (TTF), které by měly sloužit jako donory při interakci s elektronově deficitními akceptorovými molekulami. ...
  • Syntéza a studium vlastností thiamakrocyklů 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlý, Jindřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Cílem bakalářské práce je studium jednoduchého způsobu přípravy makrocyklických ligandů pro komplexaci fullerenů. Nutnou vlastností takových ligandů je jejich konstrukce z elektronově bohatých stavebních článků, u nichž ...
  • Syntéza funkcionalizovaných elektronových donorů a akceptorů a studium jejich interakce 

   Defence status: DEFENDED
   Rejchrtová, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá postupnou ("stepwise") přípravou modelového dimeru, obsahujícího nesubstituovaný tetrathiafulvalen jako elektrondonorní jednotku. Hlavní použitou syntetickou metodou byla Sonogashirova ...
  • Syntéza helikálních molekul a jejich využití v enantioselektivní katalýze 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 12. 2008
   9. Summary We have prepared a set of helical compounds using a modular approach based on 12+2+21 cycloisomerisation of aromatic triynes under cobalt (l) catalysis. [7]helicene-like compound (P,S)-(+)-10, which represents ...
  • Syntéza heterohelicenů s využitím [2+2+2] cyklotrimerizace alkynů 

   Defence status: DEFENDED
   Palata, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Úkolem této práce bylo zjistit, zda je [2 + 2 + 2] cyklotrimerizace aromatických triynů vhodná i pro syntézu helicenů obsahujících síru. Tato práce se zabývá syntézou dithia[5]helicenu a thia[11]helicenu. Teoretická část ...
  • Syntéza ortho-kondenzovaných polyaromatických sloučenin a jejich fyzikálně chemické vlastnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Mildner, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   This Bachelor Thesis deals with the preparation of laterally/axially extended polyaromatic compounds with helically shaped structure ("long/wide" helicenes) with major focus on optimizing key steps in the synthesis of ...
  • Syntéza pi-elektronových oligomerů a studium jejich vlastností 

   Defence status: DEFENDED
   Warzecha, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Souhrn Syntéza π-elektronových oligomerů a studium jejich vlastností Tato diplomová práce se zabývá syntézou p-fenylenethynylenových oligomerních řetězců (dimeru a trimeru) obsahujících laterálně připojené naftalendiimidové ...
  • Synthesis and application of helicene-based N-heterocyclic carbene ligands 

   Defence status: DEFENDED
   Gay Sánchez, Isabel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   SOUHRN Cílem mé disertační práce bylo prozkoumat možnosti využití helikálně chirálních N-heterocyklických karbenových (NHC) ligandů v asymetrické katalýze. Inherentně chirální heliceny a jejich analogy byly dosud v této ...
  • Synthesis of Enantiomerically Pure Helical Aromatics Such As NHC Ligands and Their Use in Asymmetric Catalysis 

   Defence status: DEFENDED
   Karras, Manfred (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 11. 2018
   Byly studovány různé způsoby přípravy enantiomerně čistých derivátů 2-amino[6]helicenu. Diastereoselektivní cyklotrimerizace enantiomerně čistých triynů zprostředkovaná komplexem nulmocného niklu poskytla (M)- a (P)-7,8-bis(p- ...
  • The synthesis of extended helical aromatics 

   Defence status: DEFENDED
   Trávníková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Helicenes are inherently chiral polycyclic aromatic molecules. Laterally extended helicenes have their outer rim extended by one or more aromatic rings, which gives them unique optical and electron properties and makes ...
  • Synthesis of non-racemic helicene-like molecules via diastereoselective (2+2+2) cycloisomerisation 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnal, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 6. 2006
  • The synthesis of π-electron systems suitable for transfer and retention of charges 

   Defence status: DEFENDED
   Nejedlý, Jindřich (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Souhrn Cílem mé disertační práce bylo vyvinout obecnou syntetickou metodologii pro přípravu dlouhých helicenů, která by zároveň umožnila funkcionalizaci těchto molekul vedoucí ke zvýšení jejich rozpustnosti či zavedení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV