Now showing items 1-11 of 11

  • Didaktické zpracování reklamních spotů ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Zahornadská, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The subject of the diploma thesis Didactic utilization of advertisement videos in Czech foreign language teaching is to point out the low integration of commercial audiovisual material into the language teaching. Fundamental ...
  • Frazémy s náboženskými motivy v češtině a ruštině (na základě korpusového výzkumu) 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaleva, Anastasia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato bakalářské práce se zabývá frazémy s náboženskou tématikou v českém a ruském jazyce. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na shrnutí historie vývoje frazeologie jako ...
  • Kategorie čísla a tzv. singularia tantum na základě výzkumu Českého národního korpusu. 

   Defence status: DEFENDED
   Chobalko, Antonina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   V práci se zaměřujeme na singularia tantum, tj. na skupinu slov, která se používají pouze v jednotném čísle. Blíže jsme se zaměřili na látková a hromadná substantiva u názvů potravin. Objevili jsme, že v současné češtině ...
  • Kolokace lemmat "země" a "nebe" v ČNK 

   Defence status: DEFENDED
   Maslova, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   In this bachelor thesis we are examining lemmas "nebe" and "země" in the Czech National Corpus. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on explaining the terms of basic ...
  • Kolokace lemmatu "kámen" v ČNK 

   Defence status: DEFENDED
   Russkikh, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The work focuses on examining the collocation of the lemma kámen in the SYN Version 4 of the Czech National Corpus, namely the combination of adjectives with the noun kámen in the simile jako kámen.The bachelor's thesis ...
  • Kolokace lemmatu voda v ČNK 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrbatá, Domnika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Předmětem této bakalářské práce jsou spojení adjektiv s lemmatem voda v ČNK. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zaměřuje na definici a vysvětlení základních pojmů z lexikologii, např. ...
  • Kolokace základních barev v češtině a ruštině 

   Defence status: DEFENDED
   Privezentseva, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 1. 2019
   In this bachelor thesis we are examining collocations of basic colour terms in Czech and Russian. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on explaining the basic linguistics ...
  • Perfektiva a imperfektiva od základů -nést, -nášet, -nosit ve spojení s prefixy vy- a v- (na základě analýzy ČNK) 

   Defence status: DEFENDED
   Solovej, Natalie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Předmětem této bakalářské práce jsou slovesa pohybu od základů -nést, -nášet, -nosit ve spojení s prefixy vy- a v-. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zaměřuje na determinovaná a ...
  • Perfektiva a imperfektiva od základů -vézt, -vážet, -vozit ve spojení s prefixy do- a od- (na základě analýzy ČNK) 

   Defence status: DEFENDED
   Mironova, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Hlavním tématem této bakalá ské práce jsou slovesa pohybu od základ -vézt, -vážet, -vozit ve spojení s prefixy do- a od-. Vybraná slovesa jsou analyzována ze syntaktického a sémantického hlediska. Teoretická část shrnuje ...
  • Překlady Gogolova Revizora do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Yevsyuková, Yekaterina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Bakalářská práce porovnává vybrané české překlady Gogolova dramatu Revizor s jeho ruským originálem. Práce pojednává o vzniku dramatu Revizor v kontextu autorovy tvorby. Přibližuje autorův život a jeho uměleckou tvorbu. ...
  • Srovnání frazémů s názvy částí lidského těla v češtině a v perštině 

   Defence status: DEFENDED
   Khademi, Mona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   The aim of this work is to compare the phrasemes and proverbs of two different languages, which from the historical point of view come from the same common ground, but have developed independently for the last few thousand ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV