• Aplikace teorie inkluzivního vzdělávání v praxi na 1. stupni ZŠ se zaměřením na děti se SPU 

   Kalinová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Ve své diplomové práci se zabývám problematikou možnosti aplikace inkluzivních prvků v praxi, ve třídách prvního stupně základního vzdělávání. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena ...
  • Badatelské metody ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: semena, plody, mladé rostliny 

   Nikrýnová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Práce se věnuje problematice badatelských metod na 1. stupni ZŠ. V teoretické části zvažuje přínosy a limity badatelských metod, vymezuje základní badatelské dovednosti. V empirické části byly navrženy aktivity pro žáky1.- ...
  • Badatelsky orientované vyučování na 1. stupni základní školy. Kvalitativní výzkum 

   Jirkovská, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá badatelsky orientovaným vyučováním v přírodovědných předmětech na 1. stupni ZŠ. Teoretická část je věnována badatelsky orientovanému vyučování, a to zejména jeho vzniku, realizaci a jeho ...
  • Bifurkace obyčejných diferenciálních rovnic z bodů Fučíkova spektra 

   Exnerová, Vendula (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Název práce: Bifurkace obyčejných diferenciálních rovnic z bodů Fučíkova spektra Autor: Vendula Exnerová Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jana Stará, CSc., Katedra matematické analýzy ...
  • Bilingual students in the Czech Republic: Students of Vietnamese origin learning Czech and their experience of special and inclusive education 

   Ginzburg, Erika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 12. 2014
   The study of Bilingual students in the Czech Republic: Students of Vietnamese origin learning Czech and their experience of special and inclusive education, is a qualitative study and grounded theory was used to conduct ...
  • Collaboration for the promotion of inclusive education in primary school in the Czech Republic 

   Jorgic, Natasa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 12. 2015
   The study objective was to explore collaborative practice among professional for the promotion of inclusive education in primary school. The qualitative study was conducted in the domain of inclusion of pupils with special ...
  • Děti se specifickými poruchami učení a jejich přístup ke skupinové práci. 

   Vaňura, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   V naší společnosti je celkem samozřejmé, že rodiče mají zájem o vývoj svých dětí a vedou je tak, aby se v dospělosti dokázaly vyrovnat s úkoly a nástrahami, které před ně život postaví. Rovněž je pokládáno za samozřejmé, ...
  • Diagnostika a prevence šikany na 1. st. ZŠ 

   Bubeníková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   This thesis deals with diagnostics and prevention of bullying in elementary schools. The theoretical part describes forms and causes of bullying within a group of pupils. It presents features of aggressors and victims of ...
  • Dialog ve výuce v rámci učiva o rodině 

   Koťátková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Diplomová práce "Dialog ve výuce v rámci učiva o rodině" se věnuje tématu pedagogické komunikace v rámci učiva o rodině. Teoretická část předkládá doporučované postupy při vedení dialogu ve vyučování. Dále se zabývá ...
  • Diferenciální rovnice a jejich použití v ekonomii 

   Pražák, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 4. 2006
  • Existence and Qualitative Properties of Solutions to Certain Systems of Fluid Mechanics 

   Mácha, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 12. 2012
   anglicky In the presented work, we study the existence and uniqueness of solutions to the generalized Stokes problem. We, further, focus on the higher differentiability and the Hölder continuity of solutions to the generalized ...
  • Exploration of the Relationship between Teacher Students' Conceptions of Inclusivity and their Perceptions of Democratic Attributes in the University Community. A Mixed Method Research 

   Oliveros Martin, Diana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 12. 2013
   This mixed method study quantitatively explores the relationship between teacher student's conception of inclusivity (DeLuca 2012; 2013) and their perceptions of democratic attributes experienced in the university community ...
  • Formativní hodnocení ve výuce na 1. stupni základní školy 

   Kopecká, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Diplomová práce Formativní hodnocení ve výuce na 1. stupni základní školy pojednává zejména o hodnocení, jímž učitel poskytuje žákům cílenou radu, a to ve chvíli, kdy lze jejich výkon ještě zlepšit. Jde o velmi časté ...
  • Hodnocení učebnic 

   Tauchmannová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení učebnic a jejich fungování ve školní praxi. Teoretická část objasňuje význam termínu učebnice, předkládá její funkce a strukturu, popisuje učebnicový text, parametry jeho ...
  • Implementace doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova v České republice 

   Motyčka, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   V rámci této práce jsme zjišťovali, jak ovlivňuje etická výchova chování žáků a sociální klima třídy. Ke zjišťování výsledků jsme použili smíšenou kvantitativně-kvalitativní metodologii. V kvantitativní části jsme realizovali ...
  • Integrace žáka cizince do procesu primárního vzdělávání 

   Plocková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá problematikou inkluze a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem v českých základních školách a poukazuje na připravenost českých škol a učitelů na příchod a integraci těchto žáků. Teoretická ...
  • Komunikace a spolupráce s problémovými rodiči a rodiči s problémy 

   Bertlová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   V diplomové práci byla shromážděna argumentace ohledně důležitosti efektivní komunikace rodiny a školy. Práce rozebírá míru a podoby efektivní komunikace a spolupráce s problémovými rodiči a rodiči s problémy. Zaměřujete ...
  • Komunikace a spolupráce školy s rodiči ohledně domácí přípravy žáků 

   Mrázová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The topic of this diploma thesis is communication and cooperation of school and parents about home preparation of pupils. The theoretical part is divided into two parts. The first part deals with home preparation and ...
  • Komunikace školy a rodiny prostřednicvím internetu 

   Urbanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Hlavním cílem této diplomové práce je poukázat na možnost využití informační technologie jako prostředníka v komunikaci mezi subjekty výchovného procesu (školy a rodiny). Zároveň tímto způsobem urychlit předávání informací ...
  • Kontroverzní témata jako součást výuky na prvním stupni ZŠ 

   Radecká, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá probíráním kontroverzních témat či problémů v rámci výuky na prvním stupni základních škol. Hlavními cíli této práce je zjistit, proč je vhodné začleňovat tato témata do výuky, jestli je vůbec ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV