• Abelovské a silně abelovské algebry 

   Defence status: DEFENDED
   Scholle, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Alexanderov polynóm 

   Defence status: DEFENDED
   Jančová, Ľubica (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Názov práce: Alexanderov polynóm Autor: Ľubica Jančová Katedra: Katedra algebry Vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: Objektom skúmania tejto práce je Alexanderov polynóm v ...
  • Algebraic invariants in knot theory 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Algebraic structures for knot coloring 

   Defence status: DEFENDED
   Vaváčková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Title: Algebraic Structures for Knot Coloring Author: Martina Vaváčková Department: Department of Algebra Supervisor: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D., Department of Algebra Abstract: This thesis is devoted to the study ...
  • Automatická konstrukce modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Miček, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   V této práci implementujeme metodu MACE pro hledání konečných modelů v klasické logice prvního řádu bez sort. Kromě známých modifikací metody MACE jsou popsány a implementovány i úplně nové modifikace, například: odzplošťování, ...
  • Barvení uzlů 

   Defence status: DEFENDED
   Nagy, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   V práci se zabýváme barvením uzlů pomocí algebraických struktur zvaných quandly. Představíme teorii potřebnou pro porozumění barvení a dokážeme, že barvení je skutečně invariantem uzlů. Stěžejní část práce tvoří experiment ...
  • Enumerácia afinných kvázigrúp 

   Defence status: DEFENDED
   Semanišinová, Žaneta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Práca je venovaná problému enumerácie paramediálnych kvázigrúp. V práci je dokázané, že existuje práve 2p − 1 paramediálnych kvázigrúp rádu p, kde p je nepárne prvočíslo. Ďalej je v nej dokázané, že existuje práve 11 2 p2 ...
  • Faktorizace celočíselných polynomů 

   Defence status: DEFENDED
   Kotil, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
  • Gröbnerovy báze v kryptografii 

   Defence status: DEFENDED
   Hubáček, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Předložené práce studuje využití Grobnerových bází v kryptografii, a to speciálně při kryptoanalýze blokový šifer. Nejprve seznamujeme se základními pojmy teorie Grobnerových bází a metodou pro jejich nalezení, kterou je ...
  • GUI pro dokazovací systémy 

   Defence status: DEFENDED
   Drbohlav, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Higher commutators in loop theory 

   Defence status: DEFENDED
   Semanišinová, Žaneta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Práca sa venuje supernilpotencii v lupách. Vychádzame z troch ekvivalentných definícií vyšších komutátorov v Mal'cevských algebrách, a to podľa Aichingera a Mudrinského, Bulatova a Opršala. V práci skúmame identity, ktoré ...
  • Jonesův polynom 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The topic of this thesis is the Jones polynomial of a given knot and its com- putation. First we define the Jones polynomial in two ways: using skein relations and using the bracket polynomial and we prove that these ...
  • Klasické metody faktorizace čísel 

   Defence status: DEFENDED
   Štubňa, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
  • Konstrukce modelů pomocí CSP 

   Defence status: DEFENDED
   Peterová, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   V této práci se věnujeme algoritmům na konstrukci konečných modelů pro množiny axiomů logiky 1. řádu s cílem navrhnout a implementovat novou metodu, založenou na převodu na problém splnitelnosti omezení (CSP). V teoretické ...
  • Konstrukce modelů v polynomiální reprezentaci 

   Defence status: DEFENDED
   Blicha, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Hledání konečných modelů je problém definovaný takto: k dané teorii prvořádové logiky najít její konečný model. V této práci předkládáme nový způsob řešení tohoto problému, který je založen na překladu axiomů na sous- tavu ...
  • Kryptografie založená na kvadratických tělesech 

   Defence status: DEFENDED
   Straka, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Imaginary quadratic fields were first suggested as a setting for public-key cryptography by Buchmann and Williams already in 1988 and more cryptographic schemes followed. Although the resulting protocols are currently not ...
  • Kryptografie založená na kvadratických tělesech 

   Defence status: RECOGNIZED
   Straka, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Imaginary quadratic fields were first suggested as a setting for public-key cryptography by Buchmann and Williams already in 1988 and more cryptographic schemes followed. Although the resulting protocols are currently not ...
  • Kryptografie založená na mřížích 

   Defence status: DEFENDED
   Divišová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 5. 2010
   V předložené práci se věnujeme různým pohledům na využití mřížek v kryptografii. Poté, co píšeme mřížky obecně a problémy s nimi spojené, se věnujeme kryptosystémům založených na mřížích. Popisujeme jejich matematické ...
  • Kvaterniony, oktoniony a dál? 

   Defence status: DEFENDED
   Kubas, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
  • Levodistributivní algebry a uzly 

   Defence status: DEFENDED
   Holmes, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Název práce: Levodistributivní algebry a uzly Autor: Hana Holmes Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V první části této práce shrneme základy teorie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV