• Cesàrova sčítací metoda 

   Defence status: DEFENDED
   Bouchalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Cesàrova sčítací metoda je jedna z několika sčítacích metod, která dokáže přiřadit součet, mimo jiné, i některým oscilujícím řadám. V této práci si tuto metodu předsta- víme a ukážeme si některé její zajímavé vlastnosti. ...
  • Důkazy 

   Defence status: DEFENDED
   Hofman, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Title: Proofs Author: Jakub Hofman Department: Department of Mathematics Education Supervisor: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D., Department of Mathematics Edu- cation Abstract: This bachelor thesis should clarify the concept of ...
  • Lévyho procesy 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Milena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 6. 2008
  • Limity a L'Hospitalovo pravidlo 

   Defence status: DEFENDED
   Ranšová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Title: Limits and l'Hospital's rule Author: Kateřina Ranšová Department: Department of Mathematics Education Supervisor: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D., Department of Mathematics Education Abstract: The aim of this BA thesis ...
  • Metody řešení diferenciálních rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Zadražil, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Cílem práce je představit čtenáři základní metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Pro názornost jsou zvolené metody demonstrovány na řešených úlohách, z nichž některé mají praktický charakter. Text se snaží být ...
  • Numerická řešení stochastické diferenciální rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Masák, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
  • Počátky teorie pravděpodobnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Marcinčín, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce je shrnutí historického vývoje základních myšlenek teorie pravděpodobnosti spolu s jejich vysvětlením. Popisuje rané systematické úvahy, vznik klasické Laplaceovy, geometrické a statistické ...
  • Počátky teorie pravděpodobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Marcinčín, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Cílem této diplomové práce je shrnutí historického vývoje základních myšlenek teorie pravděpodobnosti spolu s jejich vysvětlením. Popisuje rané systematické úvahy, vznik klasické Laplaceovy, geometrické a statistické ...
  • Poker 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 2. 2019
   At the beginning of this thesis some necessary information about Texas Hold'em will be remembered - game rules, the probability of winning at the flop and turn. The next chapter is about calculating expected value and about ...
  • Poker a pravděpodobnost 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Název práce: Poker a pravděpodobnost Autor: Roman Jelínek Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky Abstrakt: Cílem práce je vytvořit historické ...
  • Pravděpodobnost na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kremlová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Diplomová práce se věnuje pravděpodobnosti na středních školách. V první kapi- tole práce nalezneme souhrn teorie pravděpodobnosti v rozsahu českých středo- školských učebnic. Druhá kapitola se zabývá tematickým celkem ...
  • Principy invariance 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánek, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Úkolem práce je zformulovat Donskerův princip invariance, který hovoří o vztahu náhodné procházky a Wienerova procesu a provést jeho podrobný důkaz. Poté se budeme zabývat využitím Donskerova principu invariance při simulaci ...
  • Ruleta a herní systémy 

   Defence status: DEFENDED
   Zadražil, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Cílem této práce je čtenáři přiblížit historii hazardních her, v kontextu rulety pak vyložit základní i pokročilejší partie teorie pravděpodobnosti s jejich pomoci pak rozhodnout o funkčnosti několika vybraných populárních ...
  • Řady 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Klosse, Patricie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This bachelor thesis focuses on the sums of series. The first part introduces the reader to the historical background and explains the basic theory of series. Then, the Cesaro summation method is introduced. Thethesis also ...
  • Řady 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Klosse, Patricie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Bakalářská práce se zabývá součty řad. V první části se nachází historický úvod a poté je uvedena základní teorie řad. Následně je představena Cesarova sumační metoda. V práci jsou také uvedeny ukázky součtů konkrétních ...
  • Stochastické modely epidemií 

   Defence status: DEFENDED
   Drašnar, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Tato práce vychází z jednoduchého deterministického modelu tvořeného obyčejnou diferenciální rovnicí, který má dva stacionární body - v závislosti na počátečních podmínkách bud' nemoc prakticky vymizí nebo se v populaci ...
  • Wienerův proces 

   Defence status: DEFENDED
   Slovák, Dalibor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
  • Základy statistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Sudková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Název práce: Základy statistiky Autor: Kateřina Sudková Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky Abstrakt : Cílem této práce je seznámit čtenáře ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV