• Analýza regulace komplexů cytoplazmatických poly(A) polymeráz 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Regulace genové exprese je dosahováno mnoha způsoby. Výzkum se dlouhá léta zaměřoval především na regulaci genové exprese na úrovni chromatinu, nicméně posttranskripční regulace se na cestě k syntéze proteinů ukazuje být ...
  • Assembly and recycling of functional splicing in vivo 

   Defence status: DEFENDED
   Huranová, Martina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Determinants of the splice site selection in protein-coding and long non-coding RNAs 

   Defence status: DEFENDED
   Krchňáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 3. 2019
   Ve své dizertační práci jsem se zaměřila na několik málo proskoumaných oblastí regulace sestřihu RNA. V první části jsem analyzovala, jak chromatinové a transkripční regulační elementy mění sestřih pre-mRNA. Ve druhé části ...
  • Faktory důležité pro formování Cajalova tělíska 

   Defence status: DEFENDED
   Roithová, Adriana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Tato re er e popisuje strukturu a funkci jaderných domén nazývajících se Cajalova t líska (CB). CB obsahují proteiny a faktory, které se ú astní uspo ádání a modifikace snRNP. Tyto t líska se nachází u obratlovc i bezobratlých ...
  • Formation of splicing machinery in the context of the cell nucleus 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskalová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 3. 2015
   Most of the protein coding genes of higher eukaryotes contain introns which have to be removed from primary transcripts to make mRNA which can be used as a template for protein synthesis. This crucial step in the pre-mRNA ...
  • Formování sestřihových snRNP v buněčném jádře 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Ivan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 10. 2011
   1 ABSTRACT There are many structures, suborganelles and bodies in the eukaryotic cell nucleus. These domains provide the nucleus with many specific functions. Nucleolus is specialized compartment serves to ribosomes assembly, ...
  • Functional analysis of the TSSC4 chaperone during snRNP formation 

   Defence status: DEFENDED
   Vojáčková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Sestřih je proces, během kterého jsou nekódující sekvence (introny) vystřiženy z pre-mRNA a exony spojeny. Celý tento proces je katalyzován multi-megadaltonovým sestřihovým komplexem, který se skládá z pěti malých jaderných ...
  • Hutchinsonův-Gilfordův syndrom progerie - dědičné onemocnění způsobené mutacemi laminu A/C 

   Defence status: DEFENDED
   Hausnerová, Viola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • m6A RNA methylation in eukaryotic cells 

   Defence status: DEFENDED
   Petržílková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   The N6-methylation of adenosine (m6 A) is the most abundant modification in eukaryotic mRNA. This modification is deposited on RNA co-transcriptionally by the methyltransferase complexes and can also be "erased" by specific ...
  • Mapping of SART3 interactions with spliceosomal snRNPs 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Sestřih pre-mRNA je katalyzován obrovským a velmi dynamickým sestřihovým komplexem, který se skládá z pěti malých jaderných ribonukleoproteinových částic (označovaných jako snRNP) a více než stovky dalších proteinů. Biogeneze ...
  • Molecular mechanism of quality control during snRNP biogenesis 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 06. 12. 2024
   Klimešová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 12. 2021
   Sestřihový komplex patří mezi největší a nejdynamičtější molekulární mašinérie v buňce. Hlavní část komplexu je tvořena pěti malými jadernými ribonukleoproteinovými částicemi (zkráceně snRNP). Ty vznikají složitým procesem, ...
  • Mutations of Splicing Factors in Hereditary Eye Disease - Retinitis Pigmentosa 

   Defence status: DEFENDED
   Těšina, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
  • Quality control in snRNP biogenesis 

   Defence status: DEFENDED
   Roithová, Adriana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 11. 2018
   (English) snRNPs are key components of the spliceosome. During their life, they are found in the cytoplasm and also in the nucleus, where carry out their function. There are five major snRNPs named according to RNA they ...
  • Recyklace sestřihových komplexů 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Ve většině lidských genů jsou kódující úseky (exony) přerušovány dlouhými nekódujícími sekvencemi (introny). Po přepisu genu do pre-mRNA musí být tyto introny velmi přesně vyštěpeny v procesu zvaném sestřih. Sestřih je ...
  • Regulace alternativniho sestřihu 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Alternativní sestřih pre-mRNA je důležitým buněčným mechanismem, který umožňuje produkci velkého množství proteinových isoforem z omezeného množství genů. Na regulaci sestřihu alternativních exonů se podílí cis-elementy ...
  • Regulace alternativního sestřihu pre-mRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Tománková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
  • Regulace pre-mRNA sestřihu antisense oligonukleotidy 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • REGULACE PRE-mRNA SESTŘIHU V BUNĚČNÉM JÁDŘE 

   Defence status: DEFENDED
   Tománková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Regulace pre-mRNA sestřihu v prostředí buněčného jádra 

   Defence status: DEFENDED
   Hnilicová, Jarmila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 10. 2011
   Eukaryotic genes contain non-coding sequences - introns that are removed during pre-mRNA splicing by the spliceosome. The spliceosome is composed of five snRNPs (U1, U2, U4/U6 and U5) which assemble on pre-mRNA in a step-wise ...
  • Regulation of alternative splicing via chromatin modifications 

   Defence status: DEFENDED
   Hozeifi, Samira (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 3. 2014
   Alternative splicing (AS) is involved in expansion of transcriptome and proteome during cell growth, cell death, pluripotency, cell differentiation and development. There is increasing evidence to suggest that splicing ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV