Now showing items 1-20 of 71

  • Alternativy povolovacího režimu provádění staveb 

   Defence status: DEFENDED
   Fikar, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   v českém jazyce V rámci reformy veřejné správy, jejímž cílem je zefektivnění fungování orgánů veřejné správy, byl přijat, inter alia, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen ...
  • Cenová regulace léčiv 

   Defence status: DEFENDED
   Beutlová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Cenová regulace léčiv Abstrakt Práce popisuje a analyzuje systém regulace cen léčivých přípravků v České republice po roce 1989. Cílem je provedení analýzy současné právní úpravy v kontextu se změnou úpravy předchozí, ...
  • Elektronická forma komunikace s veřejnou správou 

   Defence status: DEFENDED
   Andrš, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
  • Lobbing a jeho regulace v českém a mezinárodním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Hoferek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   Lobbying and its regulation in Czech and international context Abstract This Master's thesis investigates the phenomena of lobbying and its regulation both in international and subsequently national context, following a ...
  • Nastavení soudního přezkumu ve věcech správních 

   Defence status: DEFENDED
   Cach, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 9. 2022
   Setting of Judicial Review in Administrative Matters Abstract The thesis deals with selected types of lawsuits, which are the most common. These three main lawsuits are a lawsuit against an administrative decision, a lawsuit ...
  • Námitky v územním a stavebním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Mourek, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Námitky v územním a stavebním řízení Abstrakt Práce se zaměřuje na námitky jakožto klíčový institut, kterým mohou účastnící hájit svá práva v rámci územního a stavebního řízení. Cílem práce je zmapování tohoto institutu ...
  • Některá odnětí a omezení vlastnického práva k nemovitostem dle českého správního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Schweiner, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 11. 2020
   Některá odnětí a omezení vlastnického práva k nemovitostem dle českého správního práva Abstrakt Tato práce se zabývá některými odnětími a omezeními vlastnického práva k věcem nemovitým v českém správním právu. Její zaměření ...
  • Občanství obce (srovnání s obdobným institutem ve Švýcarské konfederaci) 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 10. 2007
  • Obecné a zvláštní užívání pozemních komunikací 

   Defence status: DEFENDED
   Hradec, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Obecné a zvláštní užívání pozemních komunikací Abstrakt Tématem této práce je obecné a zvláštní užívání, jehož předmětem jsou pozemní komunikace. V práci jsou zejména analyzovány instituty vztahující se k veřejnému užívání ...
  • Ochrana nemovitých kulturních památek 

   Defence status: DEFENDED
   Kurka, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Ochrana nemovitých kulturních památek Abstrakt V České republice se do dnešních dnů dochovalo velké množství nemovitých kulturních památek, a právě jejich ochranou se tato diplomová práce se zabývá. Cílem práce bylo popsat ...
  • Ochrana osobních údajů a veřejná správa 

   Defence status: DEFENDED
   Talík, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   General / Obecné Ochrana osobních údajů a veřejná správa Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s veřejnou správou. Z důvodu obsáhlosti tohoto tématu se v diplomové práci autor zaměřuje ...
  • Ochrana spotřebitele ve správním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Bohůnková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 10. 2010
   Závěr V předchozím textu jsem měla v úmyslu alespoň částečně objasnit důvody potřeby existence nutnosti regulace v oblasti ochrany spotřebitele a základy obecné úpravy ochrany spotřebitele. Nebylo možné vyhnout se zdůraznění ...
  • Opatření obecné povahy 

   Defence status: DEFENDED
   Schagerer, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   50 Závěr Jak tedy na závěr zhodnotit nový institut opatření obecné povahy, který si během posledních let hledá místo a uplatnění ve správních řízeních v českém právním řádu? Idea přijetí zcela nového typu činnosti správních ...
  • Památková ochrana a stavby 

   Defence status: DEFENDED
   Vodičková, Drahomíra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Předmětem diplomové práce "Památková ochrana a stavby" je představení současné právní úpravy ochrany kulturních památek, konkrétně staveb. Po úvodu, který obsahuje zejména cíle práce, stručné dějiny památkové péče a prameny, ...
  • Poskytování veřejných služeb v integrovaných dopravních systémech 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Budinský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 12. 2014
   Poskytování veřejných služeb v integrovaných dopravních systémech Tato diplomová práce se zabývá veřejnou hromadnou dopravou, veřejnou službou poskytovanou v integrovaných dopravních systémech. Práce je členěna na úvod a ...
  • Poskytování veřejných služeb v integrovaných dopravních systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Budinský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 6. 2015
   Resume Rendition of public services within integrated transport systems The purpose of my thesis is study of public transportation as a public service, which is provided in integrated transport systems. The thesis is ...
  • Postavení a činnost autorizovaného inspektora podle stavebního zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Fisenková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Shrnutí Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na autorizovaného inspektora jako významný subjekt zkráceného řízení. Zabývá se vznikem funkce, vnitřní organizací a důsledky jeho činnosti působící navenek. Autor přináší ...
  • Postavení a činnost české lékařské komory 

   Defence status: DEFENDED
   Klůfa, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Tématem této diplomové práce je "postavení a činnost České lékařské komory". Jejím cílem je analyzovat roli a smysl této profesní komory v České republice a vyslovit závěr o její opodstatněnosti. Toto téma jsem si zvolil, ...
  • Postavení a činnost české obchodní inspekce 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtek, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   RESUMÉ Práce pojednává o postavení a činnosti České obchodní inspekce (ČOI). V úvodní kapitole jsou vyložena teoretická a obecná východiska, které související s postavením a činností ČOI ve veřejné správě jako orgánu veřejné ...
  • Postavení a činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

   Defence status: DEFENDED
   Drdla, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Tato diplomová práce se věnuje problematice Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedná se o správní úřad, o jehož existenci veřejnost sice ví, nicméně jej nezná tak dobře. Často tedy v souvislosti s ním dochází k řadě ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV