• Alternativy povolovacího režimu provádění staveb 

   Fikar, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   v českém jazyce V rámci reformy veřejné správy, jejímž cílem je zefektivnění fungování orgánů veřejné správy, byl přijat, inter alia, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen ...
  • Cenová regulace léčiv 

   Beutlová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Cenová regulace léčiv Abstrakt Práce popisuje a analyzuje systém regulace cen léčivých přípravků v České republice po roce 1989. Cílem je provedení analýzy současné právní úpravy v kontextu se změnou úpravy předchozí, ...
  • Elektronická forma komunikace s veřejnou správou 

   Andrš, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
  • Občanství obce (srovnání s obdobným institutem ve Švýcarské konfederaci) 

   Dušková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 10. 2007
  • Ochrana spotřebitele ve správním právu 

   Bohůnková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 10. 2010
   Závěr V předchozím textu jsem měla v úmyslu alespoň částečně objasnit důvody potřeby existence nutnosti regulace v oblasti ochrany spotřebitele a základy obecné úpravy ochrany spotřebitele. Nebylo možné vyhnout se zdůraznění ...
  • Opatření obecné povahy 

   Schagerer, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   50 Závěr Jak tedy na závěr zhodnotit nový institut opatření obecné povahy, který si během posledních let hledá místo a uplatnění ve správních řízeních v českém právním řádu? Idea přijetí zcela nového typu činnosti správních ...
  • Památková ochrana a stavby 

   Vodičková, Drahomíra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Předmětem diplomové práce "Památková ochrana a stavby" je představení současné právní úpravy ochrany kulturních památek, konkrétně staveb. Po úvodu, který obsahuje zejména cíle práce, stručné dějiny památkové péče a prameny, ...
  • Poskytování veřejných služeb v integrovaných dopravních systémech 

   Budinský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 12. 2014
   Poskytování veřejných služeb v integrovaných dopravních systémech Tato diplomová práce se zabývá veřejnou hromadnou dopravou, veřejnou službou poskytovanou v integrovaných dopravních systémech. Práce je členěna na úvod a ...
  • Poskytování veřejných služeb v integrovaných dopravních systémech 

   Budinský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 6. 2015
   Resume Rendition of public services within integrated transport systems The purpose of my thesis is study of public transportation as a public service, which is provided in integrated transport systems. The thesis is ...
  • Postavení a činnost autorizovaného inspektora podle stavebního zákona 

   Fisenková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Shrnutí Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na autorizovaného inspektora jako významný subjekt zkráceného řízení. Zabývá se vznikem funkce, vnitřní organizací a důsledky jeho činnosti působící navenek. Autor přináší ...
  • Postavení a činnost české lékařské komory 

   Klůfa, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Tématem této diplomové práce je "postavení a činnost České lékařské komory". Jejím cílem je analyzovat roli a smysl této profesní komory v České republice a vyslovit závěr o její opodstatněnosti. Toto téma jsem si zvolil, ...
  • Postavení a činnost české obchodní inspekce 

   Vojtek, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   RESUMÉ Práce pojednává o postavení a činnosti České obchodní inspekce (ČOI). V úvodní kapitole jsou vyložena teoretická a obecná východiska, které související s postavením a činností ČOI ve veřejné správě jako orgánu veřejné ...
  • Postavení a činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 

   Drdla, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Tato diplomová práce se věnuje problematice Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jedná se o správní úřad, o jehož existenci veřejnost sice ví, nicméně jej nezná tak dobře. Často tedy v souvislosti s ním dochází k řadě ...
  • Povolování a ohlašování staveb a jejich změn 

   Potoček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 10. 2006
  • Povolování a ohlašování staveb a skutečné provedení stavby 

   Štohanzl, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
  • Právní povaha nástrojů územního plánování 

   Veselý, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 12. 2006
  • Právní rámec pro činnost tzv. alternativních škol v České republice 

   Kaczor, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   220 Právní rámec pro činnost tzv. alternativních škol v České republice Abstrakt Práce se zabývá právními aspekty činnosti tzv. alternativních škol při poskytování základního a středního vzdělávání v České republice. Začíná ...
  • Provádění staveb a jejich změn 

   Vernerová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
  • Provádění staveb a jejich změn 

   Blahová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
  • Provádění staveb a jejich změn 

   Surovcová, Vendula (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The theme of this thesis is the construction of buildings and their alterations. The aim is to describe and analyze legislation permitting constructin of buildings and their alterations, and draw attention to the news, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV