• Analýza vybraných sborových skladeb Jakuba Jana Ryby 

   Defence status: DEFENDED
   Křivková, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce s názvem Analýza vybraných sborových skladeb Jakuba Jana Ryby se zabývá především jeho duchovní tvorbou. V úvodní kapitole je stručně popsána Rybova cesta k hudbě a skladatelské činnosti, text se přitom ...
  • Duchovní hudba v Apoštolské církvi v kontextu dnešní doby 

   Defence status: DEFENDED
   Tesárková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Předmětem této práce byl obecný pohled na hudební oblast v Apoštolské církvi v České republice. Proto, aby se čtenář mohl zorientovat v daném tématu, bylo nutné nejprve obecně popsat samotnou AC, která není v České republice ...
  • Edukační programy orchestrů v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Cetlová, Alexandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Tato diplomová práce pojednává o edukačních programech orchestrů v Praze. U dvou vybraných pražských orchestrů, konkrétně u PKF - Prague Philharmonia a České filharmonie je v prvé kapitole zpracována historie daného ...
  • Felix Mendelssohn Bartholdy: Eliáš 

   Defence status: DEFENDED
   Hasmanová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Téma diplomové práce zní Felix Mendelssohn Bartholdy: Eliáš. Úvodní kapitola je věnována životopisu skladatele Felixe Mendelssohna Bartholdyho, jež zařazuje oratorium Eliáš do širšího kontextu skladatelovy tvorby. Následující ...
  • Hudba na kůru kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále 

   Defence status: DEFENDED
   Křivková, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Církevní hudba byla v jednotlivých epochách vývoje hudby vždy důležitá, v některých obdobích dokonce zcela určující. Předmětem této bakalářské práce s názvem Hudba na kůru kostela Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále je ...
  • Hudební fond františkánů na Považí 

   Defence status: DEFENDED
   Mekiňa, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   8 ABSTRACT MEKIŇA, Lukáš: Music Fund of Franciscans in Považie. [Diploma thesis]. Charles Univerzity in Prague (Pragu, Czech Republic). Pedagogical faculty. The Department of musical culture. Supervisor: PhDr. Leona ...
  • Jaroslav Krček - lidová poezie a folklór v jeho tvorbě 

   Defence status: DEFENDED
   Hergeselová, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Jiří Pilát a jeho hudební odkaz v Poříčí nad Sázavou a okolí 

   Defence status: DEFENDED
   Herdová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 1. 2015
   Resumé Diplomová práce představuje osobnost Jiřího Piláta (4. 4. 1921 - 7. 6. 2007), rodáka z Posázaví, který se celý život amatérsky zabýval hudbou, zejména liturgickou. K jejímu provádění si vlastní činností, zejména ...
  • Koncepce vzdělávání hudebníků v Apoštolské církvi 

   Defence status: DEFENDED
   Tesárková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Marie Tesárková Diplomová práce 2013 Abstract: This work contains a summary of history of Czech Pentecostal Church and of its musical impact on the society. The Conception of Musicians' in Czech Pentecostal Church utilizes ...
  • Křesťanská populární hudba a její místo v liturgii 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasatá, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
  • Křesťanská populární píseň a její využití v dětské schole 

   Defence status: DEFENDED
   Heroldová, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   HEROLDOVÁ, A. Křesťanská populární píseň a její využití v dětské schole. Praha 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra hudební výchovy. Klíčové pojmy: křesťanská populární píseň, ...
  • Liturgická hudba jako učivo na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Název práce: Liturgická hudba jako učivo na základní škole Autor: Bc. Lenka Jelínková Školitel: PhDr. Leona Saláková, Ph.D. Katedra: Katedra hudební výchovy, PedF UK v Praze Abstrakt: Diplomová práce se zabývá liturgickou ...
  • Liturgická hudba v Čechách a na Moravě po roce 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Herdová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
  • Madrigalová tvorba Claudia Monteverdiho 

   Defence status: DEFENDED
   Konvalinková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Modlitba Ave Maria a její zhudebnění pro pěvecký sbor v průběhu staletí 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
  • Ordinarium Karla Břízy se zaměřením na chyby v interpretaci v pražských kostelích 

   Defence status: DEFENDED
   Churáčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   The main topic of the bachelor thesis is the analysis of Ordinarium by Karel Bříza. The part about life and work of Karel Bříza is followed by short historical-theological explanation of texts from Ordinarium Missae. The ...
  • Problematika současné liturgické hudby ve vybraných křesťanských církvích 

   Defence status: DEFENDED
   Najbrtová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
  • Responsoriální žalmy Karla Skleničky 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Josefína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Diplomová práce se skládá ze tří částí. První z nich popisuje historickou úlohu žalmů v bohoslužbách od doby jejich vzniku do současnosti. Osvětluje novou roli žalmů v katolické liturgii po II. vatikánském koncilu a ...
  • Řecká církevní hudba 

   Defence status: DEFENDED
   Papadopoulou, Evelina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Sborová tvorba Emila Hradeckého 

   Defence status: DEFENDED
   Hánečková, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Tato práce se zabývá osobností současného českého skladatele Emila Hradeckého. Zvláštní pozornost je věnována jeho sborové tvorbě. V první kapitole autorka blíže představuje Emila Hradeckého jako hudebního pedagoga, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV