• Alternative economies in rural Russia 

   Vargolskaia, Virginia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The aim of this diploma thesis is to study how nonhuman agents are introduced and employed as a replacement for social reproduction by analyzing the environment and types of exchange practiced in the countryside of ...
  • Běhání - Disciplína hrou 

   Svobodová, Karin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Předkládaná práce se zabývá výzkumem běhání z perspektivy Teorie sítí aktérů. Ve výzkumu se zaměřuji na studium běhání jako disciplíny a také zábavy v současné společnosti prostoupené chytrými telefony a dalšími osobními ...
  • Disciplína bez pravidel? Etnografie Dialogického jednání s vnitřním partnerem 

   Šlédrová, Jasňa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Předmětem této práce je Dialogické jednání s vnitřním partnerem, které se prezentuje jako psychosomatická sebepoznávací a seberozvojová disciplína Ivana Vyskočila. Dialogické jednání nahlížím s pomocí tří vymezení objektů ...
  • Dramaturg, hudba a software, tři aktéři programování hudby v rádiu 

   Mayerová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   5 Abstrakt Tato práce se zabývá interakcí lidských a ne-lidských aktérů v kreativním procesu. Jejím základním východiskem je představa společnosti jako socio-technologického řádu, která pracuje s rovnocenným přístupem k ...
  • Headhunting: etnografie utváření osoby jako zboží 

   Pomahač, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Pomahač, Matěj. 2011. Headhunting: etnografie utváření osoby jako zboží. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: FHS UK. Klíčová slova etnografie; personální poradenství; headhunting; ekonomická antropologie; ekonomizace; ...
  • Hybridní geografie domácností 

   Rousová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Tato práce je výsledkem kvalitativního výzkumu, který pomocí tří případových studií popisuje jednotlivé domácnosti alternativních staveb. Soustředím se na procesy, které tyto místa aktivně tvarují s ohledem na vzájemné ...
  • Imagining the West: Marginality and Possible Lives at the Outskirts of a Mexican City 

   Heřmanová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   PhD Thesis Summary: Imagining the West: Marginality and Possible Lives at the Outskirts of a Mexican City Mgr. Marie Heřmanová The thesis aims to develop various results of a long-term fieldwork in the city of San Cristóbal ...
  • Interakcie medzi mimovládnou organizáciou a ženami pracujúcimi v prostredí pouličného sex biznisu 

   Pachová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Anotácia Táto diplomová práca sa zaoberá vzťahmi, ktoré sa vytvárajú medzi terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ženami poskytujúcimi platené sexuálne služby v prostredí pouličného sexbiznisu. V práci ukazujem, ako sú vzťahy ...
  • Kde sú hranice človeka? Hľadanie autistickej subjektivity 

   Polčová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   Navzdory rastúcemu korpusu odbornej literatúry pojednávajúcej o poruche autistického spektra z multidisciplinárnych hľadísk zostáva stretnutie s realitou na spektre nedostatočne prebádaným územím. Bytie na spektre sa počas ...
  • Kdo jsou nositelé postmaterialistických hodnot? Sociodemografické charakteristiky postmaterialistů v České republice a v Německu 

   Hanžlová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá teorií hodnotové změny Ronalda Ingleharta. Tento americký sociolog formuloval v 70. letech 20. století teorii, podle které má generace, která zažila světovou válku, podstatně odlišné hodnoty ...
  • Kdo vyrábí biomléko? 

   Žeková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Ve své práci stopuji a identifikuji aktéry, kteří se podílí na výrobě biomléka v jednom z českých biokravínů. Text se skládá z několika navzájem ne příliš závislých celků, jejichž výpovědní hodnotu zúročím v úplném závěru ...
  • Kolem nekolem: Cykloaktivismus optikou teorie sítí-aktérů 

   Fendrychová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Ve své diplomové práci se zaměřuji na utváření městské cyklistiky s důrazem na aktéry, kteří se na jejím utváření podílí - patří mezi ně lidé, diskurzy, technologie, infrastruktury a další materiality. Odkrývám vztahy ...
  • Kolo-nizace: symetrická etnografie rozvojového projektu Kola pro Afriku 

   Werner, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 2. 2016
   P edkládaná práce je symetrickou etnografií českého rozvojového projektu Kola pro Afriku, jehož náplní je sb r starých českých kol, jejich opravy, úpravy a odvoz do Gambie. Tam jsou darována partnerským školám, jejichž žák ...
  • Operace se zdařila, pacient zemřel. Etnografická studie anesteziologicko-resuscitačního oddělení 

   Jurigová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Tato práce je výsledkem více než tříletého etnografického výzkumu anesteziologicko- resuscitačního oddělení, kde jsem byla zaměstnána jako všeobecná sestra. Představuji v ní charakter poskytované zdravotní péče a ukazuji, ...
  • Spor o Šumavu: síly a slabosti ekologického principu shody 

   Chomátová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   Práce vychází z kvalitativního výzkumu provedeného v létě 2008 v několika obcích na Šumavě, který formou diskuzních skupin zkoumal vztah různých zájmových skupin k Národnímu parku Šumava a obecněji k přírodě a myšlenkám a ...
  • "Táhneme káru kapitalismu dál a dál": Etnografie tovární výroby 

   Virtová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Tato práce prezentuje hlavní výsledky pětiměsíčního etnografického výzkumu v jedné globální továrně v Česku. Diplomová práce se věnuje třem tématům. Vzhledem k řadě etických dilemat, které výzkum od začátku doprovázely, ...
  • "We are in Korea, everybody is ready to change": Etnografie plastické chirurgie v Korejské republice 

   Mudruňková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato práce etnograficky zkoumá praktiky, které utvářejí plastickou chirurgii v současné Koreji s důrazem na sledování vztahů mezi zúčastněnými osobami, materiály a technologiemi. Zabývá se přitom praktikami probíhajícími ...
  • Zeměloďka jako síťovina materiálního toku : etnografie výstavby soběstačného domu 

   Deáková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 2. 2016
   Tato práce je výsledkem kvalitativního výzkumu, který sledoval proces stavby soběstačného domu typu Zeměloď (Earthship) v širším centru Prahy. V této práci využívám přístupy ekologické antropologie Tima Ingolda, které mi ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV