• Alternative economies in rural Russia 

   Defence status: DEFENDED
   Vargolskaia, Virginia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat způsoby, jakými jsou věci (non-human agents) uváděny a používány jako náhrada sociální reprodukce v rurálním post-socialistickém Rusku. V prostředí farmy, na které jsem prováděla ...
  • Běhání - Disciplína hrou 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Karin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Předkládaná práce se zabývá výzkumem běhání z perspektivy Teorie sítí aktérů. Ve výzkumu se zaměřuji na studium běhání jako disciplíny a také zábavy v současné společnosti prostoupené chytrými telefony a dalšími osobními ...
  • "Bílá hůl, ano. Diktafon, ano. Ale všechno už je v Applu." Technologizace nevidomosti v přístupu symetrické etnografie 

   Defence status: DEFENDED
   Haspeklová, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Ve své práci etnograficky zkoumám proces propojování a vzájemného působení lidských a ne-lidských entit, konkrétně zrakově postižených uživatelů s kompenzačními pomůckami založenými na bázi výpočetní technologie. K tomuto ...
  • Disciplína bez pravidel? Etnografie Dialogického jednání s vnitřním partnerem 

   Defence status: DEFENDED
   Šlédrová, Jasňa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   The subject of this diploma thesis is Dialogical acting with the inner partner, which understands itself as psychosomatic introspective and self-developing discipline founded by Ivan Vyskočil. I approach dialogical acting ...
  • Dramaturg, hudba a software, tři aktéři programování hudby v rádiu 

   Defence status: DEFENDED
   Mayerová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   This work deals with the interaction of human and non-human actors in the creative process. Its basic point is the notion of a socio-technological order, which works with equal access to human and non-human actors in social ...
  • Headhunting: etnografie utváření osoby jako zboží 

   Defence status: DEFENDED
   Pomahač, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Pomahač, Matěj. 2011. Headhunting: etnografie utváření osoby jako zboží. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: FHS UK. Klíčová slova etnografie; personální poradenství; headhunting; ekonomická antropologie; ekonomizace; ...
  • Hodinkohled: Etnografie uživatelské zkušenosti s Apple Watch 

   Defence status: DEFENDED
   Zavoral, David (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   This thesis builds upon ethnography of Apple Watch user experience and explores its connections with Apple's different branding strategies such as official website advertisements for Apple Watch Series 4, Supplier ...
  • Hybridní geografie domácností 

   Defence status: DEFENDED
   Rousová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   This thesis is based on a qualitative research which draws from three case-studies of different households of alternative buildings. I am focused on those processes which are actively shaping these places regarding mutual ...
  • Imagining the West: Marginality and Possible Lives at the Outskirts of a Mexican City 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmanová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   PhD Thesis Summary: Imagining the West: Marginality and Possible Lives at the Outskirts of a Mexican City Mgr. Marie Heřmanová The thesis aims to develop various results of a long-term fieldwork in the city of San Cristóbal ...
  • Interakcie medzi mimovládnou organizáciou a ženami pracujúcimi v prostredí pouličného sex biznisu 

   Defence status: DEFENDED
   Pachová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   This diploma thesis deals with the relations created between social workers and women, providing paid sexual services, in the area of street work environment. The thesis shows us the process of creation of these relations ...
  • Kde sú hranice človeka? Hľadanie autistickej subjektivity 

   Defence status: DEFENDED
   Polčová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   Navzdory rastúcemu korpusu odbornej literatúry pojednávajúcej o poruche autistického spektra z multidisciplinárnych hľadísk zostáva stretnutie s realitou na spektre nedostatočne prebádaným územím. Bytie na spektre sa počas ...
  • Kdo jsou nositelé postmaterialistických hodnot? Sociodemografické charakteristiky postmaterialistů v České republice a v Německu 

   Defence status: DEFENDED
   Hanžlová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
   Who are the postmaterialists? Sociodemographic characteristics of those who bear postmaterialistic values in the Czech Republic and Germany This master thesis is devoted to the Value Change Theory formulated by Ronald ...
  • Kdo vyrábí biomléko? 

   Defence status: DEFENDED
   Žeková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Ve své práci stopuji a identifikuji aktéry, kteří se podílí na výrobě biomléka v jednom z českých biokravínů. Text se skládá z několika navzájem ne příliš závislých celků, jejichž výpovědní hodnotu zúročím v úplném závěru ...
  • Kolem nekolem: Cykloaktivismus optikou teorie sítí-aktérů 

   Defence status: DEFENDED
   Fendrychová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Ve své diplomové práci se zaměřuji na utváření městské cyklistiky s důrazem na aktéry, kteří se na jejím utváření podílí - patří mezi ně lidé, diskurzy, technologie, infrastruktury a další materiality. Odkrývám vztahy ...
  • Kolo-nizace: symetrická etnografie rozvojového projektu Kola pro Afriku 

   Defence status: DEFENDED
   Werner, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 2. 2016
   P edkládaná práce je symetrickou etnografií českého rozvojového projektu Kola pro Afriku, jehož náplní je sb r starých českých kol, jejich opravy, úpravy a odvoz do Gambie. Tam jsou darována partnerským školám, jejichž žák ...
  • "My vždycky budem tam, kde Sparta bude hrát": tělesnost a afektivní atmosféra na fotbalovém stadionu 

   Defence status: DEFENDED
   Davídek, Richard (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   In my diploma thesis I focus on events of football match. I use affect theories which enable me to observe these events as an interplay of persons, bodies, practices, objects, technologies and aspects of spatiality, and I ...
  • Operace se zdařila, pacient zemřel. Etnografická studie anesteziologicko-resuscitačního oddělení 

   Defence status: DEFENDED
   Jurigová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Tato práce je výsledkem více než tříletého etnografického výzkumu anesteziologicko- resuscitačního oddělení, kde jsem byla zaměstnána jako všeobecná sestra. Představuji v ní charakter poskytované zdravotní péče a ukazuji, ...
  • "We are in Korea, everybody is ready to change": Etnografie plastické chirurgie v Korejské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Mudruňková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato práce etnograficky zkoumá praktiky, které utvářejí plastickou chirurgii v současné Koreji s důrazem na sledování vztahů mezi zúčastněnými osobami, materiály a technologiemi. Zabývá se přitom praktikami probíhajícími ...
  • Spor o Šumavu: síly a slabosti ekologického principu shody 

   Defence status: DEFENDED
   Chomátová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   The thesis is based on a qualitative research realized in summer 2008 in several municipalities in Šumava. Focus groups organized within this research aimed at the relationship of different stakeholders to the Šumava ...
  • "Táhneme káru kapitalismu dál a dál": Etnografie tovární výroby 

   Defence status: DEFENDED
   Virtová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Tato práce prezentuje hlavní výsledky pětiměsíčního etnografického výzkumu v jedné globální továrně v Česku. Diplomová práce se věnuje třem tématům. Vzhledem k řadě etických dilemat, které výzkum od začátku doprovázely, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV