• Alternativní politické myšlení v Československu mezi léty 1969 - 1977: aktéři, sociální sítě, ideologie 

   Defence status: DEFENDED
   Jansa, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato práce je věnována politickému myšlení opozice v Československu v letech 1969 - 1977. Na základě analýzy opozičních dokumentů se snaží ukázat myšlenkový a sociální kontext opozičních hnutí, jejich představy a politické ...
  • Hledání identity sboru Českobratrské církve evangelické (1945 - 1962). Celostátní a lokální perspektiva. 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem bakalářské práce je analyzovat proces hledání identity v rámci politických tendencí, které působily na Českobratrskou církev evangelickou v letech 1945 - 1962. V pramenech sboru této církve v Pardubicích se autor ...
  • Identita karpatských Němců v období meziválečného Československa 

   Defence status: DEFENDED
   Stachová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Předkládaná bakalářská práce Identita karpatských Němců v období meziválečného Československa se zaměřuje na problematiku identifikace Němců na Slovensku a pokouší se na pozadí širších sociálních, kulturních a hospodářských ...
  • Komunisté, katolíci a výuka náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Pácha, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Tato práce se snaží historizovat fenomén výuky náboženství v českých zemích, především v období 1950-1956. Předmětem zájmu je v první části práce analýza vztahu Komunistické strany Československa a římskokatolické církve ...
  • Křesťanské úsilí o mír. Křesťanská mírová konference v letech 1958-1968 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Předložená diplomová práce se zaměřuje na kořeny a působení Křesťanské mírové konference (KMK) v letech 1958-1968, kdy byl jejím prezidentem Josef L. Hromádka. V textu jsou analyzovány kořeny organizace v československém ...
  • Kurýři západních zpravodajských služeb v letech 1948 - 1955: Sociální kontext, motivace, dilemata 

   Defence status: DEFENDED
   Limberský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This bachelor thesis aims to find the prerequisites and motivation of Western couriers as a social group, it tries to see these couriers in the context of the Cold War and Czechoslovak history. This attempt is achieved ...
  • Mezi retribucí a lidovým soudnictvím 50. let. Kontinuity a diskontinuity v soudních síních 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 1. 2018
   Práce se zaměří na dynamiku proměn v oblasti soudnictví po roce 1945, s důrazem na personální kontinuity a diskontinuity mezi retribučními soudy a lidovými soudy raných 50. let. V ohnisku zájmu bude stát soudní praxe a ...
  • Monopol na pravdu. Revize pohledu na poválečnou minulost v Česku a v Izraeli. 

   Defence status: DEFENDED
   Studený, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Práce se věnuje srovnání trajektorií revize poválečné historie v Česku a v Izraeli, přičemž komparace s českým případem má sloužit jako referenční rámec pro uvedení sporů v izraelské historiografii do českého prostředí. ...
  • Pojetí životního prostředí v expertním myšlení československých architektů 1960-1971 

   Defence status: DEFENDED
   Chmátal, Jonáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   This study analyses the concept of The Environment among Czechoslovak architects and on the field of architectural theory in the 1960s. Environmental problematic was frequent topic across different expert groups since end ...
  • Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944-1946 

   Defence status: DEFENDED
   Mrňka, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 9. 2017
   and key words Politics and Social Practice of Collective Violence in Bohemian Lands 1944-1946 Doctoral Thesis Jaromír Mrňka, Charles University, Prague, 2017. The thesis is focused on the acts of collective violence that ...
  • Praxe násilí v arménské genocidě 

   Defence status: DEFENDED
   Jandák, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato diplomová práce věnována analýze příčin a průběhu arménské genocidy (1915 - 1916) na centrální a provinční úrovni. První část textu zkoumá tento fenomén obecně z perspektivy politických a sociálních dějin. Zde je pro ...
  • Proměna československé společnosti 30. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Baloun, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Období druhé československé republiky (1938-1939) bývá v historiografii líčeno jako doba temna, perioda, v níž se na světlo dostaly domácí, temné fašistické proudy. Staví se do zvláštní opozice vůči době předchozí, první ...
  • Proměny společnosti v pohraničí českých zemí na příkladu okresů Šumperk a Zábřeh v letech 1945-1960 

   Defence status: DEFENDED
   Mrňka, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Diplomová práce "Proměny společnosti v pohraničí českých zemí na příkladu okresů Šumperku a Zábřeh 1945-1960" na základě výzkumu regionálních souvislostí přispívá k hlubšímu poznání souvislostí procesu konstituování nové ...
  • Radikalizace pražských studentů ve 30. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Müller, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá proměnou sociálního a politického jednání pražských studentů ve třicátých letech 20. století. Práce sleduje požadavky a představy studentů. Jejich nenaplnění odkrývá pohled na nespokojenost studentů, ...
  • Romové ve 30. a 40. letech 20. století na Slovensku (1927-1950) 

   Defence status: DEFENDED
   Stachová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The master thesis addresses the alteration of Roma discourse and changes of relational patterns between Roma and the wider society during the 1930s and 1940s (more precisely 1927-1950). It focuses on the features attributed ...
  • Semináře Václava Klause jako součást myšlenkového světa pozdního socialismu 

   Defence status: DEFENDED
   Durčák, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   The aim of my thesis is to closely examine the world of thought in seminars organized by a branch of Československá vědecko-technická společnost Státní banky československé v Praze (Czechoslovak Scientific and Technical ...
  • Soužití českých a německých pracovníků Krkonošské papírny v Hostinném mezi lety 1932-1949 

   Defence status: DEFENDED
   Sogel, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   The bachelor thesis Coexistence of Czech and German employees of the Krkonošké papírny in Hostinné between 1932-1949 deals with the development of the company Eichmann a spol. and its nationalized successor, company ...
  • Společnost na Hlučínsku mezi dvěma světovými válkami (Formování národní identity na příkladu školství) 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Bakalářská práce Společnost na Hlučínsku mezi dvěma světovými válkami / Formování národní identity na příkladu školství zpracovává téma boje o národní identitu tohoto specifického kraje s výrazně odlišnou historií, než ...
  • Strana vyloučených" na Českokrumlovsku a Prachaticku 1970 -1980 

   Defence status: DEFENDED
   Jansa, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Diplomová práce "Strana vyloučených" na Českokrumlovsku a Prachaticku 1970-1980 prostřednictvím výzkumu regionálních souvislostí prohlubuje poznání procesu etablování a legitimizace normalizační moci v periferním prostředí ...
  • Zapomenutá země. Vztah Francie k ČSSR v 80. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Stodolová, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   This dissertation treats the period of the eighties of the twentieth century. Within this period the author aims to show an image of socialist Czechoslovakia that was presented by the main French newspaper outlets, especially ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV