• Desintegrace kategorie v duchu Kuratowského-Ulamovy věty 

   Rondoš, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Fubiniova věta a Kuratowského-Ulamova věta poukazují na podobnost pojm· množina první kategorie v polském prostoru a množina míry nula v standard- ním borelovském prostoru. Tyto věty lze zobecnit. Fubiniovu větu zobecňuje ...
  • Integrální reprezentace operátorových algeber 

   Penk, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Reprezentací C*-algebry A na Hilbertově prostoru H rozumíme morfismus : A → L(H). Po shrnutí potřebných poznatků z teorie Banachových a Hilbertových prostorů a C*-algeber ukážeme, že pro každou C*-algebru existuje reprezentace. ...
  • Integrální reprezentace prostorů vektorových spojitých funkcí 

   Rondoš, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
  • Isomorphic and isometric classification of spaces of continuous and Baire affine functions 

   Ludvík, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 3. 2014
   This thesis consists of five research papers. The first paper: We prove that under certain conditions, the existence of an isomorphism between spaces of continuous affine functions on the compact convex sets imposes home- ...
  • Izomorfní vlastnosti prostorů spojitých afinních funkcí 

   Ludvík, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   The thesis deals with Banach-Stone theorem, its modi cations and generalizations. The preface of the thesis contains a lot of well known results and useful assertions from such elds of mathematics as measury theory, ...
  • Jamesova věta a problém hranice 

   Lechner, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Nechť G je podmnožinou duálu reálného Banachova prostoru X a F ⊂ G. Pak F je Jamesovou hranicí G, jestliže každý w∗ -spojitý lineární funkcionál na X nabývá v nějakém bodě množiny F svého suprema na G. Ptáme se, zda nor- ...
  • Konvergence pravděpodobnostních měr 

   Starý, Ladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   V této práci nejprve zadefinujeme dva nejpoužívanější typy konvergencí pravděpodobnostních měr a ukážeme vztah mezi nimi. Pomocí protipříkladu ukážeme, že toto tvrzení je přesné. Dále se věnujeme slabé konvergenci ...
  • Konvexní analýza v optimalizaci 

   Adam, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
  • Kvantitativní slabá kompaktnost 

   Rolínek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   V této práci se zabýváme kvantitativní slabou kompaktností v prostorech C(K) s topologií τp a posléze v prostorech Banachových. V úvodní kapitole zavedeme několik veličin, které různým způsobem vyjadřují míru τp-nekompaktnosti ...
  • Limitní chování Nashovy rovnováhy 

   Kovařík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Předmětem studia oboru teorie her jsou hry jakožto matematické modely pro- blémů z praxe. V těchto hrách se vyskytují dva či více hráčů, kteří se snaží jednat tak, aby maximalizovali svůj zisk. Speciální důležitost při ...
  • Neabsolutní konvergence Newtonova integrálu 

   Konopka, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 2. 2019
   In this thesis we search for sufficient and necessary conditions for non abso- lute convergence of Newton integral of function of the form sin φ(x) x . Importantly we analyse how the oscilation of the sine function influences ...
  • Neabsolutní konvergence Newtonova integrálu 

   Konopka, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   In this thesis, we look for sufficient conditions for non-absolute convergence of Newton integral. Importantly we analyse how the oscillation of the sine function influences the con- vergence of the integral. We are dealing ...
  • Nekomutativni Choquetova teorie 

   Šišláková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   - ABSTRAKT - Nekomutatívna Choquetova teória Nech M je lineárny podpriestor komutatívnej C∗ -algebry C(X), ktorý oddeľuje jej body a obsahuje jednotku. Potom uzáver Choquetovej hra- nice pre M je Šilova hranica vzhľadom k ...
  • Operátory skládání na prostorech funkcí 

   Novotný, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Univerzita Karlova Abstrakt k bakalářské práci Operátory skládání na prostorech funkcí Matěj Novotný, Praha 2011 V práci je nejprve definován pojem operátoru skládání na prostoru spojitých či měřitelných funkcí komplexní ...
  • Perfektní funkce první třídy 

   Skovajsa, Břetislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Široká třída problémů v matematické analýze se dá popsat jako hledání vlastností V takových, že pro každé F z předem daného systému zobrazení F mezi prostory K a L má libovolná reálná funkce na prostoru L vlastnost V právě ...
  • Prostory martingalů na Cantorově diskontinuu 

   Jetleb, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   v českém jazyce V této práci se zabýváme martingaly na Cantorově diskontinuu. Cílem bylo zkon- struovat martingal, který konverguje skoro jistě, ale na množině první kategorie. Dále dokážeme, že prostor omezených martigalů ...
  • Prostory spojitých funkcí v topologii bodové konvergence 

   Slavata, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Název práce: Prostory spojitých funkcí v topologii bodové konvergence Autor: Martin Slavata Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D. e-mail vedoucího: Jiri.Spurny@mff.cuni.cz ...
  • Radon-Nikodýmovy kompaktní prostory 

   Cepák, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   V předložené práci studujeme Radon-Nikodýmovy kmpaktní prostory (krátce RN kompaty), jejich topologické charakteristiky a vlastnosti, a to zejména na ty, které souvisí s problémem spojitého obrazu RN kompaktu. První kapitola ...
  • Tlusté množiny v Banachových prostorech 

   Skříšovský, Emil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Práce se zabývá tlustými množinami v Banachových prostorech, přičemž tento pojem je definován jako analogie k pojmu množiny druhé kategorie. V práci jsou ukázány základní vlastnosti tlustých a tenkých množin a některé ...
  • Topological and descriptive methods in the theory of function and Banach spaces 

   Kačena, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 4. 2011
   The thesis consists of four research papers. The first three deal with the Choquet theory of function spaces. In Chapter 1, a theory on products and projective limits of function spaces is developed. It is shown that the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV