• Čajová kultura a její podoby napříč českými čajovnami 

   Schröderová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   V této bakalářské práci se věnuji české čajové kultuře napříč čajovnami. Popisuji zde, čím jsou české čajovny a čajová kultura specifické. Mimoto se zabývám způsoby, kterými se čajová kultura po České republice šíří a jaký ...
  • Čajovnictví po česku aneb fenomén čajoven 

   Schröderová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   V této bakalářské práci se věnuji české čajové kultuře a čajovnické profesi napříč čajovnami. Zabývám se zde vlivy, pod kterými se čajovny vyvinuly do své momentální podoby. Mimoto se zabývám způsoby, kterými se čajová ...
  • Člověk a jeho prostor: pojetí fyzického prostoru lidmi ze dvou vsí, "ze dvou světů": Kohane a Lhoty. 

   Prokopcová, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Teoretická část práce se zabývá vymezením pobývání člověka jakožto živého organismu ve fyzickém světě. Zaměřuje se na téma prostoru, které pojímá z fenomenologické perspektivy, prostor je zde pojíménám jako "jevící se", ...
  • Člověk a prostředí. Výzkum způsobů identifikace člověka s prostředím 

   Vašková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Tématem práce je zkoumání způsobu, jakým si člověk utváří vztah k prostředí, kde žije. Záměrně jsem si jako svůj terén zvolila město Černošín (v době výzkumu se však jednalo o obec), které bylo po druhé světové válce celé ...
  • Dobrovolnická zkušenost se seniorem 

   Tichá, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem dobrovolnictví v životě seniorů. Jejím hlavním cílem je objasnit, jak samotný dobrovolník interpretuje svou dobrovolnickou zkušenost se seniory, jaké skutečnosti jsou pro něj důležité ...
  • Flow Arts: Prožitek flow jako praktikování transu v západních společnostech 

   Mikešová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Tato práce se zabývá fenoménem Flow Arts a prožitkem flow, který je těmito praktikami navozován. Prostřednictvím analýzy terénního deníku a devíti biografických rozhovorů se snažím zachytit individuální zkušenosti flow ...
  • Husitská oikonomie 

   Šenovský, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Tato práce pojednává o tom, jakým způsobem se spravují sbory Církve československé husitské. A také o tom, z jakých "kořenů" tato správa "vyvěrá". Práce je založena na vlastním výzkumu ve dvou sborech této církve, který ...
  • "Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo" Etnografie českého mesiánsko-židovského společenství 

   Soukupová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   This thesis deals with some aspects of the religiosity of the members of the Czech community, who claim to be a part of a Messianic Judaism movement. The text is based on the field research I did within the congregation. ...
  • Komu straší ve věži: Sociálně vědní studie na téma fenoménu hradních a zámeckých duchů z pohledu kastelánů 

   Rybová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Autorka se ve své bakalářské práci snaží poodhalit fenomén hradních a zámeckých duchů, a to z pohledu niterních zážitků samotných kastelánů. V jevech, které správci památkových budov zažívají, totiž nachází znaky tzv. ...
  • Kontemplativní dítě 

   Špán, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   1 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá povoláním trapistického mnicha, na které jsem prvně narazil během etnografického pobytu v klášteře a poté jej zkoumal polostrukturovanými hloubkovými rozhovory s bratrem T. i s ...
  • Lokální identita v národnostně smíšeném pohraničí 

   Kulhánek, Miloš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Mapování irofilní komunity v České republice 

   Papoušková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Tato bakalářská práce je věnována výzkumu současné irofilní komunity v České republice a zachycení jejího obrazu tak, jak ji popisují její vlastní členové. Výzkum byl prováděn kvalitativními metodami, prostřednictvím ...
  • Mapování životního stylu Zero Waste 

   Nováková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Práce zkoumá vnímání životního stylu Zero Waste z pohledu lidí, kteří tímto životním stylem žijí. Hlavními cíli výzkumu je zmapování vnímání životního stylu Zero Waste v rámci pojmenování toho, co pro informátory ten to ...
  • Místo spirituální sexuality v osobním rozvoji lidí v současném Česku 

   Termerová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Práce se zabývá tělesnými způsoby pozornosti v praxi lidí zabývajících se spirituálně sexuálním rozvojem v současné české společnosti. Skrze fenomenologickou perspektivu autorka diskutuje proměny v prožívání, jednání a ...
  • Narativní konstrukce češství vídeňských Čechů 

   Berg, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Vídeň, kdysi největší české město, kam proudily za prací v 19. a na začátku 20. století stovky řemeslníků, námezdních dělníků a služebnictva především z českého a moravského jihu. Někteří se postupně vraceli zpátky do Čech ...
  • Pečovatelé o opuštěná zvířata jako specifický typ dobrovolníků: vliv vztahu se zvířaty na konstrukci identity 

   Odvárková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Adéla Odvárková Pečovatelé o opuštěná zvířata jako specifický typ dobrovolníků: vliv vztahu se zvířaty na konstrukci identity Abstrakt Bakalářská práce se zabývá dobrovolnými pečovateli o opuštěná zvířata v institucionálním ...
  • Polyamorní identity: Biografie praktikujících 

   Svobodová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá novým společenským fenoménem polyamory, alternativní formou vztahového uspořádání, ve kterém jedinci udržují několik partnerských vztahů zároveň. Biografická studie je zaměřena na konstruování ...
  • Poslové světla: Andělská spiritualita v českém kontextu 

   Tesárek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   This thesis addresses non-traditional angelic spirituality experienced outside of traditional churches. This spirituality is specific for its everyday communication and contact with angelic beings. The present research ...
  • Proměny v zobrazování Sametové revoluce v rámci české filmové tvorby 

   Peřinová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   My thesis is focused on exploration of the portrayal of the Velvet Revolution within Czech Cinematography. I am examining this problematic through the theory of the collective memory. In particular I am using a methodological ...
  • Přijď: Uskutečňování vztahu s Bohem v křesťanské komunitě 

   Liška, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV