Now showing items 1-20 of 36

  • Absence otce v životě dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Šilhánová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Cílem této bakalářské práce je zmapování a vytyčení společných znaků v životě jedinců, kteří mají osobní zkušenost s nepřítomností otce v rodině. Dalším cílem práce je poukázat na rozdílné okolnosti doprovázející tuto ...
  • Apercepční techniky a Index patogeneze 

   Defence status: DEFENDED
   Kuhnová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Bakalá ská práce se zabývá tématy apercep ních technik a Indexem patogeneze. Vlastní text práce je roz len n na dv ásti - teoretickou a empirickou. V teoretické ásti jsou blíže p edstaveny techniky založené na procesu ...
  • Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí závislých na návykových látkách a činnostech 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 9. 11. 2018
   Název práce: Attachment jako kognitivní konstrukt u lidí se závislostí na návykových látkách a činnostech Řešitel: Ivana Křížová ABSTRAKT Tato disertační práce se zabývá tématem citové vazby jako kognitivního konstruktu. ...
  • Efektivita tréninku kognitivních funkcí pomocí metody Feuersteinova instrumentálního obohacování u osob s Parkinsonovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Cílem studie bylo zhodnotit efektivitu tréninku Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE) u respondentů s Parkinsonovou nemocí (PN) ve srovnání s jiným typem kognitivního tréninku. Specifickým záměrem studie bylo ...
  • Efektivita tréninku kognitivních funkcí pomocí metody Feuersteinova intrumentálního obohacování u osob s Parkinsonovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Plzáková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   The objective of the study was to assess the effectiveness of the Feuerstein's Instrumental Enrichment training (FIE) in respondents with Parkinson's disease (PD) in comparison with another type of cognitive training. The ...
  • Exekutivní funkce u jedinců s hraniční poruchou osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Tématem bakalářské práce je popis profilu exekutivních funkcí u osob s hraniční poruchou osobnosti a to pomocí Rey-Osterreithovy komplexní figury a také autorkou sestavenou sebeposuzovací škálou, jež mapuje běžné denní ...
  • Kvalitativní hodnocení Testu Rey-Osterriethovy komplexní figury v dětské psychologické diagnostice 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   The thesis is focused on the Qualitative Approach to Rey-Osterrieth Complex Figure Test in Psychological Assesment of Children. Attention is paid to the classical qualitative Osterrieth's approach and the DSS-ROCF ...
  • Osobnostní rysy jedinců závislých na psychoaktivních látkách, na alkoholu a patologických hráčů 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   česky Diplomová práce se zabývá jedním z důležitých témat současnosti. Snaží se hledat osobnostní strukturu jedinců závislých na alkoholu, psychoaktivních látkách a patologických hráčů. Popisuje rozdíly v osobnostní struktuře ...
  • Podoba attachmentu u potomků matek se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Schmiedová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Cílem práce je nalezení odpovědi na otázku, zda má duševní onemocnění matky, konkrétně schizofrenie, vliv na připoutání dítěte v dospělosti. V teoretické části nejprve přibližuji východiska a základní pojmy teorie attachmentu, ...
  • Porovnání kognitivního výkonu ve WAIS-III a v TAT pomocí škály SCORS 

   Defence status: DEFENDED
   Hudečková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá otázkou vztahu verbální inteligence a sociální kognice, a to prostřednictvím verbálních subtestů Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé (3. revizí) a škály Diferencovanost Self a komplexnost ...
  • Porovnání testů S-B IV. a IDS na základě zjišťování verbálních schopností u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   The goal of the diploma thesis is to map the relationship between two intelligence tests for children based on comparison of selected verbal subtests used on pre-school children. The thesis deals with the verification of ...
  • Profil pomáhajících profesí v MMPI-2 

   Defence status: DEFENDED
   Berková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 1. 2015
   Bakalářská práce se zabývá tématem Profil pomáhajících profesionálů v MMPI- 2. Vlastní text práce je rozčleněn na dvě části- teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou blíže představeny pojmy osobnost, pomáhání, ...
  • Projektivní interview u onkologicky nemocných dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Klasová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na zmapování sociální oblasti, konkrétně zjištění sociální kognice a objektní vztahy, u dětí s onkologickým onemocněním ve věku 10 až 12 let pomocí zadání testu Projektivní interview hodnoceného ...
  • Prožívání profesních začátků psychologa ve školství 

   Defence status: DEFENDED
   Kovandová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje prožívání profesních začátků psychologů ve školství. Cílem studie je nalézt a popsat podstatné aspekty ovlivňující vstup začínajících psychologů do školství. Do označení "psycholog ...
  • Prožívání profesních začátků psychologa ve zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Brožková, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
  • Psychologické aspekty vyrovnávání se rodičů s předčasným narozením dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Ondřejková, Žaneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Bakalářská práce pojednává o problematice předčasného porodu z hlediska psychického prožívání rodičů nedonošených dětí. Práce je zaměřena především na matčino psychické vyrovnávání se s touto zkušeností. Teoretická část ...
  • Psychoterapeutické přístupy k jedincům s psychotickým onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Burianová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Ve své práci mapuji zkušenosti psychoterapeutů s klienty s diagnózou schizofrenie. Práce si klade za cíl zjistit, jaké jsou účinné faktory v psychoterapii jedinců s psychotickým onemocněním, konkrétně s jedinců diagnózou ...
  • Řešení testu Rey-Osterriethovy figury u dvanáctiletých dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Šplíchalová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Předkládaná práce se zabývá zejména ústředním tématem, testem Rey-Osterriethovy figury, jeho podobou, administrací i způsoby hodnocení. Blíže se orientuje na způsob administrace i hodnocení testu v jediném českém manuálu ...
  • Sociální schopnosti a dovednosti odsouzených mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Humpálová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, zda jsou sociální schopnosti a dovednosti odsouzených mužů stejné jako sociální schopnosti a dovednosti mužů dosud nikdy netrestaných. V rámci teoretické části je podrobněji rozebrána ...
  • Spiritualita a životní postoje člověka v období pre finem 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   The aim of the thesis is a close examination of spirituality and view of life among people who find themselves in the pre finem period. Spirituality is understood as a relation to sanctity of either religious or irreligious, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV