Now showing items 1-20 of 99

  • Adaptace španělských lektorů jazyka v současné České republice: o adaptaci specifické menšiny 

   Defence status: DEFENDED
   Sečková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Prostřednictvím kvalitativního výzkumu španělské menšiny v České republice, konkrétně skupiny španělských lektorů, jsem vypozorovala určité osy adaptačního procesu. Výsledky této analýzy poukazují na to, že existují určité ...
  • Antropologie turismu v kontextu balijské kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Předmětem diplomové práce je teoretická analýza antropologie turismu na Bali. Tato práce vychází ze skutečnosti, že ostrov Bali je dnes objektem masového zájmu turismu, jehož důsledky jsou na ostrově stále znatelnější. ...
  • Antropologie umění. Etnoestetická studie s důrazem na preliterární a mimoevropské kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Rychlík, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Pojem tzv. primitivního umění býval užíván k označení kmenového "umění" lidí žijících v Africe, Americe, Asii, Austrálii a Oceánii, kteří byli v hledáčku etnologie a antropologie. Jako takový se vztahuje k oblasti ...
  • Australská kulturní identita jako symbolická konstrukce 

   Defence status: DEFENDED
   Šafaříková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 2. 2010
   Ačkoli má Austrálie geograficky velmi blízko ke státům Asie a Oceánie, vynakládá nemalé úsilí na to, aby svým kulturním prostředím stála po boku Evropě a USA. Vzhledem k tomu, že z historických důvodů je její obyvatelstvo ...
  • Ayahuascová subkultura v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Petružálková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Kateřina Petružálková: The Ayahuasca Subculture in Prague Faculty of Arts, Charles University in Prague, Department of Cultural Studies, MA Thesis, 95 pages, 2013 The aim of the thesis is to describe the phenomenon of ...
  • Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kučera, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 4. 2012
   Marek K u č e r a Bioanthropology: A Transdisciplinary Project of Gregory Bateson ABSTRACT The dissertation thesis deals with the work of Anglo-American anthropologist and cybernetician Gregory Bateson. It follows Danish ...
  • Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 2. 2012
   Marek K u č e r a Bioanthropology: A Transdisciplinary Project of Gregory Bateson ABSTRACT The dissertation thesis deals with the work of Anglo-American anthropologist and cybernetician Gregory Bateson. It follows Danish ...
  • Břišní tanec jako multikulturní fenomén 

   Defence status: DEFENDED
   Ebelová, Patricie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Tato práce pojednává fenoménu břišního tance jako o multikulturním jevu. Autorka si vybrala toto téma z několika důvodů. Prvním byla jeho podstata, která vybízí k interdisciplinárnímu pojetí, což je rys ryze kulturologický. ...
  • Chrámová architektura jako kulturní ohnisko jihovýchodní Asie 

   Defence status: DEFENDED
   Steinbachová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Dissertation thesis "Temple architecture as a cultural core in Southeast Asia" presents the temple architecture of Thailand, Cambodia and Indonesian islands of Java and Bali as a cultural phenomenon which opens possibility ...
  • Cirkus jako specifický typ subkultury 

   Defence status: DEFENDED
   Martausová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Bakalářská práce se věnuje kulturologické analýze cirkusu jako specifického typu profesní a umělecké subkultury. První část postihuje vývojové proměny této subkultury, druhá, empirická část je založena na poznatcích získaných ...
  • Člověk, evoluce a kultura 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 6. 2008
  • Dalité a jejich postavení v současné indické kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Vrubelová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 2. 2009
   Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila teoreticko-empirickou analýzu situace nejníže postavené vrstvy indického obyvatelstva - dalitů v současné indické kultuře. Během studia patřila právě indická kultura mezi mé ...
  • Dialogický přístup k pravdě v pluralitě kultur a náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová Fassati, Paula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Thesis abstract This thesis, "Dialogical Approach to Truth in the Plurality of Cultures and Religions" has two main goals, theoretical and applied one. It defends the importance of contextual relativism and perspectivism ...
  • Dílo Gregory Batesona v kontextu současné kulturologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Cílem této práce je tak předvedení způsobu, jakým Bateson konceptualizoval tématické okruhy relevantní pro současnou kulturologii s akcentem na jeho přínos pro sociokulturní antropologii, psychologii kultury, kulturní ...
  • Dospívání a dospělost v Čechách (Vynořující se dospělost očima mladých lidí a jejich matek) 

   Defence status: DEFENDED
   Marčíková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 2. 2012
   The presented dissertation focuses on the process of transition into adulthood through the eyes of young people and the eyes of their mothers. The research study is based on the theory of J.J. Arnett, who identified a new ...
  • Enkulturace na Novém Zélandu - kulturní specifika hry a jejich vliv na raný vývoj dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Šulová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Tato diplomová práce se věnuje teorii enkulturace v transkulturní perspektivě České republiky a Nového Zélandu. Zaměřuje se na sociokulturní a historický kontext Nového Zélandu a akcentuje tamní systém předškolních zařízení. ...
  • Enkulturace na Novém Zélandu - kulturní specifika hry a jejich vliv na raný vývoj dítěte 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šulová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 11. 2010
   This Diploma Thesis apply to enculturation theory in transcultural perspective of the Czech Republic and New Zealand. It is focused on sociocultural and historical context of New Zealand and accents local pre-school system. ...
  • Etnicita a kulturní identita 

   Defence status: DEFENDED
   Černodrinská, Viola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Exotické umění v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá historií a vlivem artefaktů exotického umění na kulturní sféru ve středoevropské České republice. Vymezuje a klasifikuje kategorie exotického umění a popisuje jejich působení na našem území v ...
  • Experiment a výzkum kultury 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ehmigová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 4. 2013
   Tato rigorózní práce navazuje na diplomovou práci, ve které jsem se zabývala kulturologickou analýzou experimentu, jako nástroje výzkumu sociokulturních jevů. Poskytla jsem nástin vývoje experimentální metody jako takové, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV