• Analýza chýbajúcich hodnot: porovnávanie vhodnosti tradičných metód naprieč mechanizmami 

   Defence status: DEFENDED
   Petrúšek, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Cieľom tejto diplomovej práce je vyhodnotiť rozličné metódy práce s chýbajúcimi hodnotami pri analýze dát. Diplomová práca je rozdelená do troch hlavných kapitol. Prvá kapitola zhŕňa teoretickú literatúru o chýbajúcich ...
  • Analýza kyberšikany u adolescentov 

   Defence status: DEFENDED
   Truksová, Lucia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Diploma thesis "Analysis of cyberbullying in adolescents" deals with cyberbullying fenomenon as a new form of bullying and harassment. The aim of this study were to investigate the theoretical concepts and main approaches ...
  • Analýza venkovské turistiky v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Zeipeltová, Světlana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Diplomova prace "Analyza venkovske turistiky v CR" pojednava o venkovske turistice jako forme turismu, ktera se zejmena v zahranici v poslednich letech silne rozviji. V Ceske republice neni ješte tato forma ...
  • Analýza venkovské turistiky ve vybraných regionech ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Zeipeltová, Světlana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Bayesovská statistika - limity a možnosti využití v sociologii 

   Defence status: DEFENDED
   Krčková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   The purpose of this thesis is to find how we can use Bayesian statistics in analysis of sociological data and to compare outcomes of frequentist and Bayesian approach. Bayesian statistics uses probability distributions on ...
  • Conjoint analýza: za hranice marketingu 

   Defence status: DEFENDED
   Sklenařík, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce se věnuje conjoint analýze v kontextu možností jejího užití v sociálně vědním výzkumu, kde je v současné době prozatím spíše přehlížena. Metoda je v textu zevrubně představena po stránce historických okolností ...
  • Česká společnost: permisivita 

   Defence status: DEFENDED
   Auředník, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Western society has undergone a major developments in human values, social norms and the degree of tolerance to various manifestations of human behavior after the World War II. and this development naturally continues until ...
  • Determinanty zájmu o životní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbíková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce "Determinanty zájmu o životní prostředí" je kvantitativní analýzou, která se zabývá vlivy na postoje a chování k životnímu prostředí. Konkrétně jsou zkoumány determinanty environmentálního zájmu, ...
  • Dokáží odborníci lépe naslouchat přírodě? 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbíková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Emoce spojené se zákaznickou zkušeností 

   Defence status: DEFENDED
   Michlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce se věnuje tématu emocí spojených se zákaznickou zkušeností, přičemž se zaměřuje na zákaznickou zkušenost vyvolanou návštěvou konkrétní prodejny. Pro měření emocí je využito marketingové metody emoční stopy, ...
  • Evropská dimenze ve vzdělávání jako nástroj rozvoje evropského občana 

   Defence status: DEFENDED
   Křečková, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato diplomová práce si klade za cíl prozkoumat vznik, vývoj, obsah a p edevším smysl evropské dimenze ve vzd lávání s d razem na rozvoj evropského ob anství. Teoretická ást práce sleduje, jak se prom nilo chápání ob anství ...
  • An Examination of Household Energy Conservation Behavior in the Framework of Theory of Planned Behavior and Norm Activation Model: Prague Case 

   Defence status: DEFENDED
   Boyaci, Çagatay (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   This M.A. thesis aims at investigating the socio-psychological motivations and demographic factors related to how individuals perform energy conservation behavior in the household domain. For this reason, two approaches ...
  • Fenomén hromadného nakupování - příčiny jeho rozšíření a postavení spotřebitele na tomto trhu z uživatelské perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   This bachelor thesis is focused on a phenomenon of group-buying on daily deals websites, especially then on the factors leading to it's popularity and the consumer position on the daily deals market. The topic is viewed ...
  • The Lisbon Strategy and Europe 2020:Where is the information society? 

   Defence status: DEFENDED
   Connelly, Philip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Mezi lety 2005-2010 lze napříč společností v České republice zaznamenat nárůst v používání počítačů a Internetu. V souladu s tím, co předpokládala literatura, mladší generace - zvláště tak zvaná Generace Z, prokazovaly ...
  • Metaanalýza: Motivace uživatelů používat mobilní aplikace sloužící k seznamování 

   Defence status: DEFENDED
   Petrová, Angelika Nelly (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   This diploma thesis focuses on the motivations of users to create an account within the location- based mobile dating applications. The work is processed by statistical analysis of already published studies dealing with ...
  • Měření sociální koheze ve třídních kolektivech 

   Defence status: DEFENDED
   Buchtík, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 25. 3. 2010
   Rigorózní práce se zabývá možnostmi měření sociální koheze v kolektivech školních tříd v analytickém sociologickém výzkumu. Cílem práce je vytvořit validní nástroj, který umožňuje měřit sociální kohezi. Jejím empirickým ...
  • Možnosti analýzy latentních tříd: případová studie diváků České televize 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   The thesis "The Potential of Latent Class Analysis: the Czech Television Audience Case Study" deals with latent class analysis and it's potential as a segmentation method. Three different approaches are examined - latent ...
  • Multiagentní modelování a jeho využití v sociologii 

   Defence status: DEFENDED
   Kudrnáčová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Master thesis elaborates on agent-based modelling (ABM, computer simulation method) founded on the concept of analytical sociology and its use in empirical sociology. The use is demonstrated by creation of a model based ...
  • Mystery shopping 

   Defence status: DEFENDED
   Hajdúchová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Nová a tradiční média: kam kráčí? : Směry vývoje zpravodajských serverů v době webu 2.0 

   Defence status: DEFENDED
   Chour, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   The dissertation analyzes current potential and possible future development of new and traditional media. The main purpose of this paper is to find and describe the possibilities of news sites development in the near ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV