• Abya Yala : pohled na bolivijské indiánské hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   V práci se zabýváme analýzou dokumentárního filmu Abya Yala, es nuestra francouzského režiséra Patricka Vaniera z roku 2007 o událostech v Bolívii na přelomu let 2005 a 2006. Cílem naší práce bylo zamyslet se nad způsobem ...
  • Altruismus a kultura 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Předmětem bakalářské práce je teoretická analýza altruismu. Altruismus je v práci zkoumán na třech strukturálních úrovních studia kulturních jevů v kulturologii - na úrovni lidského rodu, na úrovni sociokulturních faktorů ...
  • Analýza reprezentace sexuálních menšin v komiksech Marvel 

   Defence status: DEFENDED
   Nohelová, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Předmětem bakalářské práce bude analýza vývojových proměn reprezentace sexuálních menšin (LGBT, tedy lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny) v amerických komiksech značky Marvel. Činy, vzhled, vztahy, způsob mluvy ...
  • Analýza role reprezentace patologických modelů intrapersonálních vztahů v romantických komediích na formování kulturních percepcí a behaviorálních standardů moderní společnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pekaryk, Polina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   This bachelor's thesis is going to focus on the analysis of the representation of the pathological models of romantic relationships in films of romantic comedy genre and its impact on the formation of cultural perceptions ...
  • Antropologie těla: Aplikace modelu antropologie těla na fenomén poruch příjmu potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Předmětem dizertační práce je teoreticko-empirická analýza a interpretace lidského těla se zvláštním přihlédnutím k poruchám příjmu potravy. Zvolená metodologie vychází z věd o kultuře, zejména z kulturní antropologie. ...
  • Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Bauerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   DIZERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Markéta Bauerová Ústav etnologie (původně Katedra teorie kultury) FF UK Obor: Obecná teorie a dějiny umění a kultury kombinované doktorské studium školitel: Doc.PhDr. Martin Soukup, Ph. D. ANOTACE ...
  • Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bauerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   This work deals with the artistic creation, the human imagination and universal, deeply rooted creative instinct of man in the context of anthropology. The author in her research focused on the tattoo phenomenon, its ...
  • Archetypy a evropská kultura 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 4. 2011
   Studie v první části vymezuje pojmy archetyp, symbol a znak a představuje obory, které se zabývají jejich zkoumáním a měly na jejich zkoumání vliv s přihlédnutím k problematice výkladu snů. V druhé části se zaměřuje na ...
  • Asmaté a jejich totemy předků 

   Defence status: DEFENDED
   Kyrianová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The object of this thesis is to theoretically analyse and interpret the Asmat people regarding their ancestors poles bis. These ancestors poles were connected with head hunting and cannibalism. Worshipping ancestors spirits, ...
  • Bytí v celistvosti 

   Defence status: DEFENDED
   Křečanová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato teoretická studie se pokouší komplexně reflektovat celou problematiku moderní společnosti, postupný vznik a vývoj odcizeného bytí i soudobé snahy o integrální propojení celku bytí. Obsahem práce je také analýza změněných ...
  • Chování a kultura followerů z perspektivy influencerů 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   This diploma thesis deals with a phenomenon of influencers - specifically how do these producers of media content perceive their audience. The goal of this diploma thesis is to identify and understand the behavior and ...
  • Clothing as a mean of communication: Misinterpretation and misuse of the symbol of a veil 

   Defence status: DEFENDED
   Kafková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Smyslem této práce je vnést větší porozumění do problematiky zahalování mladých Muslimských žen, které jsou mnohdy pod tlakem předsudků vytvořených na základě stereotypních obrazů, které jsou o nich šířeny skrze média. ...
  • Divadelní antropologie 

   Defence status: DEFENDED
   Černodrinská, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Exotický artefakt. Studie předmětu ze čtvrtého světa v české kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   PhDr. Kateřina Štěpánová, MA Abstrakt disertační práce, 2013 An Exotic Artefact Study of the position of an object from Fourth World in the Czech culture Abstract This thesis deals with the anthropological and museological ...
  • Formování hierarchie v cosplayerské komunitě 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Obliba nošení kostýmů a masek má dlouhodobou tradici. O fenoménu zvaném cosplay se ale začíná poprvé hovořit až v 80. letech minulého století. Cosplayeři představují fanoušky mediálních obsahů, kteří kostýmy nejen nosí, ...
  • Haiku jako prostředek kulturologického zkoumání 

   Defence status: DEFENDED
   Kunftová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Anotace: Předmětem diplomové práce je teoreticko-empirická analýza literární formy haiku, stručně se dotýkající místa jejího vzniku (Japonska), okolnostem jejího rozšíření v českém prostředí a konečně interdisciplinární ...
  • Investigativní novináři v ohrožení v českém mediálním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Zlatohlávková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Fifty journalists worldwide lost their lives while doing their job last year. Many others are in prison, face death threats and other kinds of imminence. With the spread of the internet and social media a lot of communication ...
  • Íránská a izraelská kinematografie v rámci významných světových filmových festivalů v letech 1989 - 2019 

   Defence status: DEFENDED
   Šimsová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá Íránem a Izraelem jako kulturními celky z náboženství, společnosti a politiky a hledá znaky, které spojují. Informace následně uvádí do vývojem jejich kinematografie, její aktuální podobou a odrazem ...
  • Komunikace vědy v 19. století se zřetelem na práci J.E. Purkyně 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   The diploma thesis "Communication of Science in the 19th Century with Regard to the Work of Jan Evangelista Purkyně" maps the development of communication of science during the Czech National Revival and proves the enormous ...
  • Kouzlo a moc červených rtěnek. Jak ovlivňují naše vnímání a komunikaci s okolím? 

   Defence status: DEFENDED
   Nevšímalová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   This master thesis The magic and power of red lipsticks represents theoretical-empirical analysis that argues how red lipsticks influence our perception and how we communicate through them with our surrounding. The thesis ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV