• Abya Yala : pohled na bolivijské indiánské hnutí 

   Malá, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   V práci se zabýváme analýzou dokumentárního filmu Abya Yala, es nuestra francouzského režiséra Patricka Vaniera z roku 2007 o událostech v Bolívii na přelomu let 2005 a 2006. Cílem naší práce bylo zamyslet se nad způsobem ...
  • Altruismus a kultura 

   Stehlíková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Předmětem bakalářské práce je teoretická analýza altruismu. Altruismus je v práci zkoumán na třech strukturálních úrovních studia kulturních jevů v kulturologii - na úrovni lidského rodu, na úrovni sociokulturních faktorů ...
  • Analýza reprezentace sexuálních menšin v komiksech Marvel 

   Nohelová, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Předmětem bakalářské práce bude analýza vývojových proměn reprezentace sexuálních menšin (LGBT, tedy lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny) v amerických komiksech značky Marvel. Činy, vzhled, vztahy, způsob mluvy ...
  • Antropologie těla: Aplikace modelu antropologie těla na fenomén poruch příjmu potravy 

   Dvořáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Předmětem dizertační práce je teoreticko-empirická analýza a interpretace lidského těla se zvláštním přihlédnutím k poruchám příjmu potravy. Zvolená metodologie vychází z věd o kultuře, zejména z kulturní antropologie. ...
  • Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo 

   Bauerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   DIZERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Markéta Bauerová Ústav etnologie (původně Katedra teorie kultury) FF UK Obor: Obecná teorie a dějiny umění a kultury kombinované doktorské studium školitel: Doc.PhDr. Martin Soukup, Ph. D. ANOTACE ...
  • Antropologie umění a tetování lidského těla jako umělecké dílo 

   Bauerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Tato práce pojednává o umělecké tvorbě, lidské imaginaci a univerzálním, hluboce zakořeněném tvůrčím pudu člověka v kontextu antropologie. Autorka se ve svém výzkumu zaměřila na fenomén tetování lidského těla, jeho historii, ...
  • Archetypy a evropská kultura 

   Krejčí, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 4. 2011
   Studie v první části vymezuje pojmy archetyp, symbol a znak a představuje obory, které se zabývají jejich zkoumáním a měly na jejich zkoumání vliv s přihlédnutím k problematice výkladu snů. V druhé části se zaměřuje na ...
  • Asmaté a jejich totemy předků 

   Kyrianová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The object of this thesis is to theoretically analyse and interpret the Asmat people regarding their ancestors poles bis. These ancestors poles were connected with head hunting and cannibalism. Worshipping ancestors spirits, ...
  • Bytí v celistvosti 

   Křečanová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato teoretická studie se pokouší komplexně reflektovat celou problematiku moderní společnosti, postupný vznik a vývoj odcizeného bytí i soudobé snahy o integrální propojení celku bytí. Obsahem práce je také analýza změněných ...
  • Divadelní antropologie 

   Černodrinská, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Exotický artefakt. Studie předmětu ze čtvrtého světa v české kultuře 

   Štěpánová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   PhDr. Kateřina Štěpánová, MA Abstrakt disertační práce, 2013 Exotický artefakt Studie pozice předmětu ze Čtvrtého světa v české kultuře Abstrakt Předmětem této disertační práce je antropologický a muzeologický pohled na ...
  • Formování hierarchie v cosplayerské komunitě 

   Králová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Obliba nošení kostýmů a masek má dlouhodobou tradici. O fenoménu zvaném cosplay se ale začíná poprvé hovořit až v 80. letech minulého století. Cosplayeři představují fanoušky mediálních obsahů, kteří kostýmy nejen nosí, ...
  • Haiku jako prostředek kulturologického zkoumání 

   Kunftová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Anotace: Předmětem diplomové práce je teoreticko-empirická analýza literární formy haiku, stručně se dotýkající místa jejího vzniku (Japonska), okolnostem jejího rozšíření v českém prostředí a konečně interdisciplinární ...
  • Kultura a modifikace lidského těla: Ženská obřízka v Kurdistánu 

   Hamplová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Předmětem práce bude teoreticko-empirická analýza a interpretace ženské obřízky. V práci bude systematicky analyzován tento partikulární jev, a to se zvláštním přihlédnutím ke kulturnímu areálu Kurdistánu. Práce se člení ...
  • Kulturní aspekty kartografické tvorby: Využití mentálních map v mezikulturním výzkumu 

   Bláha, Jan Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Kulturní aspekty kartografické tvorby: využití mentálních map v mezikulturním výzkumu Abstrakt: Práce se zabývá studiem interdisciplinární problematiky kulturních aspektů kartografické tvor- by. Součástí je teoretický úvod ...
  • Kulturní diversita v kulturologické perspektivě 

   Bártík, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
   Předkládaná práce se snaží poukázat na okruh témat, která souvisejí s problematikou kulturní diversity a plurality, s metodologickým využitím hermeneutiky jako teorie porozumění. Skutečnost, že každá historicky vzniklá ...
  • Kulturní změna v lokálních kulturách Papuy-Nové Guineje 

   Grúzová, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Dizertační práce název: Kulturní změna v lokálních kulturách Papuy-Nové Guineje autor: Julie Grúzová Abstrakt v českém jazyce Předmětem předkládané dizertační práce je studium lokální komunity etnické skupiny Nungon žijící ...
  • Mateřství a kultura 

   Součková, Zdenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Předmětem bakalářské práce je teoretická analýza mateřského chování. Opírat se bude hlavně o kulturologický model výkladu kultury na třech strukturálních úrovních (úroveň rodu Homo, úroveň sociokulturních systémů v čase a ...
  • Menstruace: osobní a mediálně zprostředkovaný vztah k tělu 

   Kovalčuková, Anastázie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce si klade za cíl odpovědět na otázku, jestli jsou české ženy ovlivňovány informacemi prezentovanými médií či historickými tradicemi týkajícími se tématu menstruace a pokud ano, tak do jaké míry. Pro vypracování práce ...
  • Naladění 

   Krlínová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce pojednává o naladění a jeho vlivu na lidské chování a rozhodování. Zaměřuje se na analýzu vnímání, ze které vyplývá, že je naladění zásadním způsobem ovlivňováno smyslovým strukturalismem, který se řídí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV