• Alberto Vojtěch Frič, cesty do Latinské Ameriky na počátku 20. století, jejich financování a význam 

   Král, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   (česky) Ve své práci jsem se pokusil popsat a analyzovat cesty jednoho z největších českých cestovatelů Alberta Vojtěcha Friče. Frič procestoval několik států Latinské Ameriky. V této práci však hlavním tématem nebude sběr ...
  • Alberto Vojtěch Frič, jeho cesty do Latinské ameriky na počátku 20. století a jeho vliv na českou společnost. 

   Král, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   (in English) I my work I tried to describe a analyze travels of Alberto Vojtěch Frič, one of the greatest czech travelers. Frič travel in several states of Latin America. I this work won't main topic his gathering of cacti, ...
  • Analýza proměny britsko-amerických zvláštních vztahů. Od vlády Johna Majora po nástup Theresy Mayové 

   Kochová, Nicole (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   Práce se zabývá specifickým poutem mezi USA a Velkou Británií, který Winston Churchill definoval jako zvláštní vztah a který spojuje USA a Velkou Británii, ať už na základě společné historie, jazyka a kultury nebo v rámci ...
  • Anglický královský dvůr a jeho proměny v kontextu první poloviny 17. století (1603-1640) 

   Vodička, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 10. 2014
   Cílem disertační práce je komparativní analýza anglického královského dvora v první polovině 17. století. Analytická část disertační práce je zaměřena na zkoumání procesů, které ovlivňovaly strukturu a úlohu panovnického ...
  • Balfourova deklarace a McMahonovy listy. Velká Británie a Blízký východ za první světové války. 

   Semera, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Bakalářská práce Balfourova deklarace a McMahonovy listy. Velká Británie a Blízký východ za první světové války analyzuje sliby Spojeného království Arabům a Židům z období první světové války obsažené v McMahonových listech ...
  • Britské ženy ve válce: na "domácí frontě". Příspěvek ke studiu britské společnosti za druhé světové války. 

   Rolfová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   (česky) Práce se zabývá tématem vlivu druhé světové války na osud žen ve Velké Británii. Před druhou světovou válkou se od ženy očekávalo, že buď bude ženou v domácnosti, nebo bude pracovat v zaměstnáních určených výhradně ...
  • Britsko-španělský spor o Gibraltar v letech 1953-1985 

   Chundelová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   (english) The thesis focuses on the Anglo-Spanish dispute over Gibraltar between the years 1953 and 1985, seeks to analyze the development of the dispute and changes in attitudes of the United Kingdom and Spain to Gibraltar. ...
  • Československá exilová vláda a její vztah k Argentině v letech 1939-1945 

   Horáková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The bachelor thesis "The Czechoslovak Exile Government and its Relationship to Argentina in the years 1939-1945" examines the development of the struggle of the Czechoslovak exile government for recognition by the Argentine ...
  • Československá exilová vláda za druhé světové války a její snaha o oduznání Mnichovské dohody Velkou Británií a Francií 

   Placák, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce "Československá exilová vláda za druhé světové války a její snaha o oduznání Mnichovské dohody Velkou Británií a Francií" zkoumá vývoj boje československé exilové vlády o vlastní uznání, coby právoplatného ...
  • Československo jako prostředník sovětského bloku v konžské krizi 1960-1963 

   Mikysková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Předkládaná diplomová práce analyzuje roli komunistického Československa v období takzvané "konžské krize" v letech 1960-1962, která nastala po vyhlášení nezávislosti Belgického Konga. Vzhledem k tomu, že Československo ...
  • Československo-britské vztahy 1937-1938 v kontextu politiky appeasementu 

   Závorka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá československo-britskými vztahy v rozmezí let 1937-1938. První kapitola se věnuje diskuzi, interpretaci a definici konceptu appeasementu. Součástí kapitoly je mimo jiné používání appeasementu ...
  • Československo-britské vztahy v letech 1953-1957 

   Žíla, Erik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Předkládaná diplomová práce se zabývá československo-britskými vztahy v období 1953- 1957. Práce rozděluje československo-britské vztahy do tří základních rovin, v nichž analyzuje vývoj ve sledovaném období, přičemž každé ...
  • Československo-britské vztahy v letech 1953-1957 

   Žíla, Erik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 11. 4. 2012
   The PhDr. thesis deals with the Czechoslovak-British relations in 1953-1957. The thesis is divided into the three spheres, which are analysing the development in the aforementioned period. Each sphere has own chapter. These ...
  • Československo-egyptské vztahy v letech 1952 - 1958 

   Svoboda, Robin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Předkládaná práce se zabývá vztahy mezi Československem a Egyptem v letech 1952 - 1958. Dané časové období bylo zvoleno s ohledem na množství významných událostí té doby jako například egyptská revoluce v roce 1952, Suezská ...
  • Československý zahraniční odboj v roce 1918 z perspektivy realistické teorie 

   Mojžíš, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Cílem této bakalářská práce je objasnit úlohu, kterou sehrály jednotky československých legií při uznání Československého zahraničního odboje ze strany dohodových mocností. Pro formulaci hypotézy byly v této práci použity ...
  • Eduardovský appeasement? Příspěvek k zahraniční politice Velké Británie před první světovou válkou. 

   Štoudek, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce Eduardovský appeasement? Příspěvek k zahraniční politice Velké Británie před první světovou válkou. se zaměřuje na činy Velké Británie před první světovou válkou a klade si otázku, jestli v této době opravdu ...
  • Eisenhowerova doktrína a Blízky východ: Premena zahraničnej politiky USA po suezskej kríze 

   Repčíková, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   The presented thesis is an analysis of American foreign policy thinking applying comprehensive analysis of three presidential administrations. The analysis is embedded in the historical context of the Suez Crisis, and ...
  • Grenada 1983: Krize zvláštního vztahu mezi USA a Velkou Británií? 

   Valchář, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   (english) Bachelor thesis Grenada 1983: Crisis of special relationship USA and Great Britain? analyzes the situation on Grenada, military action of the United States with a greater focus on causes, consequences and impacts ...
  • Herbert Samuel a jeho pôsobenie v Palestíne 

   Války, Oliver (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Bakalárska práca sa zaoberá kariérou Herberta Samuela a najmä jeho pôsobením v Palestíne. Jeho víziou Palestíny, ktorú popísal v kabinetnom memorande Budúcnosť Palestíny. Práca rieši okolnosti jeho menovania do funkcie ...
  • Herbert Samuel a jeho pôsobenie v Palestíne 

   Války, Oliver (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalárska práca sa zaoberá kariérou Herberta Samuela a najmä jeho pôsobením v Palestíne. Jeho víziou Palestíny, ktorú popísal v kabinetnom memorande Budúcnosť Palestíny. Práca rieši okolnosti jeho menovania do funkcie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV