Now showing items 1-17 of 17

  • Bližší charakterizace gene trap linie MGT180 a jejích kandidátních genů 

   Defence status: DEFENDED
   Šnajdrová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tvorba postranních kořenů umožňuje rostlinám dobývat půdní prostředí, efektivně získávat vodu a minerální látky či tvořit různé biotické interakce. Vznik postranních kořenů je u Arabidopis thaliana vázán na buňky pericyklu, ...
  • Cellular localization and functional characterization of TTL proteins of Arabidopsis 

   Defence status: DEFENDED
   Schier, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Tato práce se zabývá studiem rodiny TTL proteinů v modelovém organismu Arabidopsis thaliana. Shrnuje doposud publikované poznatky o této málo prozkoumané skupině a prezentuje nově získaná experimentální data. Hlavní důraz ...
  • Development related termination of the root apical meristem activity 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Vývojová terminace aktivity apikálního meristému kořene Abstrakt Architektura kořenového systému je utvářena růstem a větvením jednotlivých koře- nů, přičemž kořenový růst je striktně regulován dlouhodobou aktivitou ...
  • Experimentální kultivační systémy při výzkumu kořenového systému 

   Defence status: DEFENDED
   Střelec, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The growing awareness of plant root importance has contributed to the continuous development of cultivation methods that facilitate more efficient and effective root research. Due to their sessile nature, plants rely ...
  • Funkce apikálního meristému kořene 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Apikální meristém kořene je zdrojem buněk všech trvalých pletiv kořene. Na jeho aktivitě závisí růst a vývoj kořene. Regulace frekvence a orientace dělení buněk a jejich následné diferenciace pak ovlivňuje jak uspořádání ...
  • Funkce genů rodiny TTL a jejich efekt na tvorbu postranních kořenů u Arabidopsis 

   Defence status: DEFENDED
   Hilgert Delgado, Alois Antonín (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Práce je zaměřena na postranní kořeny, které jsou nepostradatelnou součástí kořenového systému a hrají klíčovou roli při komunikaci a efektivním využívání půdního prostředí. Při hledání genů souvisejících s vývojem postranních ...
  • Fylogenetická a vývojová plasticita struktury endodermis a exodermis v kořenech vyšších rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Szutkowská, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Root endodermis and exodermis form apoplastic barriers for the movement of water and solutes into and out of the plant root system. Both layers have modified cell walls with Casparian strips. They often develope suberin ...
  • Heterogenita půdního prostředí a architektura kořenového systému 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
  • Postranní kořeny a jejich vznik 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Vznik postranních kořenů je jedním z určujících faktorů struktury celkové architektury kořenového systému rostlin. Jednotlivé druhy rostlin se liší v místě iniciace postranních kořenů v podélné i příčné rovině mateřského ...
  • Postranní kořeny a kořenové hlízky - podobnosti a rozdíly 

   Defence status: DEFENDED
   Šnajdrová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Postranní orgány kořene, kořenové hlízky a postranní kořeny, se zakládají endogenně, a až na výjimky mimo apikální meristém. Tyto orgány mohou být různě modifikovány. Některé rostliny mají, právě díky těmto postranním ...
  • Regulation of lateral root development 

   Defence status: DEFENDED
   Hilgert Delgado, Alois (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Srovnávací anatomie roduLasiocephalus- od tropického mlžného horského lesa po páramo 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Rod Lasiocephalus kolonizoval vysokohorské tropické prostředí And v Jižní Americe, zvané páramo, z nižších nadmořských výšek z horského mlžného lesa. Páramo má specifické podmínky, jako jsou vysoké nadmořské výšky, výrazné ...
  • Stresem indukované morfogenní změny kořenového systému rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Otradovcová, Michala (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Přizpůsobení architektury kořenového systému je jednou z možných reakcí rostliny na stresové působení okolních podmínek. Tvar kořenového systému spoluvytváří aktivita kořenových apikláních meristémů, míra elongace buněk ...
  • Symplastické propojení buněk v průběhu diferenciace primární kůry kořene 

   Defence status: DEFENDED
   Vášková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Uspořádání mikrotubulárního cytoskeletu během zakládání Casparyho proužku v endodermálních buňkách kořene Allium cepa 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 7. 5. 2008
   103 7 Summary Organization of the Microtubule Cytoskeleton during the Formation of a Casparian Band in Root Endodermal Cells of Allium cepa This thesis is focused on the process of Casparian bands initiation in radial and ...
  • Vývoj kořenového systému při působení sucha 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Rostliny aktivně reagují na podmínky okolního prostředí tak, aby docházelo k efektivnímu využívání všech dostupných zdrojů rostlinou a aby byla rostlina co nejodolnější vůči nepříznivým podmínkám, které mohou mít mnoho ...
  • Vývoj postranních kořenů a apoplastických bariér v rámci kořenového systému kukuřice (Zea mays L.) 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 1. 2015
   ABSTRAKT Tvorba kořenového systému rostlin je důležitým ekofyziologickým a agronomickým parametrem, a také aktuálním tématem vývojové biologie rostlin. Jeho velmi důležitou součástí jsou postranní kořeny, které tvoří ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV