Now showing items 1-11 of 11

  • Akumulace mědi a stresové odpovědi "normálních" a hyperakumulujících rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
  • Akumulace radionuklidů rostlinami pěstovanými v laboratořích i reálných podmínkách 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Environmental contamination with radionuclides is a growing problem in many places all over the world. Phytoremediation works as a safety alternative for some energy demanding and expensive methods of soil cleaning. ...
  • Akumulace thoria a studium stresových odpovědí rostlin na jeho přítomnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kufner, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Schopnost akumulace thoria a studium stresových odpovědí na jeho přítomnost byla testována na vybraném kultivaru tabáku, La Burley 21. Rostliny byly kultivovány v Hoaglandově hydroponickém médiu pod umělým osvětlením. Kromě ...
  • Akumulace uranu rostlinami kultivovanými v laboratorních podmínkách 

   Defence status: DEFENDED
   Buzek, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Schopnost akumulace uranu byla testována na celkem 20 kultivarech a GMO rostlin tabáku (Nicotiana sp.) kultivovaných v Hoaglandově hydroponickém médiu pod umělým osvětlením. Kromě vlastní akumulace a translokace uranu v ...
  • Mechanismus příjmu těžkých kovů a organických látek rostlinami 

   Defence status: DEFENDED
   Berkyová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Těžké kovy a organické látky představují velkou zátěž pro životní prostředí. Proto se věnuje velká pozornost vývoji technik, pro odstraňování těchto polutantů z míst znečištění. Jednou z možností odstraňování těžkých kovů ...
  • Prachové částice v životním prostředí a jejich vliv na rostliny - možnosti využití pro fytoremediace 

   Defence status: DEFENDED
   Endlerová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá prachovými částicemi, jedním z kontaminantů životního prostředí, a jejich vlivem na rostliny, které lze využit pro fytoremediace. První část se věnuje přehledu látek, které se podílejí na ...
  • Stanovení akumulace a distribuce těžkých kovů v různých částech hybridní kukuřice po fytoremediaci kontaminovaných půd 

   Defence status: DEFENDED
   Kinderman, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Studium akumulace kademnatých iontů energetickými plodinami 

   Defence status: DEFENDED
   Berkyová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   A b s t r a k t : Kadmium je těžký kov toxický pro rostliny i živočichy a kontaminant životního prostředí, který musí být z životního prostředí odstraňován. Při odstraňování těžkých kovů z půdy se v posledních letech dostává ...
  • Studium fyziologických změn rostlin při stresu zinečnatými ionty 

   Defence status: DEFENDED
   Adam, Rostislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Těžké kovy jsou po staletí součástí lidského života. Některé mohou být esenci- ální, ale u všech se při vysokých koncentracích projevuje toxický účinek, zejména jako oxidativní stres. Proto je nutné snížit jejich množství ...
  • Studium stresových odpovědí rostlin na přítomnost léčiv v kultivačním médiu 

   Defence status: DEFENDED
   Bystroňová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Cílem této práce bylo ověření možností degradace ibuprofenu pomocí vybraných rostlinných kultur a stanovení aktivit antioxidativních enzymů (peroxidázy, katalázy, askorbát peroxidázy a glutation-S-transferázy), jakožto ...
  • Thorium v životním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Adam, Rostislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Všechny izotopy thoria jsou radioaktivní, 6 ze známých izotopů je součástí přírodních rozpadových řad. Thorium tvoří zásadně kationt Th4+ . Chová se podobně jako REE, Ce, Zr, Hf, Y, Sc a U, proto také je problém thorium ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV