• Analýza podnikových informačních systémů na českém trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Tlatla, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá analýzou tuzemských podnikových informačních systémů, které jsou primárně nabízeny podnikům střední velikosti. Cílem práce je poskytnout relevantní informace pracovníkům, kteří stojí před rozhodnutím, ...
  • Analýza uživatelského chování vzhledem k ukládání digitální stopy bez vědomí uživatele 

   Defence status: DEFENDED
   Pappová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Digitální stopa označuje data vzniklá při pohybu uživatele v digitálním prostředí nebo v interakci s ním. Vyskytuje se ve formě aktivní a pasivní, jež dohromady tvoří digitální identitu uživatele. Existující digitální stopa ...
  • Analýza uživatelského chování zájemců o studium na stránkách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

   Defence status: DEFENDED
   Matička, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   This thesis aims to clarify the issue of web analytics in general and at the same time offer its own analysis of Faculty of Arts of Charles University in Prague website. Each visitor leaves behind some trace - information ...
  • Aplikovaná kryptologie v internetové komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Tománek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Tématem diplomové práce je Aplikovaná kryptologie v internetové komunikaci. Práce si klade za cíl přinést přehled možných rizik internetu a způsobů jak se jim bránit. Těžištěm je přehled v současnosti používaných ...
  • Databáze s obchodně-marketingovými informacemi a jejich využití z pohledu marketingového pracovníka 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   The thesis is engaged in business and marketing information databases about economic subjects registered in the Czech Republic which are available on the Czech market. It monitors the rise and development of databases in ...
  • Digitální knihovny kvalifikačních prací v ČR a v zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Baranayová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací ve třech vybraných státech a to na Slovensku, ve Velké Británii a v České republice. V první kapitole jsou uvedeny důvody ...
  • Dopady zavedení web scale discovery systémů v akademických knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Čejka, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce pojednává o moderním konceptu vyhledávání a vyhledávačů určených pro knihovny a další odborné instituce. Koncept jménem "web scale discovery" zahrnuje vyhledávací systémy, jejichž hlavní vlastností je důraz ...
  • Environmentální elektronické informační zdroje pro řízení a rozhodování na úrovni komunální politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Tématem práce jsou environmentální informační potřeby obcí a jejich pokrytí prostřednictvím elektronických informačních zdrojů budovaných státní správou. Práce si klade za cíl na základě vymezení environmentálních informací ...
  • Formáty pro dlouhodobou archivaci elektronických publikací v rámci systému e-deposit v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Jiroušek, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This bachelor's thesis focuses on selection of archival formats for the purposes of long term preservation of electronic pulications within the Czech e-deposit system. It analyzes the current situation in the Czech ...
  • Geoprostorová revoluce: Location Based Services jako médium pro nové formy občanského aktivismu 

   Defence status: DEFENDED
   Čulíková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Práce se zaměřuje na tzv. Location Base Services (tedy služby založené na lokalizaci) a jejich využití v oblasti občanského aktivismu. Cílem práce je definovat občanský aktivismus, jeho staré i nové formy a popsat, ja k ...
  • Glitch v novomediálním umění: Technologická chyba jako objekt estetického zájmu 

   Defence status: DEFENDED
   Šašek, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce mapuje fenomén využití technologické chyby ve vizuálním umění, v angloamerické literatuře popisovaný jako glitch art, a odhaluje jeho specifické vlastnosti. Autor se zabývá kreativním zkoumáním glitche jak ...
  • Hodnocení vědy a výzkumu na Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Christelová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku hodnocení vědy a výzkumu v ČR. V úvodní kapitole je zdůrazněna aktuálnost tématu a dále jsou popsány kvantitativní a kvalitativní metody hodnocení výstupů vědy. Druhá kapitola ...
  • Informační architektura webového rozhraní vybraných digitálních knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Kvašová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   (česky): Práce se věnuje analýze a hodnocení aplikované informační architektury webového rozhraní ve vybraných digitálních knihovnách Manuscriptorium a Kramerius Národní digitální knihovny. Informační architektura je jednou ...
  • Informační exploze a metody řešení informačního problému 

   Defence status: DEFENDED
   Hybner, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Cílem práce je popsat a zmapovat fenomén informacní exploze. V další cásti pak navrhnout možná rešení informacního problému a nastínit zmeny, které jsou nutné k optimalizaci komunikace vedeckých informací. V úvodní cásti ...
  • Informační model společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kaiser, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   The first part of this paper refers to main streams in defining the term information for the purpose of information science and states its own definition flowing from the aspect of informativness. Information is understood ...
  • Informační systémy Policie České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Jandečka, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tématem této diplomové práce je problematika informačních systémů Policie České republiky. Práce je rozdělena na části, ve kterých je popsán sběr informací, jejich další zpracování a význam těchto informací pro samotný ...
  • Informační zahlcení a metody jeho eliminace v moderní informační společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčiřík, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   (anglicky): The Bachelor's thesis studies the information overload problem from the point of view of biology, economy, psychology and information science. The goal of the thesis is to propose possible methods for reduction, ...
  • Internetová cenzura v Bělorusku a v jiných vybraných postkomunistických zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Machaň, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   MACHAŇ, Jaroslav. Internet censorship in Belarus and other selected post-communist countries postkomunistických zemích. Thesis. Thesis adviser: Ing. Martin Souček, Ph.D. Abstrakt This thesis aims to familiarize the reader ...
  • Komparativní analýza výzkumných organizací na základě jejich vědeckých výsledků 

   Defence status: DEFENDED
   Požárek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   I Abstract (in English) This thesis explores scientific productivity at the faculties of Charles University and Faculties of Arts of public universities in the Czech Republic in the 2010-2014 time period. The thesis used ...
  • Kritická reflexe projektů a platformy Ushahidi 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Silvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Předkládaná práce se zabývá crowdsourcingovými nástroji pro mapování a filtrování dat, které vytváří společnost Ushahidi, Inc. a způsoby jejich využití. Platformy Ushahidi a SwiftRiver a hostovaná verze Ushahidi Crowdmap ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV