• Agrese u dětí v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hitková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 1. 2011
   HITKOVÁ, Eva. Agrese u dětí v mateřské škole. [Diplomová práce]. Praha: Karlova Univerzita v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku agrese a agresivity dětí v mateřské škole. ...
  • Agresivní chování u dětí s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá agresivním chováním u dětí s poruchou autistického spektra. V rámci diagnóz poruch autistického spektra se vyskytuje poměrně široká škála projevů agresivního chování. Naším cílem bylo zjistit, ...
  • Attachment u dětí ve Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 

   Defence status: DEFENDED
   Myslivečková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The aim of this thesis named Attachment in Facilities for children requiring immediate intervention is to describe bonding behavior of children, who are situated in these facilities. I describe the attachment theory, but ...
  • Děti v pěstounské péči a jejich kontakt s biologickým rodičem - z pohledu pěstouna 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Karolina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
  • Diagnostika dětí s PAS - psychologické aspekty stanovení diagnózy na základě rozhovorů s rodiči 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Ivo (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The bachelor thesis about the diagnosis of children with PAS - psychological aspects of the diagnosis making based on interviews with parents, deals with the problems of autism. The theoretical part contains information ...
  • Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole z pohledu učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Baštová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
  • Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Šišková, Dorota (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Bakalářská práce se zabývá začleňováním dětí s SVP do prostředí mateřské školy. Cílem bakalářské práce je porozumět tomu, jak pedagogové v mateřských školách vnímají inkluzivní vzdělávání. V teoretické části bude objasněna ...
  • Hostitelská péče pro nezletilé bez doprovodu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Korcová, Terezie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   1 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak funguje systém hostitelské péče pro skupinu nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice, a zmapovat jeho hlavní přínosy a rizika. Teoretická část shrnuje ...
  • Identita rodičů dítěte s poruchou autistického spektra na základě rozhovorů s rodiči 

   Defence status: DEFENDED
   Čečrdlová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá rodičovskou identitou rodičů dítěte s poruchou autistického spektra a faktory, jež ovlivňují zvládání této náročné životní situace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
  • Integrace dětí s Aspergerovým syndromem na prvním stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Harudová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 6. 2013
   In this thesis, the theoretical introduction firstly reviews Asperger's syndrome using available scientific resources. Secondly, we discuss major impacts and parameters of the integration process in a general perspective. ...
  • Integrace žáka s Aspergerovým syndromem na I. stupni základní školy - problémové oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   v českém jazyce Tato bakalářská práce se zabývá integrací žáka s Aspergerovým syndromem na běžné základní škole a jeho problémovým chováním v daných oblastech v době vyučování a volnočasových aktivitách. Toto téma má na ...
  • Kognitivní zpracovávání u dítěte s autismem 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   The aim of this work is to describe cognitive processing of a child with autistic spectrum disorder, to pause on its mechanisms and causes. The first part of the work presents a theoretical background for following ...
  • Komunikace dětí v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Haufová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Název: Komunikace dětí v předškolním věku Anotace: Ve své diplomové práci se zaměřuji na komunikaci dětí v předškolním věku. Cílem výzkumného šetření je zmapovat, jak děti předškolního věku v mateřské škole komunikují v ...
  • Kresba dítěte s autismem 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Kresba u dětí s autismem 

   Defence status: DEFENDED
   Bezecná, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice kresby u dětí s autismem. Je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a empirickou. V první části se zabývám především teoretickými poznatky o poruchách autistického spektra ...
  • Kresba u předškolních dětí (vývojové hledisko s přesahem do základní školy)" 

   Defence status: DEFENDED
   Kašová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 1. 2012
   Anotace: Diplomová práce se zabývá vývojovým obdobím a kresbou postavy dětí předškolního a raného školního věku. Teoretická část popisuje vývoj dětí v tomto období, jejich vývojové zvláštnosti a determinanty ovlivňující ...
  • Mezigenerační setkání a jejich význam pro účastníky 

   Defence status: DEFENDED
   Arijčuková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
  • Motivace u dětí s PAS v předškolním věku - případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
  • Osobní asistence jako forma podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Kyzeková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
  • Porovnání psychologických a výtvarných aspektů v kresbě dítěte předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Dražská, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   Předmětem práce je identifikace styčných a rozdílných bodů v dětských kresbách z hlediska výtvarného a vývojového. Cílem práce je dle teoretických i empirických poznatků z daných oblastí vytvořit záznamový arch, který by ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV