Now showing items 1-20 of 70

  • Analýza statinů v biologickém materiálu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 15. 2. 2012
   4 ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Hana Vlčková Školitel: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: Doc. PharmDr. Lucie Nováková, ...
  • Analýza vybraných přírodních látek moderními separačními metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Citová, Ivana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 7. 2008
   6 Shrnutí Předložená disertační práce se věnuje širokému tématu analýzy vybraných přírodních látek pomocí moderních separačních metod, které je prezentováno z několika různých pohledů. První pohled zahrnuje teoretické ...
  • Aplikace kapalinové chromatografie za ultravysokého tlaku a hmotnostní spektrometrie v analýze polyfenolických látek 

   Defence status: DEFENDED
   Spáčil, Zdeněk (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   DOCTORAL THESIS ABSTRAKT 5 ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Analytické chemie Kandidát: Mgr. Zdeněk Spáčil Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce: ...
  • Aplikace sekvenční injekční analýzy ve farmaceutické analýze 

   Defence status: DEFENDED
   Klimundová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   SSHHRRNNUUTTÍÍ V první části této disertační práce byla nejprve zpracována rešerše na téma využití SIA ve farmaceutické analýze a její nové trendy jako jsou Lab on Valve, mikroSIA či Bead Injection. V experimentální části ...
  • Aplikace SPE a technologie monolitních kolon v HPLC analýze biologicky aktivních látek 

   Defence status: DEFENDED
   Horčičková, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Extrakce na pevnou fázi (SPE) představuje účinnou, spolehlivou a selektivní moderní metodu pro úpravu vzorku biologického materiálu před chromatografickou analýzou. V diplomové práci byla vyvinuta nová metoda SPE pro izolaci ...
  • Aplikace technologie nových stacionárních fází v HPLC analýze biologicky aktivních látek - stanovení vitamínu E 

   Defence status: DEFENDED
   Plíšek, Jiří (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   Bc. Jiří Plíšek, 2008 Application of technology new stationary phases in HPLC analysis of biologically active compounds - determination of vitamin E (Abstract) The aim of my graduation thesis was to find the acceptable ...
  • Aplikace technologie nových stacionárních fází v HPLC analýze biologicky aktivních látek pro klinické využití - stanovení kyseliny retinové 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   All-trans retinoic acid (ATRA) and 13-cis-retinoic acid (13-cis RA) are naturally occurring retinoids. All-trans-retinoic acid plays multiple roles in reproduction, embryogenesis, cellular differention, vision and immune ...
  • Cyklická voltametrie polyfenolů (rešeržní práce) 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
  • Derivatizační metoda pro stanovení cholesterolu v biologickém materiálu metodou plynové chromatografie 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Název práce : Derivatizační metoda pro stanovení cholesterolu v biologickém materiálu metodou plynové chromatografie Diplomant : Martina Krausová Abstrakt Analysed matters mostly occur in complicated mixtures in biological ...
  • Development of HPLC method for assesment of stability of amorphous compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Číhalová, Daniela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Daniela Číhalová Školitel: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc., Prof. Seppo Auriola, MSc. Marko Lehtonen Název diplomové práce: ...
  • Development of New Methods for Monitoring of Occurence of Pharmaceuticals in the Environment 

   Defence status: DEFENDED
   Aufartová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Kandidát Jana Aufartová Školitel Prof. RNDr. Petr Solich, Csc. Název disertační práce VÝVOJ NOVÝCH METOD PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH ...
  • Development of new types of biocompatible hemodialysis membranes for separation of biomolecules 

   Defence status: DEFENDED
   Kohlová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové / Univerzita Porto, Farmaceutická fakulta Katedra analytické chemie / Katedra chemických věd Kandidát: Mgr. Michaela Kohlová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, ...
  • Development of new types of biocompatible hemodialysis membranes for separation of biomolecules 

   Defence status: DEFENDED
   Kohlová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 26. 2. 2021
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové / Univerzita Porto, Farmaceutická fakulta Katedra analytické chemie / Katedra chemických věd Kandidát: Mgr. Michaela Kohlová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, ...
  • HPLC analýza makrolidových a tetracyklinových antibiotik v nemocničních odpadních vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Vrubl, Jaroslav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
   Analysis of macrolides and tetracyclines in hospital wastewaters by HPLC ABSTRACT Macrolide and tetracycline antibiotics are drugs used for treatment and prevention of infectional illnesses both in human and veterinary ...
  • HPLC metoda pro současné stanovení liposolubilních vitaminů A, D, E 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Alena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 17. 2. 2010
   V rigorózní práci byla vyvinuta a částečně zvalidována HPLC metoda pro současné stanovení vitaminu D (vitamin D2, D3) a jeho metabolitu 25(OH)D3, vitaminu A (retinolu) a vitaminu E (_-tokoferolu) s využitím vnitrního ...
  • HPLC stanovení neopterinu, tryptofanu, kynureninu a kreatininu v lidském séru 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 24. 11. 2010
   V rigorózní práci byla vyvinuta nová HPLC metoda pro současné stanovení neopterinu, tryptofanu, kynureninu a kreatininu v krevním séru a následně byla metoda plně validována. Pro separaci byly použity dvě sériově zapojené ...
  • Metabolomic analysis of plasma samples using ultra performance liquid chromatography and high resolution mass spectrometry 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Karolína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Karolína Machová Konzultant: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název diplomové práce: Využití ultraúčinné kapalinové ...
  • Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Kasalová, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 28. 11. 2017
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Eva Kasalová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název ...
  • Moderní separační techniky pro analýzu biologického materiálu v klinickém výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Kasalová, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Eva Kasalová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: doc. RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D. Název ...
  • Moderní trendy v úpravě vzorků biologického materiálu k analýze vybraných biologicky aktivních látek 

   Defence status: DEFENDED
   Sadílek, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Petr Sadílek Školitel: Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Školitel specialista: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV