• Biology, ecology and invasion characteristics of Campylopus introflexus in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulášková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 8. 2012
   A B S T R A C T Ecological and economic impact of invasive plants to natural ecosystems is the subject of many studies; however, invasive bryophytes have been stud- ied only marginally. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. ...
  • Diverzita rodu Riccia (Marchantiophyta) 

   Defence status: DEFENDED
   Spurná, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   The main aim of this thesis is to give a brief overview of the genus Riccia. It belongs to the same taxonomic group as the genus Ricciocarpos Corda, family Ricciaceae (order Marchantiales, department Marchantiophyta). Both ...
  • Diverzita rodu Riccia (Marchantiophyta) a molekulární metody studia taxonomie u játrovek 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Spurná, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Cílem této bakalářské práce je představit rod Riccia. První fosilní nálezy přiřazované tomuto rodu se datují již na počátku pleistocénu. V knižním vydání se objevuje od 17. stol. a od té doby mu věnovali více pozornosti. ...
  • Epixylické mechorosty - přehled dosavadního výzkumu a metody studia 

   Defence status: DEFENDED
   Škaloudová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Epixylické mechorosty jsou vázány hlavně na mrtvé dřevo větších rozměrů, většinou v pokročilejším stupni rozkladu. V kulturním lese je jejich výskyt omezený z důvodu nedostatku vhodného substrátu a změněným mikroklimatickým ...
  • Mechorosty agrocenóz 

   Defence status: DEFENDED
   Man, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Tato literární rešerše je zaměřená na polní mechorosty agrocenóz v Evropě. Agrocenózy jsou tradičně upozaďovaným biotopem v botanickém výzkumu kvůli vysokému ovlivnění lidskou činností. Avšak ukazuje se, že některé vzácné ...
  • Mechorosty agrocenóz ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Man, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   2 SOUHRN Orná p da tvo í v eské republice i v celé Evropské unii více než 30 % celkového zem d lského p dního fondu. A koli jsou orná pole svou rozlohou významným biotopem, po et druh , které je osidlují, není oproti divoké ...
  • Mechorosty odkališť ČR na příkladu rudného odkaliště Měděnec 

   Defence status: DEFENDED
   Syrovátková, Lada (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Metody studia biologie epifytických mechorostů 

   Defence status: DEFENDED
   Reitschmiedová, Erika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Ve své práci se zaměřuji na základní shrnutí a popis metod užívaných ke studiu biologie/ekologie mechorostů, a to s důrazem na epifytické mechorosty. Popisované metody tedy zahrnují studium biologie mechů a játrovek, mezi ...
  • Rod holubinka (stopkovýtrusné houby) a jeho současné trendy výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Slunečko, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 5. 2022

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV