• "… a žili spolu šťastně až do smrti". Koncept párovosti a názory mladých dospělých na párové vztahy 

   Defence status: DEFENDED
   Kolovratníková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   The diploma thesis deals with the concept of "coupledom" and the opinions of young adults, who are defined as young people from 26 to 30 years, on couple relationships. Based on semi-structured interviews, there is examined ...
  • Access to sexual healthcare is a feminist issue: Analysis of queer- friendliness and accessibility of STI testing clinics in Berlin, Germany 

   Defence status: DEFENDED
   Vymlátilová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   This Diploma thesis explores the issue of queer femmes' access to sexual healthcare, and specifically focuses on the current situation of accessibility of sexual healthcare centers in Berlin. Written in constructivist ...
  • České ženy na Korfu 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 25. 10. 2007
  • Debaty o selekci pohlaví MF Dnes: zaostalá tradice nebo vědecký zázrak 

   Defence status: DEFENDED
   Hendlová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Diskurz hormonální antikoncepce z perspektivy českých mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Klečková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 12. 2. 2020
   Diplomová práce se zabývá problematikou užívání ženské hormonální antikoncepce z perspektivy mužů jakožto jejich partnerů. V teoretické části podává ucelený obraz o expertním i veřejném diskurzu a základních argumentech ...
  • "Doma s Ivanou" - přirozený porod jako narušení mocenského diskurzu: diskurzivní analýza Příběhů pro Ivanu 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   The topic of this thesis is woman's experience with natural childbirth and its potential for disruption of medical discourse, which is in the Czech Republic in obstetrics still dominating. Through the method of discoursive ...
  • Domácí porody v médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Štichauerová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   This diploma thesis deals with home births and how they were referred to in the media regarding the medial cause with a midwife Ivana Königsmarková. The goal of this work is to describe approaches that can be traced on ...
  • Domácí práce v rámci stejnopohlavních párů 

   Defence status: DEFENDED
   Kounová Roubíčková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   Cílem této diplomové práce bylo poskytnout vhled do problematiky domácích prací v rámci stejnopohlavních párů z jejich pohledu. Výzkum byl veden v duchu feministické perspektivy, mezi jejíž hlavní přednosti jsou řazeny ...
  • DVACÁTÉ STOLETÍ VE SVĚTLE ZKUŠENOSTÍ JEDNÉ ŽENY alternativní pohled na dějiny získaný pomocí orální historie 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 10. 2008
   The aim of my diploma work is to find, how are concrete periods and events reflected in a life of concrete women, how were her acts influenced by gender norms and stereotypes of the society, and how much felt this woman ...
  • Femmebook; Femininní sebeprezentace na sociální síti 

   Defence status: DEFENDED
   Žilková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl analyzovat podoby femininní online sebeprezentace na sociální síti prostřednictvím hloubkové analýzy Profilů vybraných respondentek. Cílem práce bylo s využitím genderové ...
  • Fenomén českého travesti show - vystupující vs. publikum 

   Defence status: DEFENDED
   Dobešová, Mirka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 14. 2. 2013
   Travesti show - in other words men's dressing as women (especially famous singers) in order to create a parody - has become a legitimate part of the Czech cultural events for the last twenty years. Moreover, in comparison ...
  • Gay otcovství. Výraz aktivismu v českém kontextu? 

   Defence status: DEFENDED
   Ciprová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 9. 6. 2008
   This thesis elaborates on the concept of gay fatherhood, which has been so far insufficiently researched and discussed phenomenon, especially in the Czech Republic. The thesis explores attitudes of interviewed gay men ...
  • Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   The aim of the work is the analysis of gay pornography from a gender perspective, which examines the anchoring process of gender and sexual stereotypes and the present opportunity and space for subversion or alternative ...
  • Genderová analýza dokumentů určených k eliminaci sociálního vyloučení 

   Defence status: DEFENDED
   Popelková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 2. 2016
   P edložená diplomová práce se zabývá fenoménem sociálního vylou ení v pojetí genderu, jako základního organiza ního principu spole nosti. Tento koncept eší na svém území st edo eská obec Kralupy nad Vltavou, a to v rámci ...
  • Genderová analýza seriálu Simpsonovi 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Veselá, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Diplomová práce Genderová analýza seriálu Simpsonovi se zabývá analýzou animovaného seriálu Simpsonovi genderovou optikou. Práce se zabývá především genderovaností společnosti, rozdělení rolí v rámci společenského uspořádání, ...
  • Genderová analýza webových portálů LGBT komunit v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   The diploma thesis Gender analysis of LGBT community websites in the Czech Republic focuses on the topic of LGBT communities from a gender point of view. It specifically examines how the LGBT community is represented on ...
  • Genderové aspekty výtvarného díla H. R. Gigera 

   Defence status: DEFENDED
   Hradecká, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
  • Genderově podmíněné násilí v reklamě 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This master thesis is trying to analyze advertisements showing gender-based violence. Based on this fact the aim of this master thesis is to deciphering the construction of advertisements and how it display and pass on the ...
  • Historické proměny diskursu sexuality v českém trestním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 2. 2016
   V diplomové práci se zaměřuji na historickou proměnu společenské konstrukce sexuality v otázce českého trestního práva. Primárními prameny pro analýzu jsou trestní zákoníky z let 1950, 1961 a 2009 doplněné o vydané novelizace. ...
  • "Hlavně ať je to dítě zdravé!": Rodičovství v kontextu péče o dítě s chronickou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Tampierová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   Moje diplomová práce představuje problematiku genderových vztahů a konstrukce identit žitých zkušeností rodičů pečujících o dítě (děti) s chronickou nemocí. Pro svůj kvalitativní výzkum jsem zvolila metodu polostrukturovaných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV