• České ženy na Korfu 

   Soukupová, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 25. 10. 2007
  • Debaty o selekci pohlaví MF Dnes: zaostalá tradice nebo vědecký zázrak 

   Hendlová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Diskurz hormonální antikoncepce z perspektivy českých mužů 

   Klečková, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 12. 2. 2020
   Diplomová práce se zabývá problematikou užívání ženské hormonální antikoncepce z perspektivy mužů jakožto jejich partnerů. V teoretické části podává ucelený obraz o expertním i veřejném diskurzu a základních argumentech ...
  • "Doma s Ivanou" - přirozený porod jako narušení mocenského diskurzu: diskurzivní analýza Příběhů pro Ivanu 

   Zemanová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Předložená práce se zabývá ženskou zkušeností s přirozeným porodem a jejím potenciálem pro narušení medicínského diskurzu, který je v České republice v oblasti porodů stále dominující. Prostřednictvím metody diskurzivní ...
  • Domácí porody v médiích 

   Štichauerová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá tím, jak se o domácích porodech mluvilo v médiích v souvislosti s mediální kauzou s porodní asistentkou Ivanou Königsmarkovou. Cílem práce je popsat, jaké přístupy lze na této kauze vysledovat, ...
  • Domácí práce v rámci stejnopohlavních párů 

   Kounová Roubíčková, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   Cílem této diplomové práce bylo poskytnout vhled do problematiky domácích prací v rámci stejnopohlavních párů z jejich pohledu. Výzkum byl veden v duchu feministické perspektivy, mezi jejíž hlavní přednosti jsou řazeny ...
  • DVACÁTÉ STOLETÍ VE SVĚTLE ZKUŠENOSTÍ JEDNÉ ŽENY alternativní pohled na dějiny získaný pomocí orální historie 

   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 10. 2008
   Cílem diplomové práce je zjistit, jak se konkrétní doba a události odrazily v životě konkrétní ženy, nakolik její jednání ovlivnily genderové normy a stereotypy společnosti, a nakolik se tato žena cítila jimi vázána. Jako ...
  • Femmebook; Femininní sebeprezentace na sociální síti 

   Žilková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl analyzovat podoby femininní online sebeprezentace na sociální síti prostřednictvím hloubkové analýzy Profilů vybraných respondentek. Cílem práce bylo s využitím genderové ...
  • Fenomén českého travesti show - vystupující vs. publikum 

   Dobešová, Mirka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 14. 2. 2013
   Travesti show - in other words men's dressing as women (especially famous singers) in order to create a parody - has become a legitimate part of the Czech cultural events for the last twenty years. Moreover, in comparison ...
  • Gay otcovství. Výraz aktivismu v českém kontextu? 

   Ciprová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 9. 6. 2008
   Cílem této práce bylo zmapovat gay otcovství coby málo tematizovaný a diskutovaný fenomén, který nebyl v českém prostředí dosud podroben důkladnému výzkumu. Práce proto prozkoumává názory vybraných gay mužů na rodičovství. ...
  • Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie 

   Bartoš, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Zvláštní pozornost ...
  • Genderová analýza dokumentů určených k eliminaci sociálního vyloučení 

   Popelková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 2. 2016
   P edložená diplomová práce se zabývá fenoménem sociálního vylou ení v pojetí genderu, jako základního organiza ního principu spole nosti. Tento koncept eší na svém území st edo eská obec Kralupy nad Vltavou, a to v rámci ...
  • Genderová analýza seriálu Simpsonovi 

   Veselá, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Diplomová práce Genderová analýza seriálu Simpsonovi se zabývá analýzou animovaného seriálu Simpsonovi genderovou optikou. Práce se zabývá především genderovaností společnosti, rozdělení rolí v rámci společenského uspořádání, ...
  • Genderová analýza webových portálů LGBT komunit v České republice 

   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   The diploma thesis Gender analysis of LGBT community websites in the Czech Republic focuses on the topic of LGBT communities from a gender point of view. It specifically examines how the LGBT community is represented on ...
  • Genderové aspekty výtvarného díla H. R. Gigera 

   Hradecká, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
  • Historické proměny diskursu sexuality v českém trestním právu 

   Pospíšilová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 16. 2. 2016
   V diplomové práci se zaměřuji na historickou proměnu společenské konstrukce sexuality v otázce českého trestního práva. Primárními prameny pro analýzu jsou trestní zákoníky z let 1950, 1961 a 2009 doplněné o vydané novelizace. ...
  • "Hlavně ať je to dítě zdravé!": Rodičovství v kontextu péče o dítě s chronickou nemocí 

   Tampierová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
   My diploma thesis deals with issues of gender relations and the construction of identities of lived experiences of parents caring for a child (children) with a chronic illness. For my qualitative research, I have chosen ...
  • Holocaust v zrcadle ženských memoárů 

   Doválelová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 6. 2009
   Práce je zaměřena na ženy a způsob, jakým samy konstruují svoji holocaustovou zkušenost. Zkoumány jsou tři české ženské holocaustové memoáry, v nichž se autorka zaměřuje na analytický rozměr genderu, jak je vyjednáván v ...
  • Homosexualita a LGBT diskurz v 90. letech v ČR: diskurzivní analýza časopisu Promluv 

   Viktorinová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 12. 2. 2020
   Diplomová práce je zaměřena na téma homosexuality a LGBT diskurzu v 90. letech v ČR prostřednictvím analýzy časopisu Promluv. V teoretické části jsou představeny stěžejní koncepty a teoretická východiska, která při zkoumání ...
  • Identita a strategie chování homosexuálních mužů v Československu v období komunistického režimu 

   Kloidová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Ve své diplomové práci se budu zabývat konstrukcí identity a genderovými aspekty žitých zkušeností homosexuálních mužů, kteří žili v době československého komunismu v Jižních Čechách, konkrétně Českých Budějovicích. Ve své ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV