• Automatické externí defibrilátory v teorii a praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Burianová, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá problematikou a významem umisťování automatických externích defibrilátorů u složek integrovaného záchranného systému. V teoretické části popisuji základní anatomii a fyziologii srdce a také ...
  • Informovanost sester o metodách léčby bércového vředu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvouletá, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Tématem této bakalářské práce je "Informovanost sester o metodách léčby bércového vředu". Cílem práce bylo zmapovat současné metody používané v léčbě bércového vředu a zjistit, jaké jsou znalosti dotazovaných sester v této ...
  • Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní dřeně 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánková, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Primárním cílem této práce bylo poukázat na problematiku týkající se darování kostní dřeně. Práce je zaměřená na míru informovanosti občanů a na jejich významné obavy související s darováním kostní dřeně. Tyto obavy jsou ...
  • Intraaortální balonková kontrapulzace z pohledu sestry v kardiochirurgické intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Ebertová, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Diplomová práce je zaměřena na intraaortální balonkovou kontrapulzaci (IABK) z pohledu sestry v kardiochirurgické intenzivní péči. Skládá se ze dvou částí. Části teoretické a empirické. V teoretické části práce se pojednává ...
  • Léčba pooperační bolesti po gynekologických výkonech 

   Defence status: DEFENDED
   Náhlovská, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Tématem této bakalářské práce je léčba pooperační bolesti po gynekologickém chirurgickém zákroku. Práce se skládá z části teoretické a empirické. V teoretické části je popsána fyziologie bolesti, její klasifikace, druhy a ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s akutním infarktem myokardu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Němec, Pavel (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   The aim of this bachelor thesis is to identify the characteristics of prehospital and hospital care of patients with acute myocardial infarction. The theoretical part of the thesis summerizes clinical symptoms, diagnostical ...
  • Ošetřovatelská péče u pacienta na neinvazivní plicní ventilaci 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá metodou neinvazivní plicní ventilace a jejím používání v klinické praxi. Záměrem práce bylo zjistit, jaký mají sestry teoretický základ v uvedené problematice, charakterizovat nejčastější indikace, ...
  • Ošetřovatelská péče u pacientů s dekubity na JIP, ARO 

   Defence status: DEFENDED
   Banková, Simona (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Diplomová práce s názvem "Ošetřovatelská péče u pacientů s dekubity na JIP, ARO", se zabývá problematikou prevence a léčby dekubitů na vybraných pracovištích. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. ...
  • Riziko vzniku tromboembolické nemoci u žen 

   Defence status: DEFENDED
   Luksová, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   V teoretické části diplomové práce nejprve definuji onemocnění tromboembolická nemoc. Teoretický základ využívám pro vymezení rizik vzniku onemocnění, zejména pak věnuji pozornost riziku vzniku tromboembolické nemoci v ...
  • Specifika ošetřovatelské péče u pacientů po resekci jazyka na stomatochirurgickém oddělení 

   Defence status: DEFENDED
   Havlínová, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá specifiky ošetřovatelské péče u pacientů po resekci jazyka na stomatochirurgickém oddělení. Mezi cíle této práce patřilo zaměřit se na základy péče o pacienty po resekci jazyka a nejčastější ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV