• Astwerk jako pozdně gotický přírodní dekor v Českých zemích v mezinárodních souvislostech. 

   Defence status: DEFENDED
   Škrancová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   Astwerk jako pozdně gotický přírodní dekor v Českých zemích v mezinárodních souvislostech Abstrakt Práce představuje uvedení do problematiky přírodního dekoru a užití motivu osekaných větví / astwerku v Čechách. Středem ...
  • Kachlová kamna 19. století na Pražském hradě a aristokratických sídlech v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Název bakalářské práce v českém jazyce: Kachlová kamna 19. století na Pražském hradě a aristokratických sídlech v českých zemích Anotace Cílem této bakalářské práce je přiblížit novogotická kachlová kamna z 19. století na ...
  • Krajkářství v Čechách v 17. a 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Čížkovská, Zdeňka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Lacemaking in Bohemia in 17 and 18 century. The main theme of this work is to reflect on the lace-making tradition in Bohemia during 17th and 18th century both on the basis of already published studies, as well as with the ...
  • Malířské dílo Antona Einsleho, Johanna Nepomuka Endera a Leopolda Buchera 

   Defence status: DEFENDED
   Melicharová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Painting work Anton Einsle, Johann Nepomuk Ender and Leopold Bucher The main sense bachelor work is closer acquaintance with the art pieces with us not so unappreciated artists Anton Einsle, Johann Nepomuk Ender and Leopld ...
  • Marie Anna Savojská a zámek Ploskovice 

   Defence status: DEFENDED
   Slívková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Anotace: Zamýšlená a předkládaná diplomová práce se věnuje osobě někdejší české královny a rakouské císařovny Marie Anny Savojské (1803-1884) a místu jejích častých pobytů v severočeském zámku v Ploskovicích. Marie Anna, ...
  • Návrhy uměleckého řemesla pro liturgii v díle Josefa Fanty 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Inka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Bibliografická citace Návrhy uměleckého řemesla pro liturgii v díle Josefa Fanty: diplomová práce / Inka Pospíšilová; vedoucí práce: PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. -- Praha, 2014. -- 129 s. Anotace Tématem předkládané práce, ...
  • Obrazy kostela Všech svatých na Pražském hradě 

   Defence status: DEFENDED
   Trunkátová, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Tématem bakalářské práce je malířská výzdoba kolegiátního kostela P. Marie a Všech svatých na Pražském hradě (dále jen kaple Všech svatých). Úvod je věnován samotné kapli. Následuje popis a umělecko-historické zhodnocení ...
  • Ostatkový kříž Karla IV. 

   Defence status: DEFENDED
   Melkus, René (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Záměrem bakalářské práce je především historický, uměleckohistorický a technologický pohled na nejcennější památku Svatovítského chrámového pokladu, na veliký zlatý Zemský kříž, zvaný též Karlštejnský, nebo jen prostě, ale ...
  • PLENÁŘ HANUŠE II. Z KOLOWRAT Z CHRÁMOVÉHO POKLADU SVATOVÍTSKÉHO 

   Defence status: DEFENDED
   Stránská, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Bakalářská práce nazvaná Plenář Hanuše II.z Kolowrat z chrámového pokladu svatovítského se monotematicky zabývá jedním z předních liturgických předmětů doby Jiřího z Poděbrad. Ačkoliv Svatovítskému chrámovému pokladu je ...
  • První výstavy průmyslových výrobků v Čechách 1754-1836 

   Defence status: DEFENDED
   Hosťák, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá prvními výstavami průmyslového zboží v Čechách, mezi lety 1754-1836. V jednotlivých, chronologicky řazených kapitolách vedle zmapování samotných výstav přináší zamyšlení nad tématy uměleckými, ...
  • Realizace architekta Otty Rothmayera pro Pražský hrad 

   Defence status: DEFENDED
   Bejšovcová, Kristýna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Práce se bude zabývat realizacemi Otty Rothmayera na Pražském hradě, kde se nalézají zásadní práce z jeho celoživotního díla. Bude chronologicky rozdělena do několika životních období. Předně na spolupráci s J. Plečnikem, ...
  • Rokoková a druhorokoková kachlová kamna v reprezentačních prostorách Nového paláce Pražského hradu 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Cílem práce je souborné přiblížení kachlových kamen tvořících nedílnou součást vybavení Pražského hradu a pocházejících především z doby Marie Terezie a Ferdinanda V. Dobrotivého. Vedle kamen rokokových z poloviny 18. ...
  • Stylové proměny středoevropského nábytku 

   Defence status: DEFENDED
   Stiburek, Adam (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
  • Tapiserie a gobelíny ze sbírek Pražského hradu 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Denisa Isabella (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Annotation: The work is dedicated to tapestries from Prague Castle collections, hanging in the State Rooms and the ones that are stored in Prague Castle depository. The tapestries always played an important role in decorating ...
  • Vývoj gotického opěrného systému 

   Defence status: DEFENDED
   Mikeska, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Diplomová práce se zabývá vývojem gotického opěrného systému. V jednotlivých, chronologicky řazených kapitolách jsou uváděny příklady jednotlivých staveb, které jsou seskupeny do kapitol, dle své zeměpisné lokace. Počínaje ...
  • Závišův kříž z Cisterciáckého opatství Vyšší Brod 

   Defence status: DEFENDED
   Holasová, Anežka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Závišův kříž z Cisterciáckého opatství Vyšší Brod Anotace Závišův kříž, v roce 2010 prohlášený národní kulturní památkou České republiky, je mimořádným dokladem středověkého zlatnického umění a zároveň schránou, v níž je ...
  • Znaková galerie v chóru pražské katedrály 

   Defence status: DEFENDED
   Šafránek, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Znakové galerie v chóru pražské katedrály Cílem bakalářské práce je přiblížit hodnotnou, avšak opomíjenou a původně renesanční, několikrát přemalovanou, heraldickou výzdobu pod vnitřním triforiem katedrály sv. Víta v Praze. ...
  • Zpívající fontána v Královské zahradě Pražského hradu 

   Defence status: DEFENDED
   Ramdan, Marcel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   This work follows three main questions, which will allow a deeper appreciation of art historical monument. At first, there is a concise story of rulers, which donated fountain. In the next part, the work gives ideas of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV