Now showing items 1-20 of 109

  • Administrativní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Danihelka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Administrativní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Karlická, Dora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Předkládaná diplomová práce se zabývá administrativními a ekonomickými nástroji jako jedněmi z prostředků ochrany životního prostředí. Dané téma jsem si zvolila z následujících důvodů. Péče o životní prostředí a jeho ochrana ...
  • Administrativní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Látalová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Administrativní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Dočkalová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá administrativními a ekonomickými nástroji ochrany životního prostředí, které představují dvě základní skupiny nástrojů ochrany životního prostředí. Administrativními a ekonomickými nástroji ...
  • Administrativní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Fulier, Radoslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
  • Administratívne a ekonomické nástroje ochrany životného prostredia 

   Defence status: DEFENDED
   Staničová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Záver Predkladaná diplomová práca sa zaoberá dvoma najvýznamnejšími nástrojmi ekologickej politiky, ktorými sú administratívne a ekonomické nástroje. Hoci obe skupiny nástrojov pristupujú k riešeniu súčasných environmentálnych ...
  • Chromospheric waves and their contribution to heating of the atmosphere 

   Defence status: DEFENDED
   Abbasvand Azar, Vahid (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 3. 2022
   Akustické a magnetoakustické vlny hrají duležitou roli pri ohrevu chromosféry, protože podstatná cást jejich energie muže být v chromosfére pohlcena. Ohrev slunecní chromosféry v oblastech s magnetickým polem a bez neho ...
  • Česká inspekce životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vilímková, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 3. 2011
   Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je speciálním orgánem státní správy, jehož hlavním úkolem je vykonávat dozor nad dodržováním právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů na úseku ochrany životního prostředí. ...
  • Česká inspekce životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kremplová Mendrygalová, Nina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 4. 2018
   1 Česká inspekce životního prostředí Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá Českou inspekcí životního prostředí, specializovaným dozorčím orgánem, který dohlíží nad dodržováním právních předpisů a správních rozhodnutí v ...
  • Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Podskalská, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 4. 2010
  • Emisní limity jako právní nástroj ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Mísař, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 10. 2020
   1 ABSTRACT This diploma thesis deals with comprehensive analysis of emission limits which is one of the most important instruments of environment protection. The purpose of this diploma thesis is description and analysis ...
  • Havárie v ochraně životního prostředí z pohledu práva 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 2. 2010
  • Integrovaná prevencia znečistenia a ochrana životného prostredia 

   Defence status: DEFENDED
   Koška, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   ABSTRAKT KOŠKA Peter: Integrovaná prevencia znečistenia a ochrana životného prostredia. [Diplomová práca] / Peter Koška. - Univerzita Karlova v Prahe. Právnická fakulta; Katedra práva životného prostredia. - Vedúci diplomovej ...
  • Judikatura Evropského soudního dvora na úseku ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kolafová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   59 SHRNUTÍ Diplomová práce se zabývá judikaturou Evropského soudního dvora na vybraném úseku ochrany životního prostředí. V konkrétním případě jde o problematiku odpadů. Odpady jsou samozřejmý produkt lidské činnosti a je ...
  • Konflikt ochrany životního prostředí s právem na nedotknutelnost obydlí 

   Defence status: DEFENDED
   Chobotová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Ochrana základních práv a svobod je základním pilířem každé moderní demokratické společnosti. Tato práva jsou upravena v řadě mezinárodních smluv a zároveň je zakotvují jednotlivé státy ve svých ústavách. Česká republika ...
  • Mapping the History and Future of Carbon Taxation in the EU: Carbon Tax and Subsidiarity Principle 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 1. 2022
   Historie a budoucnost zdanění uhlíku v Evropské unii: Uhlíková daň a princip subsidiarity Abstrakt S rostoucím povědomím o dopadech změn klimatu lze vypozorovat i zvýšenou snahu zákonodárců vyvinout právní předpisy, které ...
  • Nástroje ochrany čistoty vod 

   Defence status: DEFENDED
   Martočková, Mária (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   7 ZÁVER Charakterizované a spracované nástroje ochrany čistoty vody v tejto práci predstavujú v súčasnosti veľmi vhodný prostriedok ako dospieť k samotnému cieľu, a to dosiahnuť čo najvyšší možný stupeň čistoty vody. Žiaden ...
  • Nástroje ochrany životního prostředí v českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Matějičný, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Tato diplomová práce je zaměřena na téma "Nástroje ochrany životního prostředí". Právo životního prostředí rozlišuje několik kategorií nástrojů, které slouží k ochraně životního prostředí. Tyto nástroje se člení podle toho, ...
  • Nástroje ochrany životního prostředí v českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Ivan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 3. 2010
  • Nástroje ochrany životního prostředí v českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Tomala, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV