• Institut emisního obchodování v rámci Kjótského protokolu a Evropského schématu obchodování s emisemi 

   Defence status: DEFENDED
   Pončík, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 2. 2008
  • Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Karolina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

   Defence status: DEFENDED
   Hubinger, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Ochrana klimatického systému Země 

   Defence status: DEFENDED
   Vaverka, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Náplní této diplomové práce, jak již její samotný název napovídá, je rozbor právních aspektů ochrany klimatického systému Země. Celá práce je systematicky rozdělena do pěti základních celků, oddílů. První oddíl vytváří ...
  • Označování potravin 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 3. 2015
   Hlavním cílem mé diplomové práce je představit a analyzovat právní oblast označování potravin. Téma je velmi aktuální, protože stěžejní předpisy upravující tuto problematiku, tj. zákon č. 110/1997 Sb. a nařízení č. 1169/2011, ...
  • Posuzování vlivů na životní prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Molčíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   57 b žných podmínek t chto ízení kladených na ve ejnost, aniž by poskytnul jakýkoliv návod, pravidla, i horní hranici pro ur ení její výše. ZÁV R Prioritním cílem procesu EIA by m la být realizace aktivit, které jsou spole ...
  • Potravinové právo v České republice a v zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Azebová, Nina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
  • Potravinové právo v České republice před a po vstupu do Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Grödl, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 2. 2015
   Diplomová práce: Potravinové právo v České republice před a po vstupu do Evropské unie Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy potravinového práva v České republice před a po jejím vstupu do Evropské unie, ...
  • Právní úprava myslivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Kristína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   v českém jazyce Diplomová práce se zabývá právní úpravou myslivosti v České republice. Práce je rozdělena celkem do 4 kapitol, některé z nich se pak ještě dále dělí na podkapitoly. První kapitola pojednává o historii ...
  • Právní úprava ochrany zvířat proti týrání 

   Defence status: DEFENDED
   Udržalová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou ochrany zvířat proti týrání. Pozornost je věnována především současné právní úpravě, ale je zde zmíněn i historický vývoj. V práci je dále shrnuta právní úprava na úrovni ...
  • Územní plánování jako nástroj ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Hatašová, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 11. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV