• Charakteristika potenciálního výherce ceny Magnesia Litera v kategorii Litera za knihu pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Hronková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 5. 2022
   The bachelor thesis focuses on contemporary Czech literature for children and youth in connection with literary awards. The theoretical part of the thesis presents basic knowledge of these disciplines, which are supplemented ...
  • Člověk proti pokušení: Mefistofelské svádění v českém dramatu 70. a 80. let 20.století 

   Defence status: DEFENDED
   Imlaufová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   This master thesis deals with the topic of temptation in three Czech Theatrical Dramas of the 1970's and 1980's, inspired by the legend of Faust. These dramatic works represent different model approaches of dealing ...
  • Čtyři podoby dramat Františka Langera 

   Defence status: DEFENDED
   Kaprálková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
  • Divadelní groteska Emila Artura Longena 

   Defence status: DEFENDED
   Švajda, Zdeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 1. 2019
   Dobová kritika takřka jednohlasně připisuje Longenovým povedeným fraškám kvality filmových grotesek. V této práci jsem se pokusil na jedenácti hrách z různých období autorovy tvorby vystihnout, do jaké míry lze tento názor ...
  • Drama Miroslava Horníčka v 70. a 80. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Vilém (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
  • Dvě podoby dramatického textu Petra Zelenky 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
  • Dvojí poetika autorského divadla: Semafor a Studio Ypsilon 

   Defence status: DEFENDED
   Baloušová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá tématem divadel malých forem, která představovala generační proud, jenž se začal v českém kulturním prostředí rozvíjet v 50. letech minulého století. Práce si klade za cíl nastínit svébytnou ...
  • Motiv "zoufalců" v současném českém dramatu 

   Defence status: DEFENDED
   Jilemnická, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 1. 2018
   This master's thesis concerns itself with the motive of "despair" in contemporary Czech drama. It includes an analysis of selected plays written after 2000 by leading Czech authors belonging to the middle generation (Petr ...
  • Osvobozené divadlo: mezi lyrismem a angažovaností 

   Defence status: DEFENDED
   Vejšická, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na proměnu osobité poetiky Jiřího Voskovce a Jana Wericha v Osvobozeném divadle v letech 1930 až 1936. Východiskem práce se stává hypotéza dvou rozdílných tvůrčích etap - první s ...
  • Pojetí hrdiny v dramatech Václava Havla 

   Defence status: DEFENDED
   Imlaufová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
  • Porovnání Šrámkova a Hrubínova typu lyrického dramatu 

   Defence status: DEFENDED
   Bernasová, Natálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Tato práce se zabývá komparací Šrámkova a Hrubínova lyrického dramatu. Cílem je postihnout, jakým způsobem se změnilo uchopení tohoto typu dramatu ze strany porovnávaných autorů. Společné a rozdílné přístupy autorů jsou ...
  • Situační hra Františka Ferdinanda Šamberka 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Práce je zaměřena na situační komedie Františka Ferdinanda Šamberka, které psal v 60. a 80. letech 19. století. V prvních kapitolách se práce zabývá osobností F. F. Šamberka, historickým kontextem a funkcí divadla v Čechách ...
  • Situační komedie Antonína Procházky 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This diploma thesis deals with the topic of crazy comedy of the contemporary creator of the author type of productions, Antonín Procházka. The inclusion of the author amongst creators of the author-type productions defines ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV