• Antimicrobial activity of Peruvian medicinal plants 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Environmentální účinky radiofarmak obsahujících 223 Ra 

   Defence status: DEFENDED
   Krmelová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Název práce: Environmentální účinky radiofarmak obsahujících 223 Ra Autor: Tereza Krmelová Obor: Chemie životního prostředí Druh práce: Diplomová Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc Abstrakt: V práci byla studována ...
  • Extrakce antirevmatika diklofenaku v kulturách vodních rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Vinklová, Nicole (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Farmaka v životním prostředí - studie fytoextrakce 

   Defence status: DEFENDED
   Kozielová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   V bakalářské práci byla studována možnost využití fytoextrakce jako alternativní metody pro odstraňování reziduí léčiv ze životního prostředí. Studovaná látka - fluoxetin je jedním z používaných antidepresiv, jehož spotřeba ...
  • Fytoextrakce a analýza tonalidu ve vodných roztocích 

   Defence status: DEFENDED
   Hladká, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
  • Fytoextrakce benzodiazepinů z vodných roztoků 

   Defence status: DEFENDED
   Grasserová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Abstrakt, klíčová slova V této práci byly provedeny fytoextrakční experimenty se čtyřmi benzodiazepiny: chlordiazepoxidem, diazepamem, alprazolamem a bromazepamem, a to na rostlině kukuřici seté (Zea mays). Ke sterilně ...
  • Fytoextrakce bromazepamu 

   Defence status: DEFENDED
   Konečná, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Cílem této bakalářské práce bylo zjištění možnosti fytoextrakce benzodiazepinu bromazepamu, jako široce využívaného léčiva s anxiolytickými účinky. Benzodiazepiny jsou látky s vysokou biologickou aktivitou a jsou spolu se ...
  • Fytoextrakce galaxolidu a tonalidu z vodných roztoků 

   Defence status: DEFENDED
   Rathouská, Lubomíra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Fytoextrakce ibuprofenu ve vodných roztocích 

   Defence status: DEFENDED
   Kočová, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
  • Fytoextrakce metforminu 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Skupina látek zahrnující humánní a veterinární prostředky, kosmetické přípravky a parfémy, drogy, detergenty a hnojiva je souhrnným názvem označována jako Farmaka a Produkty Osobní Péče (Pharmaceuticals and Personal Care ...
  • Fytoextrakce metforminu a guanylmočoviny 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Farmaceuticky aktivní látky zahrnují také metformin, nejčastěji předepisované léčivo k léčbě diabetu mellitu 2. typu. Metformin je užíván ve vysokých denních dávkách (až 3000 mg/den) a je vylučován ledvinami v původní ...
  • Fytoextrakce nesteroidních analgetik 

   Defence status: DEFENDED
   Bažilová, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Životní prostředí je v současné době značně znečištěno řadou různorodých polutantů a to hlavně kvůli lidské činnosti. Část této práce pojednává o problému šíření kontaminantů do životního prostředí. Dále pak shrnuje určité ...
  • Fytoextrakce radionuklidů jako model dekontaminace reziduí radiofarmak 

   Defence status: DEFENDED
   Krmelová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Název práce: Fytoextrakce radionuklidů jako model dekontaminace reziduí radiofarmak Autor: Tereza Krmelová Obor: Chemie životního prostředí Druh práce: Bakalářská Vedoucí práce: Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc Abstrakt: ...
  • Fytoextrakce směsí nesteroidních antirevmatik v in vitro podmínkách 

   Defence status: DEFENDED
   Houdková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   V poslední době se do popředí ekologických výzkumů dostává otázka přítomnosti reziduí farmaceutických substancí v ekosystému. Zbytky farmak a jejich metabolitů vstupují do ekosystému cestou komunálních odpadních vod a řada ...
  • Fytoextrakce vybraných farmak 

   Defence status: DEFENDED
   Hatasová, Nicolette (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Cílem této bakalářské práce je studium fytoextrakce trazodonu, který tvoří aktivní složku antidepresiva prodávaného v ČR pod názvem Trittico. Trazodon nepodléhá úplné metabolizaci, část je z těla exkretována v původní formě ...
  • Fytoextrakce vybraných psychofarmak 

   Defence status: DEFENDED
   Grasserová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Abstrakt, klíčová slova Fluvoxamin je v dnešní době hojně užívaným psychofarmakem. V těle je tato látka metabolizována na nejméně devět produktů, 4 % jsou z těla vyloučena v nezměněné podobě. Vzhledem k nadužívání a nesprávné ...
  • Fytoextrakce/fytotransformace naproxenu 

   Defence status: DEFENDED
   Vacíková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Fytoextrakcia umelých sladidiel z vodných roztokov 

   Defence status: DEFENDED
   Luptáková, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Umělá sladidla jsou v současné době široce využívána jako potravinová aditiva. V lidském organismu jsou jen omezeně metabolizována a vylučována jsou cestou renální exkrece. Obrovská množství těchto nebiogenních látek potom ...
  • Interakce "in vitro" kultivovaných rostlinných buněk s ethynylestradiolem 

   Defence status: DEFENDED
   Šviantek, Lubomír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Interakce farmak s vyššími rostlinami jako model fytoremediačních procesů 

   Defence status: DEFENDED
   Chupíková, Alice (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Přítomnost léčiv v odpadních vodách, které se nepodaří odstranit během procesu čištění odpadních vod a které se tímto způsobem dostávají do řek a ostatních složek hydrosféry, představuje vážný problém pro společnost. Teprve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV