Now showing items 1-20 of 143

  • Advokát a klient - vzájemná práva a povinnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Výprachtická, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na vnitřní vztah mezi advokátem a klientem. Přestože toto téma bylo již mnohokrát zpracováno, domnívám se, že zejména v kontextu aktuální judikatury a novelizace některých předpisů, může tato ...
  • Advokát a klient - vzájemná práva a povinnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 5. 2017
   The aim of this thesis is to specify certain legal relationship arising between attorney and his client. This legal relationship characterises, to certain extent, role of attorney in the legal system of the Czech Republic ...
  • Advokát a klient - vzájemná práva a povinnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kuklík, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Resumé Tématem této diplomové práce je právní vztah advokát - klient a jejich vzájemná práva a povinnosti. Při jejím vyhotovování jsem se zaměřil zejména na současnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 85/1996 Sb., o ...
  • Advokátské spory v českém civilním procesu - Možnosti a meze jejich zavedení 

   Defence status: DEFENDED
   Úlehlová, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 5. 2022
   Title: Litigations in the Czech Civil Lawsuits, Possibilities and Bounds of their Implementation The submitted thesis deals with the problematics of litigations in the adversary civil legal proceedings. It processes the ...
  • Aktuální otázky rozhodčího řízení v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Mlčochová, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
  • Aktuální otázky rozhodčího řízení v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Oharková, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 10. 2017
   Tato práce se zabývá aktuální úpravou rozhodčího řízení v ČR jako jednoho z alternativního způsobu řešení sporů. Tato práce má ukázat jisté nedokonalosti či mezery v současné právní úpravě a nastínit možnosti řešení do ...
  • Aplikace metod mimosoudního urovnávání sporů při uplatňování spotřebitelských práv a řešení spotřebitelských sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Teplá, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Judicial protection is considered as the basic civilian right guaranteed by many of international conventions and constitutions of particular states, which is necessary in cases of endangering or breach of law. Although ...
  • Dokazování v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Klimtová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   Resumé Téma dokazování v civilním procesu jsem si vybrala především z toho důvodu, neboť považuji tuto problematiku nejen za velice zajímavou, ale i z hlediska další odborné praxe za velmi podstatnou. Dokazování v civilním ...
  • Dovolání 

   Defence status: DEFENDED
   Pomije, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou jednoho z mimořádných opravných prostředků českého civilního procesu - dovolání. Prvním z cílů mé diplomové práce bylo představení systematiky řádných a mimořádných ...
  • Důkazní prostředky v civilním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Berta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   Shrnutí Tématem předkládané diplomové práce jsou důkazní prostředky v civilním řízení. Jde o téma v civilním procesu velice podstatné, jelikož dokazování představuje z praktické stránky nejdůležitější stádium řízení. Právě ...
  • Exekuce prodejem movitých věcí 

   Defence status: DEFENDED
   Hobl, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 11. 2016
   Name of this work: Execution of movables As the title shows, this work deals with one of the manners of debt enforcement in the Czech Republic by means of judicial officers. In the introduction, the author introduces readers ...
  • Exekuce prodejem nemovitosti 

   Defence status: DEFENDED
   Fleglová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Pro posledních několik let je charakteristický každoroční nárůst nařízených exekucí a výkonů rozhodnutí, což je pravděpodobně způsobeno celosvětovou hospodářskou krizí, při níž věřitelé začali s větším důrazem požadovat ...
  • Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Guckler, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 5. 2014
   I. Abstract The aim of the thesis is to describe the issue of enforcement claims under execution for monetary compensation according to the Executory Code and judicial enforcement of decision under Part Six of the Civil ...
  • Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Guckler, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   I. Abstract The aim of the thesis is to describe the issue of enforcement claims under execution for monetary compensation according to the Executory Code and judicial enforcement of decision under Part Six of the Civil ...
  • Funkce insolvenčního správce a její obdoba v právním řádu Španělského království 

   Defence status: DEFENDED
   Plívová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   The position of insolvency trustee and its equivalent under the laws of Kingdom of Spain The purpose of this thesis was to describe main features of Czech and Spanish legal regulation of insolvency trustee respectively ...
  • Hromadné žaloby v českém procesním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Hromadné žaloby v českém procesním právu Resumé Předkládaná práce pojednává o problematice hromadných žalob, tedy nástroje sloužícího ke kolektivní ochraně soukromých práv v civilním soudním řízení. Cílem práce je analyzovat ...
  • Insolvence z pohledu dlužníka - fyzické osoby nepodnikatele 

   Defence status: DEFENDED
   Tabach, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 12. 2013
   In my doctoral thesis I am trying focus on today's often discussed theme: insolvency of debtors - natural persons who are not entrepreneurs. This debtors are insolvent and unable to pay debts. The debtors must solve this ...
  • Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková Stráska, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 1. 2012
   v českém jazyce V této diplomové práci analyzuji Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení a jeho dopady na insolvenční řízení v členských státech Evropské unie. Nařízení vytváří evropské ...
  • Insolvenční správce v případě řešení úpadku konkursem 

   Defence status: DEFENDED
   Hriníková, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Účelem insolvenčního řízení v případě řešení úpadku konkursem je zjištění přihlášených pohledávek a jejich následné poměrné uspokojení z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. Hlavní činností insolvenční správce při výkonu ...
  • Institucionální rozhodčí řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Veselovský, Jaromír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   91 6. Závěr Z předchozího výkladu vyplývá, že rozhodčí řízení nemůže vytvářet konkurenci řízení soudnímu. Lze s úspěchem konstatovat, že v řadě aspektů je rozhodčí řízení projevem pokročilejšího právního uvědomění. Již ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV