• Analýza slovosledu v korpusu spontánních konverzací matek s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutková, Jolana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Cílem této diplomové práce je analyzovat slovosled vět s tranzitivními slovesy v přirozené produkci dvouletých a čtyřletých dětí osvojujících si češtinu. Teoretická část práce se zaměřuje jednak obecně na osvojování jazyka ...
  • Faktory ovlivňující rychlost produkce ohýbaného tvaru slova u dětí ve věku do 15 let 

   Defence status: DEFENDED
   Salzmannová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Diplomová práce zkoumá zpracování morfologicky komplexních slov v češtině. Navazuje na dosavadní výzkum na poli flektivní morfologie, v němž je čeština zastoupena minimálně. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části ...
  • Interference gramatických pádů při produkci českých slov 

   Defence status: DEFENDED
   Kochari, Arnold (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
  • Opakovanie viet a pracovná pamäť 

   Defence status: DEFENDED
   Abrahámová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Z vy'skumov vyply'va, zě na u'lohe opakovanie viet sa neza'visle na sebe podiel'aju' procesy dlhodobej a kra'tkodobej pama¨ti. Multi-komponentovy' model pracovnej pama¨ti podl'a Baddleyho a Hitcha poskytuje vyhovuju'ci ...
  • Pořadí osvojování gramatických slov a tvarů: elektronický dotazník 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 1. 2022
   Osvojování gramatiky představuje jednu z oblastí, které je v zahraniční psycholingvistice dlouhodobě věnována značná pozornost. Bohatou tradici mají výzkumy, jež jsou zaměřeny na stanovení pořadí osvojování gramatických ...
  • Role životnosti referentů ve znalosti morfologických paradigmat u předškoláků 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá znalostmi v oblasti české morfologie u předškolních dětí. Konkrétně se zaměřuje na oblast flexe podstatných jmen a zkoumá otázku, zda má sémantická životnost referentů vliv na volbu tvaru ...
  • Specifické symptomy vývojové dysfázie 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrů, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   V teoretické části jsou zpracovány aktuální poznatky o vývojové dysfázii postihující terminologii, klasifikaci, etiologii, symptomatologii, diagnostiku, terapii a souvislost se specifickými poruchami učení. Výzkum, se ...
  • Vliv představitelnosti slov na osvojování slovních tvarů v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   (česky) V literatuře bylo evidováno, že představitelnost slova - snadnost, s jakou slovo vyvolává mentální obraz toho, co označuje - ovlivňuje zpracovávání jeho různých tvarů (např. Prado - Ullman, 2009), jeho osvojování ...
  • Vývojová dysfázie u česky mluvících dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Matiasovitsová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Cílem této diplomové práce je ověřit metodu opakování vět jako spolehlivý ukazatel vývojové dysfázie v případě, že je kontrolována velikost pracovní paměti, a tzv. morphological richness account jako teorii vysvětlující ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV