• Glykobie nádorů hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Valach, Jaroslav (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 2. 2014
   ii Abstrakt Glykobiologie představuje progresivně se rozvíjející obor buněčné biologie. Interakce protein- sacharid nemá jenom organizační a podpůrnou funkci, ale je kódujícím a selektivním faktorem. Galektiny, skupina ...
  • Glykobiologie dlaždicových epitelů - in vitro a in vivo 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořánková, Barbora (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Kůže je největším orgánem lidského těla a její poškození ve velkém rozsahu může způsobit smrt pacienta.Vzhledem k nemožnosti alotransplantace kůže je léčba rozsáhlých kožních ztrát (zejména v důsledku popálení) velmi náročná ...
  • Glykobiologie epidermis za fyziologických a patologických podmínek 

   Defence status: DEFENDED
   Lacina, Lukáš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 12. 2008
   Lidská epidermis exprimuje galektin-1, -3 a -7. Galektin-1 a jeho vazební partneři jsou exprimováni v jádrech buněk velmi blízkých či totožných s kmenovými buňkami epidermis. Exprese galektinu-3 je závislá na stupni ...
  • Glykobiologie nádorů hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Čada, Zdeněk (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 11. 2009
  • Glykobiologie nádorů hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Szabo, Pavol (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Povrch buněk je bohatě pokryt oligosacharidy, které jsou v plazmalemě ukotvené pomocí proteinů a lipidů. Oligosacharidy zprostředkují vzájemnou vazbu mezi buňkami nebo vazbu buněk k složkám extracelulární matrix. Galektiny ...
  • Glykofenotyp karcinomů hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Chovanec, Martin (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
   Tato disertaní práce se zaobírá nkterými z glykobiologických aspekt dladicobunných epitel sliznic horní ásti dýchacího a trávicího traktu a ke. Znaná ást práce byla vnována problematice endogenních lektin, galektin a ...
  • Hojící se rána jako model pro studium buněčných interakcí. 

   Defence status: DEFENDED
   Gál, Peter (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 11. 2015
   Hojící se rána jako model pro studium buněčných interakcí Abstrakt Galektiny hrají důležitou roli v procesech buněčné proliferace, diferenciace, migrace a tvorby mezibuněčné hmoty. Jsou navíc schopny přenášet buněčné signály ...
  • Mezibuněčné interakce v kožních nádorech. 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Jan (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 1. 2020
   Tato disertační práce je zaměřená na studium mezibuněčných interakcí u kožních nádorů. Je založena na 5 původních publikacích, které se věnují několika tematickým okruhům. Věnovali jsme se studiu původu nádorově asociovaných ...
  • Použití vícekanálové průtokové cytometrie v biomedicíně a experimentální biologii 

   Defence status: DEFENDED
   Kideryová, Linda (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 3. 2010
   Průtoková cytometrie je laboratorní metoda umožňující kvantitativně i kvalitativně analyzovat velké množství buněk v suspenzi. Zprostředkovává informaci o jejich velikosti a granularitě, identifikuje buňky pomocí fluorescenčně ...
  • Role of fibroblasts in wound healing and cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Mateu Sanz, Rosana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   SOUHRN Fibroblasty jsou stromální buňky, které jsou rozšířené v celém lidském těle. Často se vyskytují v neaktivním stavu a k jejich aktivaci dochází až při remodelaci tkáně. Aktivované fibroblasty produkují extracelulární ...
  • Studium mezibuněčných interakcí v nádorech. 

   Defence status: DEFENDED
   Jechová, Alžběta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 8. 4. 2019
   Nádory jsou tvořené vedle vlastních nádorových buněk také mnoha maligně netransformovanými buněčnými elementy a mimobuněčnou složkou. Toto tzv. nádorové mikroprostředí neboli stroma významně ovlivňuje biologické vlastnosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV