Now showing items 1-20 of 123

  • Absence dítěte na škole v přírodě a vliv na klima ve třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Název: Absence dítěte na škole v přírodě a vliv na klima ve třídě Autor: Bc. Tereza Vávrová Katedra (ústav): Katedra psychologie Vedoucí práce: PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem školy ...
  • Absence na adaptačních kurzech a jejich vliv na postavení dětí a klima ve třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Vernerová, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
  • Adekvátnost úprav vzhledu u chlapců a dívek - co je málo a co už je příliš? 

   Defence status: DEFENDED
   Čejdová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Ústředním tématem této bakalářské práce je vzhled. V teoretické části se zabývám vymezení tohoto pojmu a nastíněním základních souvislostí s dalšími aspekty sociální psychologie. Díl teoretické části je výkladem propojující ...
  • Analýza procesů a zakázek v rámci konverzací online mentoringové poradny "S barvou ven" 

   Defence status: DEFENDED
   Zoubková, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Předkládaná práce se zabývá analýzou konverzací, které vznikají v rámci online mentoringové poradny S barvou ven, jejíž cílovou skupinou jsou především mladí lidé procházející procesem coming outu. V teoretické části se ...
  • Co děti dělají, když si hrají? Úkony hry s panenkou a s autíčkem 

   Defence status: DEFENDED
   Zborníková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Hra je v předškolním věku klíčovou aktivitou, téma mé práce proto souvisí s úkony hry a úlohou hraček v tomto období. Cílem výzkumu je zmapovat herní činnosti s hračkami, především s panenkou a s autíčky, které jsou pro ...
  • Coming out - analýza mentoringových konverzací 

   Defence status: DEFENDED
   Jičínská, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   This qualitative work is focused on issues related to the non-heterosexual orientation that young people, aged 12-18 who enter the online advice web S barvou ven, are dealing with. These problems were most often related ...
  • Dětské zpracování slovních úloh v matematice s genderově tradičním a netradičním obsahem 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem této práce je prozkoumat, jak děti školního věku reagují na slovní úlohy v matematice, které se vymykají tradiční představě o rozložení genderových rolí v domácnosti. Tato bakalářská práce porovnává, v jakých slovních ...
  • Dobrý a špatný učitel z perspektivy dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Menclová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
  • Efektivita aktivit podporujících nestereotypní volbu povolání 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 5. 2014
   Práce se zabývá volbou povolání se zaměřením na genderovou problematiku. První, teoretická část stručně vymezuje pojmy, které se vztahují k tématu, předkládá informace o dosavadních zjištěních v této oblasti, popisuje ...
  • EMO - kdo, kdy, jak a proč? 

   Defence status: DEFENDED
   Sovová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
  • Flirt mezi žákyní a učitelem na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Votřelová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   V práci se mi podařilo zmapovat postoje k flirtu ve škole u mužské části pedagogického sboru jedné pražské základní školy. Postoje k chování, které by mohlo být označeno za tlirt, jsou různé. Vycházejí z hodnotové orientace ...
  • Formování struktury třídy v důsledku třídního ideálu krásy 

   Defence status: DEFENDED
   Klasová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Cílem této práce bylo zjistit, zda existuje vztah mezi ideálem krásy a fungování školní třídy u dětí v 9. Ročníku ZŠ. Přímo se výzkum zaměřoval na podobu "třídního ideálu krásy" a na míru vlivu, který má na strukturu třídy ...
  • Gender na dětském hřišti 

   Defence status: DEFENDED
   Melicharová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Gender in the playground: Ethnographic research This hesis analyses the (re)production of gender stereotypes in the playground. The theoretical framework of the analysis is based on the classical approaches (Renzetti and ...
  • Genderová analýza učebnic "Občanské výchovy" (ve vztahu k povolání) 

   Defence status: DEFENDED
   Lojková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Diplomová práce "Genderová analýza učebnic (ve vztahu k volbě povolání)" předkládá genderovou analýzu tří učebnic "Výchovy k občanství" doporučené pro 8. ročník. Pozornost je věnována tomu, zda vybrané učebnice obsahují ...
  • Genderová analýza výsledků SO-RA-Dů 

   Defence status: DEFENDED
   Chládková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Bakalářská práce Genderová analýza výsledků SO-RA-Dů ANOTACE Bakalářská práce se zabývá sekundární analýzou výsledků SO-RA-Du v 50ti školních třídách. Sebraný materiál je analyzován s důrazem na genderový rozbor vztahů ve ...
  • Genderová rovnost v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Kinclová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Tématem diplomové práce jsou genderové aspekty předškolního vzdělávání z pohledu vedení mateřských škol. Cílem bylo zkoumat stav a uchopení genderové rovnosti v předškolním vzdělávání. Z toho důvodu jsem se zaměřila na ...
  • Genderové aspekty hry s panenkou 

   Defence status: DEFENDED
   Zborníková, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Téma mé práce souvisí s genderovou socializací a s ní přijímanými stereotypy, které vedou k odlišné výchově a odlišným zájmům děvčátek i chlapců. Hlavním cílem výzkumu je zmapovat postoje dětí předškolního věku k různým ...
  • Genderové aspekty rodičovské volby tradiční a Montessori mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová Uriková, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 17. 2. 2016
   Diplomová práce se věnuje genderovým aspektům rodičovské volby klasické a Montessori mateřské školy. Teoretická část práce se věnuje tématům spojeným jednak s genderovou identitou a jejím vývojem a jednak s předškolním ...
  • Genderové labelovanie hračiek u detí v predškolskom veku 

   Defence status: DEFENDED
   Knapeková, Lívia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Bakalárska práca sa zaoberá hrou predškolských detí v kontexte genderu. Teoretická časť je delená na tri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje podstate hry a jej funkciou pre dieťa, druhá popisuje hlavné oblasti vývoja dieťaťa ...
  • Genderové role v pohádkových příbězích 

   Defence status: DEFENDED
   Lechnýřová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Pohádky a pohádkové příběhy působí na děti výchovným a socializačním způsobem. V pohádkách děti nacházejí odpovědi na otázky, problémy a situace, které jim život přináší. V pohádkách se odráží život v surové podobě, lidé ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV