• Chování dětí ve věku 10 - 12 let na YouTube 

   Hryzbylová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The thesis presents findings regarding children activity in the online space, as well as contributes by its own research findings. The attention is focused on Czech children in the age group of 10-12 years. To be specific, ...
  • Čeští novináři na Twitteru: Analýza sociálních interakcí českého mediálního prostoru 

   Krsová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Diplomová práce zkoumá komunikační inkluzi a exkluzivitu a další komunikační konvence českých novinářů na Twitteru. Práce popisuje komunikační vrstvy Twitteru a současné konvence, jakým se pro komunikaci a šíření zpráv ...
  • Efekt dotykových aplikací na učení druhého jazyka monolingviních batolat 

   Macholdová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The objective of this thesis is to investigate how effective it is to teach toddlers English with the use of educational applications. This thesis will investigate this topic by concentrating on the use of educational ...
  • Genderový pohľad na prezentáciu žien na Wikipédií 

   Stančíková, Ľubica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This thesis examines, characterizes and quantifies how women and men are being presented on Czech and Slovak Wikipedia and further elaborates on their possible differences. The theoretical part of the thesis describes the ...
  • Genetická genealogie a komunity vzniklé okolo ní 

   Pokorná Ročňáková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Cílem práce je představit tzv. genetickou genealogii (genealogický test DNA analyzuje vzorky genetického materiálu pro účely genealogie, většinou neslouží jako nástroj zdravotní diagnostiky ani skrze něj nejsou zjišťovaný ...
  • Hate speech - případová studie 

   Chržová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   (česky) Diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda je v diskusích, kde uživatelé vystupují anonymně, vyšší výskyt vulgarit než v neanonymních diskusích. Text práce představuje pojem anonymita a pojem hate speech a uvádí ...
  • Imerzivní virtuální realita a stárnoucí populace 

   Lešková, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   (in English) This diploma thesis is examining the ways of using immersive virtual reality with senior citizens aged 65 plus with health problems. Those chosen individuals who live in a retirement home were examined and ...
  • Information laundering: dezinformační weby v českém kontextu 

   Janda, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Práce se zabývá tématem dezinformačních webů v prostředí České republiky. Tento v posledních letech často skloňovaný fenomén je v českém kontextu úzce vázán na tzv. prokremelskou propagandu, která má za cíl vyvolávat v ...
  • Interaktivní knihy pro děti - výzkum informačního chování 

   Adamcová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Diplomová práce se zabývá problematikou interaktivních knih a jejich vlivu na vzdělávání předškolních dětí, která je v českém prostředí zatím stále neprozkoumanou oblastí. Cílem práce je porovnání papírové knihy s knihou ...
  • Interaktivní technologie pro muzea: analýza a možnosti jejich implementace pro zvýšení motivace a zapojení návštěvníků 

   Pachlová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce se zabývá interaktivními technologiemi pro muzea a jejich vlivem na prožitek návštěvníků muzea. Teoretická část je zaměřená na prostředí muzea, muzejní edukaci a chování jeho návštěvníků. Je definován pojem interaktivita ...
  • Konstrukce obrazu mužů a žen v lifestylových magazínech na internetu 

   Buchtová, Naďa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   (in English): This diploma thesis focus of portrayal of man and woman in lifestyle magazines on the Internet and on the social network Instagram. The theoretical part describes history and a role of the image, respectively ...
  • Lidská perspektiva k etice strojů 

   Tomalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   sociálními dilematy. Práce teoreticky vymezuje roboetiku a představuje různé názory a přístupy, zabývá se postavením robotů ve společnosti a poté práce postupně zkoumá jednotlivé problematické oblasti užívání robotů. Závěr ...
  • Metodika pro učitele k deskové hře "Syrious : Útěk ze Sýrie" pro její využití na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SŠ 

   Ort Feyglová, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Klíčová slova based learning, gymnázia, metodika pro učitele, migrace, rámcový vzdělávací program, serious games, Syrious Útěk ze Sýrie, uprchlictví, výuka, vzdělávací hry, vzdělávání, základní školy Diplomová práce se ...
  • Mladí lidé s poruchou autistického spektra na online sociálních sítích 

   Trojanová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Online social networking along with computer mediated communication (CMC) has become a crucial part of teenagers' everyday life. Today it is vital to be a member of online peer community in order to stay in touch and ...
  • Porozumění digitálnímu versus tištěnému textu u žáků 9. tříd na základních školách 

   Hájková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   v českém jazyce Název: Porozumění digitálnímu versus tištěnému textu u žáků devátých tříd na základních školách Cíl práce: Práce se věnuje srovnání úrovně porozumění tištěného a digitálního textu na vybraných základních ...
  • Proměna diváckých návyků při sledování audiovizuálního obsahu s nástupem internetu a nových médií 

   Šedivá, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   (česky) Práce se věnuje tomu, jakým způsobem internet a nová média mění návyky diváků při sledování audiovizuálního obsahu. V teoretické části práce je stručně zmapován vývoj televize jako média v jeho jednotlivých fázích ...
  • Proměna obrazu městského prostoru ve fotografiích z oblastí teroristických útoků na síti Instagram 

   Morochovičová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tématem této diplomové práce je vliv teroristických útoků na obsah sociální sítě Instagram sdílený v bezprostředním okolí míst událostí. Zejména se zaměřuje na téma proměny obrazu městského prostoru v okolí pařížského ...
  • Přečteno 12:45 : Vliv potvrzení o přečtení na transformaci mezilidské komunikace 

   Šlahař, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The aim of this thesis is to describe, by means of compounding disciplines of Computer Mediated Communication and Human-Computer Interaction, how interpersonal communication is transformed by the read recepit function which ...
  • The Rise of the YouTube Celebrity: The Migration of Young Audiences from TV to Independent Content Creators 

   Sedláček, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Cílem této práce je poodhalit příčiny náhlého vzestupu tzv. YouTube celebrity a experimentálně ověřit, zda se tvrzení médií že YouTubeři u teenagerů nahradili tradiční celebrity zakládají na pravdě. Práce integruje YouTubery ...
  • Role náhody v novo-mediálním umění na příkladu tvorby Zdeňka Sýkory 

   Poliaková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Práce mapuje využití principu nahodilosti v umělecké činnosti se zaměřením na umění výtvarné a zasazením české tvorby do světového kontextu. V rámci práce se ověřuje hypotéza, zda se náhoda v rukou umělce stává nástrojem, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV