Now showing items 1-20 of 41

  • Algorithm driven graphic design 

   Defence status: DEFENDED
   Kabilka, Richard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The diploma thesis inquires into the use of A.I. - artificial intelligence in the field of graphic design. This thesis aims to describe the current state of A.I. use and algorithmization in graphic design and, based on the ...
  • Chování dětí ve věku 10 - 12 let na YouTube 

   Defence status: DEFENDED
   Hryzbylová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The thesis presents findings regarding children activity in the online space, as well as contributes by its own research findings. The attention is focused on Czech children in the age group of 10-12 years. To be specific, ...
  • Čeští novináři na Twitteru: Analýza sociálních interakcí českého mediálního prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Krsová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Diplomová práce zkoumá komunikační inkluzi a exkluzivitu a další komunikační konvence českých novinářů na Twitteru. Práce popisuje komunikační vrstvy Twitteru a současné konvence, jakým se pro komunikaci a šíření zpráv ...
  • Design jako jedna z příčin problematického používání technologií: povědomí uživatelů o návykovém designu 

   Defence status: DEFENDED
   Škaldová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Cílem této diplomové práce je prostřednictvím konceptu ekonomiky pozornosti, problematického používání technologií, disciplíny designu a mentálnimi procesy za formováním návyku popsat návykový design digitálních technologií ...
  • Efekt dotykových aplikací na učení druhého jazyka monolingviních batolat 

   Defence status: DEFENDED
   Macholdová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The objective of this thesis is to investigate how effective it is to teach toddlers English with the use of educational applications. This thesis will investigate this topic by concentrating on the use of educational ...
  • Evaluace projektu prevence kyberšikany DigiStories 

   Defence status: DEFENDED
   Rumlová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 6. 2023
   Title: Evaluation of the DigiStories cyberbullying prevention project Keywords: Digital technologies, DigiStories, children, elementary school, cyberbullying, cyberstalking, cybergrooming, sexting, prevention. Abstract: ...
  • Genderový pohľad na prezentáciu žien na Wikipédií 

   Defence status: DEFENDED
   Stančíková, Ľubica (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Predkladaná diplomová práca skúma, charakterizuje a kvantifikuje spôsob prezentácie žien a mužov na českej a slovenskej Wikipédii a ich prípadných rozdielov. Teoretická časť práce popisuje aktuálny stav v rámci Wikipédie ...
  • Genetická genealogie a komunity vzniklé okolo ní 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná Ročňáková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Cílem práce je představit tzv. genetickou genealogii (genealogický test DNA analyzuje vzorky genetického materiálu pro účely genealogie, většinou neslouží jako nástroj zdravotní diagnostiky ani skrze něj nejsou zjišťovaný ...
  • Hate speech - případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Chržová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   (česky) Diplomová práce si klade za cíl zjistit, zda je v diskusích, kde uživatelé vystupují anonymně, vyšší výskyt vulgarit než v neanonymních diskusích. Text práce představuje pojem anonymita a pojem hate speech a uvádí ...
  • Imerzivní virtuální realita a stárnoucí populace 

   Defence status: DEFENDED
   Lešková, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   (česky) Diplomová práce zkoumá možnosti využití imerzivní seniorů 65 let věku se zdravotními obtížemi rezidenčním zařízení prostřednictvím virtuálního cestovatelského zážitku v kontextu pociťovaného emocionálního stavu. ...
  • Informační chování rodičů dětí ve věku 11-13 let: Rodičovská mediace v oblasti informační bezpečnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Knížková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   (in English) The thesis is concerned with a parental mediation with respect to the safe behaviour of children on the Internet. The theoretical part deals with the positive effects of the Internet on children in the field ...
  • Information laundering: dezinformační weby v českém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Práce se zabývá tématem dezinformačních webů v prostředí České republiky. Tento v posledních letech často skloňovaný fenomén je v českém kontextu úzce vázán na tzv. prokremelskou propagandu, která má za cíl vyvolávat v ...
  • Interaktivní knihy pro děti - výzkum informačního chování 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Diplomová práce se zabývá problematikou interaktivních knih a jejich vlivu na vzdělávání předškolních dětí, která je v českém prostředí zatím stále neprozkoumanou oblastí. Cílem práce je porovnání papírové knihy s knihou ...
  • Interaktivní technologie pro muzea: analýza a možnosti jejich implementace pro zvýšení motivace a zapojení návštěvníků 

   Defence status: DEFENDED
   Pachlová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   This work focuses on interactive technology for museums and its influence on visitor experience. The theoretical part is aimed at museum context, museum education, and visitor behaviour. The concept of interactivity is ...
  • Konstrukce obrazu mužů a žen v lifestylových magazínech na internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Buchtová, Naďa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá zobrazením muže a ženy v lifestylových časopisech na internetu a na sociální síti Instagram. V teoretické části je nastíněna historie a role obrazu, potažmo fotografie, v západním světě a její ...
  • Lidská perspektiva k etice strojů 

   Defence status: DEFENDED
   Tomalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   sociálními dilematy. Práce teoreticky vymezuje roboetiku a představuje různé názory a přístupy, zabývá se postavením robotů ve společnosti a poté práce postupně zkoumá jednotlivé problematické oblasti užívání robotů. Závěr ...
  • Metodika pro učitele k deskové hře "Syrious : Útěk ze Sýrie" pro její využití na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Ort Feyglová, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Klíčová slova based learning, gymnázia, metodika pro učitele, migrace, rámcový vzdělávací program, serious games, Syrious Útěk ze Sýrie, uprchlictví, výuka, vzdělávací hry, vzdělávání, základní školy Diplomová práce se ...
  • Mladí lidé s poruchou autistického spektra na online sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Navštěvování internetu a zejména sociálních sítí patří mezi nejoblíbenější volnočasové činnosti dnešních dospívajících. Pro dospívající s poruchou autistického spektra (PAS) mohou sociální sítě představovat jednodušší ...
  • Pohled ředitelů na užívání digitálních technologií při výuce na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kasalová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá pohledem ředitelů na užívání digitálních technologií při výuce na základní škole. V teoretické části této práce je přiblížena problematika digitálních technologií ve výuce a popsány druhy ...
  • Pohled učitelů na užívání digitálních technologií při výuce na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kudriová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá pohledem učitelů na užívání digitálních technologií při výuce na základní škole. Teoretická část práce se zaměřuje na přiblížení současné problematiky digitálních technologií ve výuce a na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV