Now showing items 1-13 of 13

  • Informace plynoucí v neformálních komunikačních kanálech organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Modrová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Thesis titled "Information flowing through informal communication channels in an Organization" discusses the basic issues and characteristics of the information as a result of informal communication channels in the ...
  • Informační zahlcení jako bariéra ve sdílení informací v organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Tomečková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá informačním zahlcením jaké jedné z bariér při sdílení informací v organizaci. Cílem této práce je shrnout současné poznatky o tomto fenoménu zejména ze zahraniční literatury a aplikovat tyto ...
  • Komunikování informace v grafickém designu 

   Defence status: DEFENDED
   Kasalová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   The topic of this graduation thesis is the Communication of information in the information design. Information design is a multidisciplinary field that applies knowledge from many areas in order to transfer information ...
  • Kontrola informací v informačním kanálu na příkladu mechanismu gatekeepingu 

   Defence status: DEFENDED
   Bydžovská, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Diplomová práce je věnována teoretickému rámci a východiskům pro kontrolu informací v informačním kanálu s kapitolou pojednávající o specifické formě kontroly informací, a to mechanismu gatekeepingu. Praktická část práce ...
  • Metody automatizovaného filtrování informací v prostředí internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Mynarz, Jindřich (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   The aim of this work is to discuss the available methods for information filtering which can be used on the internet. These methods are used for automatic content classification to distinguish between desirable and undesirable ...
  • Multikulturní komunikace v českých knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Hörnerová, Ria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
  • Přehled a analýza informačních zdrojů pro konkurenční zpravodajství 

   Defence status: DEFENDED
   Rauchová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Tématem práce je přehled a analýza informačních zdrojů pro konkurenční zpravodajství (CI - Competitive intelligence). Cílem práce je detailní popis fáze sběru informací. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. ...
  • Sdílení informací a znalostí v interní komunikaci organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   The dissertation considers information and knowledge sharing in internal communication of organization. It describes the process of information and knowledge sharing and highlights the factors that have effect on it. ...
  • Sociální interakce uživatelů internetu na příkladu online hudební komunity 

   Defence status: DEFENDED
   Kounovský, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   This bachelor thesis deals with the interaction between musicians and listeners on the internet. It describes selected communication tools of web 2.0, their benefits and drawbacks. The thesis is also concerned with the ...
  • Účelové modifikace informace v komunikačním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   This diploma thesis aims to describe and assess the possibilities of purpuse-built modification (altering) of information that can occur during the communication process. Basic theoretical terms - the phenomenon of information ...
  • Vizuální marketingová komunikace knihovny v 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Frčka, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Vliv vybraných paralingvistických jevů na předávání informací v komunikačním aktu 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Způsoby překonávání komunikačních bariér vyskytujících se při interakci s dětským čtenářem 

   Defence status: DEFENDED
   Veselková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato bakalářská práce je věnována tématu překonávání komunikačních bariér při interakci s dětským čtenářem. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy jako komunikace, komunikační bariéry, čtenář a dětský čtenář, je vysvětlena ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV