• Analýza řešitelských procesů kombinatorických úloh u žáků v 1. období raně školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Tomešová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   This diploma thesis deals with combinatorics in primary school teaching methods. The theoretical part is focused on characterisation of mathematical field of combinatorics, briefly describes it's historical evolution and ...
  • Aplikace vybraných matematických prostředí Hejného metody s dětmi předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Zárubová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
  • Aplikace vybraných matematických prostředí Hejného metody v přípravné třídě ZŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zárubová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
  • Experimenty s netradičním matematickým prostředím v prvním ročníku základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Rubínová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Cílem mé diplomové práce bude prozkoumat jedno netradiční matematické prostředí se žáky 1. ročníku ZŠ. Prostředí je zaměřené na rozvoj pojmu čísla a oblastí jako jsou předalgebraické představy, dále organizace, logika a ...
  • Geometrické pojmy kolmost a rovnoběžnost ve 4. a 5. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   The diploma thesis is focused on pupils attending 4th and 5th grade in primary school. These children are observed for their knowledge of perpendicularity and parallelism and their ability to use it in practice. The ...
  • Hra NIM - netradiční prostředí v učení se matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Lebedová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   In the main part of my thesis I looked for winning strategy of different types of the game NIM. I focused on my own process which led to discovery of a general formula of concrete type of NIM. After that its validity was ...
  • Když je cesta řešením aneb Tři úlohy v prostředí čtverečkovaného papíru 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   My diploma thesis contains the solving description of three tasks: seeking after the shortest ways in a grid rectangle m x n, exploring the location of grid isosceles triangles within the frame of cross-section paper, and ...
  • Konstruktivní přístupy ve vyučování geometrie na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Češková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   The aim of my work will be case study. Within the study I will try to take up the constructive elements of education at two different teachers at different schools. The sighting I will do across my own previews at these ...
  • Matematická prostředí Bludiště a Cyklostezky u žáků 1. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Diplomová práce pojednává o matematických prostředích Bludiště a Cyklostezky. V úvodní části se zabývá vymezením dvou protipólních edukačních stylů, a to transmisivního a konstruktivistického. V rámci konstruktivistického ...
  • Matematický potenciál aktivit v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Šíp, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá aktuální tematikou objevování mezipředmětových vztahů, konkrétně matematiky a tělesné výchovy. V teoretické části jsou popsány vzdělávací cíle a náplň těchto předmětů tak, jak jsou ve školách ...
  • Myšlenka aditivní triády na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Mottlová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce je zaměřena na myšlenku aditivní triády v 1. ročníku ZŠ. Konkrétně na problematiku aditivních operací, jejich čtení a zapisování, komutativního zákona a přechod k inverzní aditivní operaci. Cíle diplomové ...
  • Pojmotvorný proces ve 2D geometrii u žáků 1. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Tato práce se zabývá tématem pojmotvorného procesu v oblasti 2D geometrie. Problematika je zaměřena na děti předškolního a mladšího a středního školního věku. V teoretické části jsou vymezeny dané vývojové etapy a pro ně ...
  • Prostředí Autobus ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Pártl, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 1. 2017
   Tato práce se zabývá didaktickým matematickým prostředím Autobus realizovaným prostřednictvím úloh v učebnicích Hejný a kolektiv. Problematika je zaměřena na žáky čtvrtého ročníku ZŠ. Nejstěžejnějším bodem v teoretické ...
  • Prostředí Biland ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Vybíralová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Tato diplomová práce pojednává o didaktickém matematickém prostředí Biland. Teoretická část práce nejprve vymezuje dvě protipólní pojetí výuky, transmisivní a konstruktivistické, a posléze je porovnává. Dále se v rámci ...
  • Představy žáků o zlomcích 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   The aim of my work will be finding out pupils' ideas about fractions. I will choose children who have no experince or just small experience with the fractions from school. My work will be made of two main parts. The ...
  • Přípravné úlohy z prostředí Parket u dětí vstupujících do 1. ročníku ZŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šmídová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   The aim of the submitted diploma is to refine tasks of manipulative environment Parquets for Preschool Children. These tasks then apply to preschool and school children. Not only observe how they cope with these activities, ...
  • Řešení úloh typu bludiště u žáků druhé ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   This work is focused upon labyrinth type exercises and tasks for primary schools' second grade pupils. The main focus of my work is on how the students solve the tasks given them, and on how they communicate in order to ...
  • Slovní úlohy o penězích ve 2. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Vodrážková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   The principal objective of this thesis is the comprehension of students' mental processes while solving verbal math problems about money. There searchis focused on pupils in the first stage of primary school and in particular ...
  • Slovní úlohy o penězích ve 2. ročníku ZŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vodrážková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Tématem této diplomové práce je porozumět myšlenkovým procesům žáků při řešení slovních úloh o penězích. Konkrétně se zaměřuji na žáky druhého ročníku základní školy a slovní úlohy, ve kterých se objevuje nominální hodnota ...
  • Stovková tabulka ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Loulová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Prostředí Stovková tabulka je jedno z matematických prostředí vytvořených autory učebnic matematiky nakladatelství FRAUS s Hejného metodou a v této práci je více prozkoumáno. Teoretická část pojednává o současném vyučování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV