• Hodnotové orientace sportovních diváků 

   Defence status: DEFENDED
   Landa, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Úvod Sportovní diváctví se coby společenský jev objevuje jako důsledek rozvoje moderního sportu, zejména jeho profesionální podoby. V první polovině dvacátého století dochází k výraznému nárůstu počtu sportovních diváků. ...
  • Hodnotové orientace sportujících a nesportujících seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Pěkný, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Problem: The problems of values have been in the forefront of human interest since ancient philosophy. Due to the serious nature of this topic it is not a surprise that values are presently the focus of nearly all social ...
  • Hodnotový systém sportující a nesportující mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Pěkný, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Vymezení problému: Pojem hodnoty není novodobým objevem, ale objevuje se již od počátku dějin filozofie. S pojmem hodnota se setkáváme i v sociologii psychologii a ekonomii. Hodnotový systém je determinován společensko-politickým ...
  • Motivace ve sportu: Vztah k celkové sebeúctě a tělesnému sebevnímání 

   Defence status: DEFENDED
   Harbichová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   The main objective of this thesis is to verify the relationship of the contextually specific motivation in sport to a global self-esteem and possible mediation effects of the physical self-perceptions in this relationship. ...
  • Motivační faktory podílející se na změně životního stylu u sportovců v období dospívání 

   Defence status: DEFENDED
   Jurková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 29. 4. 2021
   Název: Motivační faktory podílející se na změně životního stylu u sportovců v období dospívání Hlavním cílem této disertační práce je identifikovat hlavní důvody, které účastníky výzkumu vedli k opuštění sportovního ...
  • Motivační faktory podílející se na změně životního stylu u sportovců v období dospívání 

   Defence status: DEFENDED
   Jurková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Title: Motivational factors contributing to the changing lifestyles of athletes during adolescence The main goal of this dissertation is to identify the main reasons of dropping out from sport in adolescence. In order to ...
  • Motivační faktory v prevalenci dopingu u návštěvníků fit center 

   Defence status: DEFENDED
   Macho, Juraj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 7. 12. 2021
   Hlavním cílem této disertační práce je specifikovat roli motivace v tendenci užívání dopingu u návštěvníků vybraných fitness center. Hlavní cíl práce odráží vědecké otázky, ve kterých nás zajímá, jakou roli hrají vnější a ...
  • Pohybové aktivity jako součást léčby dlouhodobých uživatelů návykových látek - série případových studií a ohniskové skupiny klientů terapeutické komunity 

   Defence status: DEFENDED
   Musílková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 5. 3. 2018
   Rigorous work deals with the importance of physical activities as a part of rigorous regiments of therapeutic communities. Thesis with the empirical- qualitative research character has the ambition of trying to offer the ...
  • Problematika motivace u hráčů a hráček plážového volejbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Knoblochová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 5. 5. 2017
   Název: Problematika motivace u hráčů a hráček plážového volejbalu Cíle: Cílem této diplomové práce je pomocí dotazníkové metody zjistit sebedeterminaci hráčů a hráček plážového volejbalu, jejich motivační orientaci a jaké ...
  • Přínos adaptačního kurzu pro rozvoj sociálních vztahů ve školních třídách 

   Defence status: DEFENDED
   Kalkusová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Title: The benefits of outdoor course for social relationships development in school classes Objective: The aim of the thesis was to examine how the outdoor course focused on teambuilding and social relationships development ...
  • Tímová kohézia a tímový úspech v elitných mládežníckych športových družstvách 

   Defence status: DEFENDED
   Šiška, Pavol (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   The main aim of this dissertation was to examine the relationship between team success and team cohesiveness with a sample of elite youth sport teams. The secondary aim of this international thesis was to translate and ...
  • Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 29. 10. 2021
   Název: Vztah pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů Cíle: Disertační práce se zabývá problematikou týkající se vztahu pohybové aktivity a kognitivních funkcí u seniorů. Hlavním cílem práce bylo zjistit možné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV