• Česká a francouzská poválečná kantáta a oratorium (přehled tvorby, recepce se zaměřením na vybraná oratoria) 

   Defence status: DEFENDED
   Hofericová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Kantátově-oratorn tvorba představuje v celkové hudebn produkci druhé poloviny 20. stolet poměrně početnou skupinu. Po roce 1950 předevšm dky oblibě politických a sociálnch témat zažvala kantátová tvorba velkou expanzi. 50. ...
  • Česká hudba ve Francii v letech 1945-1968 

   Defence status: DEFENDED
   Dostrašilová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Rigor6zni pnice Ceska hudba ve Francii v letech 1945-1968 je vYsledkem meho studijniho pobytu ve Francii a navazuje na diplomovou pritci, venovanou cesko-francouzskym vztahum v mezivalecnem obdobf. Zabyva se pozicf ceske ...
  • Česká varhanní tvorba v letech 1945-1970 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Táňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Tato diplomová práce se zabývá skladbami českých skladatelů pro sólové varhany v letech 1945 - 1970. Těžištěm práce jsou biografické přehledy o vybraných autorech, charakteristika jejich skladatelských profilů a vývoj ...
  • Hudební rozhledy v letech 1948-1973 

   Defence status: DEFENDED
   Sůvová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Ve své diplomové práci se budu zabývat časopisem Hudební rozhledy v letech 1948 - 1973. I když navazoval na tradici jiných hudebních periodik, měl v těchto letech monopolní funkci propagátora hudební kultury v laické i ...
  • Jan Hanuš - skladatelská pozůstalost 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   V predchozim zhodnoceni chronologie vzniku Hanusovych skladeb jsem se snazil naznaCit, ze Hanusovo dilo lze z tohoto hlediska rozelenit do etyr zakladnich obdobi. Prvnim z nich je obdobi od konce 30. let do konce let 40. ...
  • Katolická liturgická hudba v Praze v letech 1948-1962 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Podmfnky pro fungovanf liturgicke hudby v Cechach se v dusledku mistupu komunisticke diktatury vyrazne lisily od situace v demokratickych zemfch. Skladatele komponujfci liturgickou hudbu se museli vyrovnavat s absenci ...
  • Komorní skladby pro flétnu Jindřicha Felda (1925-2007) v kontextu české poválečné flétnové tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnalová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Skladby pro flétnu sólové, komorní či koncertantní tvoří v díle Jindřicha Felda (1925 - 2007) významnou a početnou skupinu. Je to 42 skladeb, které vznikaly během celého skladatelova tvůrčího období počínaje rokem 1954, ...
  • Koncertní a gramofonová dramaturgie České filharmonie v letech 1948-1968 v kontextu dobového hudebního života 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Historická kapitola orchestru Ceské filharmonie, kterou se zabývá tato práce, zacíná už v roce 1945. V ríjnu tohoto roku podepsal Edvard Beneš Dekret prezidenta republiky c. 129 o zestátnení Ceské filharmonie. Od této ...
  • Luboš Fišer, závěrečné tvůrčí období 

   Defence status: DEFENDED
   Endršt, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Analysis which is in chronological order are trying to explain the process of musical language of Lubos Fiser at the last twenty years of his life. They are detaily analyzing his very personal writing. In first chapter are ...
  • Miroslav Venhoda, Noví pěvci madrigalů, Pražští madrigalisté a tvorba pro tyto soubory 

   Defence status: DEFENDED
   Zichová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Do sveho zkoumani jsem zahrnula skupinu skladeb, ktere vyrazneji ovlivnily repertoar soubom Novi pevei madrigalu a komorni hudby a posleze Prazsti madrigaliste. Tuto skupinu tvofi mnou vytvoreny vyber deseti skladeb, ktere ...
  • Pražské soubory soudobé hudby v letech 1990-2004 

   Defence status: DEFENDED
   Škarda, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Na soudobou vážnou hudbu je v dnešní dobe nahlíženo jako na okrajový fenomén, který vetšinová spolecnost nijak nereflektuje. Hudební život masove ovládají produkty nonartificiální hudby, které jsou rízeny tržním mechanismem ...
  • Působení a dramaturgie Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v letech 1965-76 

   Defence status: DEFENDED
   Šílová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Tato práce si klade za cíl zmapovat působení a dramaturgii Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v letech 1965 - 76. Vzhledem ke skutečnostem, které budou v práci dále objasněny, nelze očekávat přesnou statistickou ...
  • Smyčcové kvartety Iši Krejčího 

   Defence status: DEFENDED
   Kvasnička, Libor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 2. 2006
   Práce se snažila zachytit rozmanitost Krejčího hudebního vyjadřování a jeho původní přínos pro českou tvorbu předválečné i poválečné doby. Při zkoumání kompoziční práce se dospělo zejména k zajímavým motivickým souvislostem ...
  • Sonáty č. I-III pro violoncello a klavír Bohuslava Martinů 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Marie Jenovéfa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Předkládaná diplomová práce je dílčím po/ednáním o komorní tvorbě Bohuslava Martinů (1890-1959), o třech sonátách pro violoncello a klavír. Na počátku práce stqjí stav bádání zaměřef!Ý na 1!Ybrané téma, podle jehož rysledku ...
  • Symfonická tvorba Otmara Máchy 60. a 70. let: analýza Variací na téma a smrt Jana Rychlíka, Variant, 1. sinfonietty a 2. sinfonietty 

   Defence status: DEFENDED
   Bretschneiderová, Zdenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Předmětem mé diplomové práce je symfonická tvorba Otmara Máchy 60. a 70. let a analýza čtyř stěžejních děl do tohoto období spadajících: Variací na téma a smrt Jana Rychlíka (1964), Variant-malé studie pro orchestr (1968), ...
  • Tvorba českých skladatelů pro smyčcový orchestr v letech 1945-1968 

   Defence status: DEFENDED
   Popelka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Tvorbě pro smyčcový orchestr dosud muzikologická literatura nevěnovala přílišnou pozornost. Nejenže neexistuje žádná práce sledující námi vymezený časový výsek, ba nepodařilo se najít žádnou studii, která by se věnovala ...
  • Vážná hudba ve vysílání Radiojournalu v letech 1930-1938 a specifičnost původní rozhlasové tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Cilem prvni casti me prace venovane Radiojoumalu tricatych let dvacateho stoleti bylo zachytit historii Radiojoumalu, predevsim pak vysilani vazne hudby v ramci teto wbec prvni rozhlasove stanice v Ceskoslovensku a ...
  • Vítězslava Kaprálová - hledání vlastní cesty : Partita pro smyčcový orchestr a klavír op. 20, Koncert pro housle, klarinet a orchestr op. 21 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Zaverem bych chtela pripomenout otazky polozene v uvodni kapitole, ktere tvorily zakladni osu me prace, a zaroveii strucne shrnout odpovedi na tyto otazky, jak se mi v jednotlivych kapitolach vyjevily. Prve dye analyticke ...
  • Vlivy historické hudby v tvorbě Petra Ebena 

   Defence status: DEFENDED
   Menoušek, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Jako námět pro svou rigorózní práci jsem zvolil téma "Vl i vy historické hudby v tvorbě Petra Ebena", neboť v jeho kompozičním jazyce dochází k pozoruhodné symbióze prvků archaických s moderním vyjadřováním. Napojení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV